Všetko o nootropikách - profilCategoriesZdravie

Čo sú nootropiká? 2023 úplný prehľad – všetko čo potrebuješ vedieť

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Čo ak by si si mohol zapamätať obrovské množstvo informácií v priebehu niekoľkých hodín? Čo ak by si sa mohol zdokonaliť v cudzom jazyku alebo dosahovať lepšie výsledky v škole alebo v práci? V dnešnej dobe, kedy čelíme zvyšujúcim sa nárokom na kognitívne schopnosti, môžu byť práve nootropiká riešením, ktoré hľadáš.

Nootropiká zlepšujú tvoje kognitívne funkcie, čím ti umožňujú dosiahnuť lepšie výsledky v práci i štúdiu. Sú to doplnky výživy alebo lieky na pamäť, sústredenie a učenie. V tomto článku sa pozrieme na najnovšie vedecké poznatky, aby si sa mohol informovane rozhodnúť, či sú pre teba tou správnou voľbou. Si pripravený objaviť ich skutočný potenciál?

Nootropiká - rýchle učenie

Čo sú nootropiká a ako fungujú?

Tieto tzv. “mozgové posilňovače” zlepšujú pamäť, sústredenie a mentálny výkon. Nootropiká sú látky, ktoré majú pozitívny vplyv na kognitívne funkcie. Tieto látky môžu byť syntetické alebo prírodné. Na trhu ich môžeš nájsť vo forme liekov alebo doplnkov výživy. Špecifické sú tým, že pôsobia na mozog a zvyšujú hladinu kľúčových chemikálií (ako sú napríklad neurotransmitery, acetylcholín a dopamín).

Nootropiká zlepšujú pamäť, sústredenie a mentálny výkon.

Zlepšenie kognitívnych funkcií v dnešnom svete

V dnešnej dobe neustále čelíme potrebe zvýšeného mentálneho výkonu. Zdá sa, že každý chce byť výkonnejší, šikovnejší a úspešnejší. Preto nie je prekvapením, že nootropiká získavajú na popularite ako prostriedok na zvýšenie mentálneho výkonu.

Sú skvelým prostriedkom ako si zlepšiť sústredenie, pamäť a zvládať zložité úlohy a problémy jednoduchšie. Či už pracuješ v náročnom a stresujúcom pracovnom prostredí alebo sa snažíš učiť nové veci, nootropiká môžu byť skvelým riešením ako dosiahnuť svoj cieľ.

Je dôležité poznamenať, že nie sú určené iba pre pracujúcich a študentov. Každý, kto sa chce stať lepšou verziou seba samého, môže využiť ich výhody a zlepšiť sa. Zlepšenie mozgových funkcií ti pomôže byť produktívnejším, kreatívnejším a schopnejším riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v každodennom živote.

Mohlo by ťa zaujímať aj:

Nootropiká a ich história – Piracetam ako prvé nootropikum

Ešte v 60. rokov 20. storočia bol po prvýkrát syntetizovaný Piracetam. Táto chemická zlúčenina bola navrhnutá s cieľom zlepšiť pamäť a zvýšiť kognitívny výkon u pacientov s kognitívnymi poruchami. Po klinických štúdiách sa zistilo, že Piracetam má výhody aj pre zdravých jednotlivcov, ktorí hľadajú spôsob, ako zlepšiť kognitívne funkcie.

Odvtedy sa nootropiká stali súčasťou každodennej spoločnosti. Dnes na trhu existuje mnoho druhov, ktoré pomáhajú miliónom ľudí.

Nootropiká pre pracujúcich

Vývoj nootropík od 60. rokov až do súčasnosti

Od Piracetamu sa vyvinula celá skupina nootropík nazývaných “racetamy” alebo “ampakíny”, ktoré sa od seba líšia v molekulárnej štruktúre. V poslednej dobe však získavajú na popularite nootropiká založené na prírodnej báze ako napríklad Ashwagandha KSM-66®, Rhodiola rosea, L-teanín, Alpha-GPC cholín a iné. Ich výhodou je to, že sú bežne dostupné ako doplnky výživy bez potreby lekárskeho predpisu.

V poslednej dobe však získavajú na popularite nootropiká založené na prírodnej báze.

Ako nootropiká fungujú

Tieto tabletky na pamäť pôsobia na zlepšenie kognitívnych funkcií a mozgových procesov. Mechanizmus ich účinku je rôznorodý a závisí od konkrétneho typu nootropika. Niektoré môžu napríklad zvyšovať hladiny neuromodulátorov, ako je acetylcholín, dopamín a sérotonín, ktoré majú dôležitú úlohu pri zlepšovaní pamäte a učenia.

