ÚSMEV AKO DAR

Kúpou výživových doplnkov RAYZZER® pomáhaš
nielen sebe, ale aj tým najzraniteľnejším!

Rayzzer® šíri úsmev

RAYZZER® je hrdým hlavným partnerom neziskovej organizácie Úsmev ako dar. Z každého predaného produktu Energy & Brain hacker venujeme časť tržieb práve tejto organizácii. Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku.

Žena a dieťa (úsmev)

Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny a pomáha mladým po ich odchode z tohto centra. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, aby rodina ostala spolu. Buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi a dostupné sociálne nájomné bývanie. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.