CategoriesNezaradené

20 tipov ako napredovať efektívnejšie a rýchlejšie (2. časť)

Efektívny a rýchly

Napreduj efektívne a rýchlo (2. časť)

V prvej časti blogu o efektivite sme sa venovali 10 kľúčovým vlastnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre tvoj sebarozvoj. Veríme, že ich dnes už aktívne aplikuješ do svojho pracovného života a pomáhajú ti tak napredovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Dnes sa zameriame na ďalších 10 vlastností, ktorých aplikovaním ešte viac skvalitníš svoj pracovný život.

Chuť učiť sa

1. Chuť učiť sa

Ochota učiť a zlepšovať sa je neoceniteľnou vlastnosťou. Ukazuje potenciál tvojho budúceho rastu. Prejavuje sa horlivosťou neustále sa zdokonaľovať. Naznačuje to, ako by si mohol napredovať v spoločnosti a posunúť ju vpred. Máš pripravený zoznam vecí, v ktorých sa chceš ešte zdokonaliť?

2. Spoľahlivosť

Prejavuje sa najmä v dochvíľnosti a pripravenosti. Vybudovať si status spoľahlivého človeka je základom úspechu v organizácií. Tým získaš dôveru svojich spolupracovníkov ako aj nadriadených. Vo väčšine prípadov stabilný kariérny rast stojí prevažne na dôvere a spoľahlivosti. Súhlasíš?

Vybudovať si status spoľahlivého človeka je základom úspechu.

3. Úprimnosť

Jednou z najcennejších vlastností, a to nie len v biznise, je úprimnosť. Zachovať si úprimný a otvorený postoj aj v ťažkých chvíľach ukazuje vyspelosť tvojej osobnosti. Vnímajú ťa ako úprimného človeka?

Aktívne počúvanie

4. Aktívne počúvanie

Aktívne počúvanie je nevyhnutné hlavne v obchode. Vyžaduje si veľkú dávku koncentrácie a empatie. Dobrý poslucháč si vždy vybuduje dlhotrvajúce vzťahy založené na dôvere. Považuješ sa za aktívneho poslucháča?

Buď líder

5. Buď líder

Vodcovstvo zahŕňa rôzne črty ako je odhodlanie, iniciatíva, súcit a múdrosť. Prevzatie vedúcich úloh v projektoch alebo programoch ti umožňuje ďalej rozvíjať tieto zručnosti. To je skutočne užitočné, ak chceš napredovať vo svojej kariére. Ako ťa vníma tvoje okolie?

Prevzatie vedúcich úloh ti umožňuje rozvíjať mnoho zručností.

6. Organizačné schopnosti

Medzi organizačné schopnosti patrí time management, koordinácia a dôkladné plánovanie. V situáciách, keď musíš vykonávať viacero úloh naraz, či dodržať viacero termínov je dôležité, aby si dokázal svoje úlohy a ciele dosahovať efektívne. Dokážeš správne nastavovať svoje priority?

7. Kritické myslenie

Kritické myslenie je základom inovácií a riešenia problémov. Znamená to analyzovať problémy a prichádzať s konkrétnymi riešeniami. Každá organizácia čelí výzvam, takže schopnosť prichádzať so zmysluplnými nápadmi, ti umožňuje podieľať sa na úspešnom výsledku. Riešiš problémy inovatívne?

Kritické myslenie je základom inovácií a riešenia problémov.

8. Sebahodnotenie

Od tvojho nadriadeného môžeš dostávať len obmedzené hodnotenie tvojho výkonu. Takže je na mieste posúdiť svoj vlastný výkon. Uvedomenie si svojich silných stránok a oblastí zlepšenia môže viesť k nevyhnutným zmenám v tvojich pracovných návykoch. Pravidelné hodnotenie vlastného výkonu zvyšuje tvoj záväzok uspieť a pomáha ti stabilne rásť v tvojej pracovnej oblasti. Nájdeš si pravidelne čas na sebahodnotenie?

Buď kreatívny a inšpiruj

9. Buď kreatívny

Kreativita je cenná zručnosť, ktorá sa neobmedzuje len na určité oblasti alebo odvetvia. Byť kreatívny na pracovisku ti umožní konať v situáciách, ktoré si vyžadujú inovatívne riešenia. Kreativita môže tiež podporiť myslenie, ktoré je otvorené hľadaniu ďalších informácií a učeniu sa nových a lepších spôsobov, ako niečo robiť. Si kreatívny?

10. Ukáž láskavosť a empatiu

Láskavosť a empatia zohrávajú dôležitú úlohu pri pestovaní pevných a rešpektovaných vzťahov na pracovisku. Keď prejavíš láskavosť, pre ostatných je ľahšie ti dôverovať. Láskavosť môže tiež pomôcť ľuďom okolo teba cítiť sa podporovanými a oceňovanými, čo prispieva k povzbudzujúcemu pracovnému prostrediu a spolupráci.

Láskavosť a empatia zohrávajú dôležitú úlohu pri pestovaní pevných a rešpektovaných vzťahov.

Energy & Brain hacker

Energy & Brain hacker od Rayzzer® je 100 % prírodný produkt, ktorý ti dodá zdravú dávku energie bez nežiadúcich účinkov. Rovnako zlepší tvoju koncentráciu, kognitívne schopnosti a oslobodí tvoju myseľ od stresu. Správna výživa mozgu je rovnako dôležitá ako vyvážená strava.

Dômyselné spojenie 7 účinných látok v najvyššej kvalite v unikátnej cmúľacej tablete dodá tvojej mysli všetko, čo potrebuješ pre zdravý a sústredený výkon.

  • Dokonalé spojenie najmodernejšej vedy a tisíckami rokov overenej ajurvédskej medicíny.
  • Najkvalitnejšie ingrediencie na svete.
  • Chuť, ktorá je tak jedinečná, že ťa zakaždým prekvapí.
  • Úžasná vôňa prírody.
  • Výnimočný dizajn.
  • ZZaži Energy & Brain hacker od Rayzzer®!

Zhrnutie

V druhej časti blogu o efektivite sme sa venovali vlastnostiam, ktoré bývajú častokrát významne ovplyvnené stresom. Uponáhľaný životný štýl, stupňujúce sa pracovné tempo a neustály tlak na výsledky nám nevytvárajú možnosť spomaliť a zamyslieť sa nad sebou samým.

Rozvíjanie pozitívnych pracovných návykov je nevyhnutné pre každého, kto sa rozhodol v živote uspieť.

Existuje niekoľko kľúčových vlastností, ktorých rozvojom sa skutočne treba zaoberať. Spoločne sme v druhej časti prešli ďalších 10 dôležitých vlastností, ktoré je nevyhnuté ďalej rozvíjať pre zdravší, efektívnejší a pokojnejší pracovný život.

Žijeme v náročnej dobe, kde sme vystavení množstvu stresových momentov. Je dôležité prekonať ich všetky v zdraví. Rayzzer® pozná recept pre zdravú a uvoľnenú myseľ, ktorá ti pomôže prekonať náročné momenty pracovného života.

Nenechaj svoj pracovný život na náhodu, skús to spoločne s Energy & Brain hacker od Rayzzer®.

Sleduj nás button