Najpopulárnejšie z prírodných nootropík sú Rhodiola rosea, Ashwagandha KSM-66®, Alpha-GPC cholín, či L-teanín.

Rhodiola rosea sa tradične používa na zvýšenie výdrže a zlepšenie nálady, ale tiež sa ukázalo, že zlepšuje kognitívne funkcie. Ashwagandha KSM-66® zvyšuje hladiny acetylcholínu a dopamínu, čo zlepšuje pozornosť, pamäť a učenie. Alpha-GPC cholín je prekurzorom acetylcholínu, ktorý je dôležitý pre kognitívne funkcie. L-teanín zvyšuje hladiny GABA, ktoré zlepšujú náladu a redukujú stres.

Je dôležité poznamenať, že ich účinky môžu byť individuálne a závisia od viacerých faktorov, ako sú genetika, zdravotný stav a dávkovanie. Okrem toho sa nemajú používať ako náhrada zdravého životného štýlu, ako je zdravá strava, spánok a cvičenie.

Nootropiká – lieky na pamäť, pozornosť a učenie

Samotné zlepšenie kognitívnych funkcií, ako sú pamäť, pozornosť a učenie, je hlavným dôvodom, prečo sa nootropiká užívajú. Zvyšujú hladinu neurotransmiterov v mozgu, čo môže viesť k lepšej komunikácii medzi neurónmi.

Pamäť je kľúčová kognitívna funkcia, ktorú môžu zlepšiť. Existuje niekoľko typov nootropík, ktoré zlepšujú jej rôzne aspekty, vrátane krátkodobej, dlhodobej, pracovnej, či epizodickej pamäte. Príkladom je Alpha-GPC cholín, ktorý zvyšuje množstvo neurotransmitera acetylcholínu, ktorý je dôležitý pre pamäťové funkcie.

Pozornosť a sústredenie sú ďalšími kognitívnymi funkciami, ktoré môžu byť zlepšené užívaním napríklad Ashwagandy KSM-66®. Nootropiká pomáhajú zlepšiť pozornosť tým, že zvyšujú hladinu dopamínu v mozgu. Dopamín je neurotransmiter, ktorý sa podieľa na regulácii nálady, motivácie a pozornosti.

Pomáhajú aj pri učení. Štúdie ukázali, že niektoré z nich zvyšujú rýchlosť učenia a pamäťovú retenciu. Tento účinok je spojený s moduláciou glutamátových receptorov v mozgu, ktoré sú dôležité pre učenie a pamäť.

Štúdie ukázali, že niektoré z nich zvyšujú rýchlosť učenia.

Nootropiká pre študentov a pracujúcich

Tieto výživové doplnky môžu byť užitočné pre rôzne skupiny ľudí, no hlavne pre tých, ktorí sa chcú neustále zlepšovať.

Pre študentov môžu byť prospešné pri zlepšení ich schopnosti učiť sa a zapamätať si nové informácie. Študenti môžu často čeliť veľkému tlaku a stresu, a práve nootropiká im môžu pomôcť zmierniť tento stres a zlepšiť ich schopnosť sústrediť sa.

Pracujúci musia často pracovať s vyššou úrovňou kognitívneho zaťaženia. Manažéri, programátori, lekári a iní, môžu využívať nootropiká na zlepšenie svojej výkonnosti a produktivity. Zvýšená pozornosť a lepšia pamäť môžu byť pre nich kritické, aby si udržali konkurenčnú výhodu a zvládli svoje povinnosti bez väčších problémov.

Nootropiká a vedecké štúdie

„Mozgové posilňovače“ sa stali populárnymi po celom svete vďaka svojim účinkom na kognitívne funkcie, vrátane zlepšenia pamäte, učenia a sústredenia. Medzi najpopulárnejšie patria Alpha-GPC cholín, Rhodiola rosea s 3 % rozavínov 1 % salidrozidov, Ashwagandha KSM-66® a L-teanín. Tieto zložky boli skúmané v rôznych vedeckých štúdiách s cieľom určiť ich účinnosť a bezpečnosť.

Alpha-GPC cholín

Výstup zo štúdie zameranej na alphaglycerophosphocholín (Alpha-GPC cholín) ukázal, že má pozitívny vplyv na kognitívne funkcie u zdravých dospelých. Metaanalýza 10 klinických štúdií ukázala, že Alpha-GPC cholín má signifikantné účinky na zlepšenie pamäte a pozornosti u zdravých dospelých. Tento výstup naznačuje, že Alpha-GPC môže byť účinným prostriedkom na zlepšenie kognitívnych funkcií u zdravých jedincov.

Všetko o Alpha-GPC cholíne sa dočítaš v tomto článku.

Rhodiola rosea s 3 % rozavínov 1 % salidrozidov

Štúdia zameraná na túto látku, potvrdila účinnosť Rodioly ako nootropika na zlepšenie kognitívnych funkcií. Štúdia zahrnula 56 zdravých jedincov, ktorí boli náhodne pridelení do jednej z dvoch skupín: skupina užívajúca Rhodiolu s 3 % rozavínov a 1 % salidrozidov alebo placebom. Štúdia trvala 28 dní a boli vyhodnotené rôzne kognitívne funkcie pred a po liečbe.

Všetko o Rodiole sa dočítaš tu.

Ashwagandha KSM-66®

Ďalšia štúdia sa zaoberala účinnosťou Ashwagandhy KSM-66® na zlepšenie kognitívnych funkcií u zdravých dospelých jedincov. Štúdia zahrnula 50 účastníkov, ktorí boli náhodne rozdelení do dvoch skupín – skupiny užívajúcej Ashwagandhu a skupiny užívajúcej placebo. Štúdia trvala 8 týždňov a bola hodnotená pomocou kognitívnych testov pred a po liečbe.

Výsledky ukázali, že užívanie Ashwagandhy KSM-66® má pozitívny vplyv na kognitívne funkcie u zdravých jedincov. Konkrétne, skupina užívajúca Ashwagandhu preukázala signifikantné zlepšenie v oblasti pamäte, rýchlosti a presnosti reakcií, a celkových kognitívnych funkcií v porovnaní s placebom.

Viac o Ashwagandhe sa dočítaš tu.

L-teanín

V štúdii sa 24 účastníkom podával L-teanín, kofeín alebo placebo, pričom ich kognitívne funkcie a nálada sa monitorovali počas troch hodín. Výsledky ukázali, že kombinácia L-teanínu a kofeínu zlepšila pozornosť, reakčný čas a pracovnú pamäť, zatiaľ čo neovplyvnila úzkosť a náladu.

Záver

Spoločne sme sa pozreli do histórie nootropík, spoznali sme ako fungujú a ako vplývajú na náš mozog. Dozvedeli sme sa ako dokážu zlepšiť tvoje kognitívne funkcie. Je dôležité si uvedomiť, že nootropiká sú doplnky výživy a nemôžu nahradiť zásady správneho životného štýlu ako je kvalitný spánok a vyvážená strava.

V prípade, že potrebuješ a chceš zlepšiť svoje kognitívne funkcie môžeš využiť pozitívne účinky nootropika Energy & Brain hacker od Rayzzer®, ktorý predstavuje jedinečné spojenie vedy a ajurvédy, ktoré podporuje kognitívne funkcie mozgu. Prírodné zloženie je šetrné k organizmu. Navyše každá dávka Energy & Brain hackeru ti dodá stabilnú dávku energie a pomôže prekonať náročné situácie a prekážky.

Využi svoj potenciál naplno spoločne s Rayzzer® aj Ty.

Čo o Energy & Brain hacker hovoria naši zákazníci?

Sleduj nás button
Nedostatok spánku na kognitívne schopnostiCategoriesZdravie

Ako zlepšiť kognitívne funkcie mozgu: vplyv nedostatku spánku na mozog

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Čo sú kognitívne funkcie a ako na ne vplýva nedostatok spánku?

Si súčasťou generácie, ktorá nikdy nezastavuje. Si stále v pohybe a v zhone. Pracuješ, študuješ, rodinné povinnosti a ešte aj tvoje záujmy. V tomto zhone sa však často stáva, že si nevšimneš, aký vplyv má nedostatok spánku na tvoje kognitívne funkcie, teda na tvoju schopnosť rozhodovať sa, pamätať si a riešiť problémy.

V tomto článku sa budeme venovať významu spánku pre kognitívne funkcie mozgu. Zistíš prečo je dôležité dbať na dostatočný a kvalitný spánok. Dozvieš sa o 10 vedeckých štúdiách, ktoré skúmali vplyv nedostatku spánku na schopnosť rozhodovania, pamätania si, riešenia problémov, či učenie sa nových zručností. Po jeho dočítaní si uvedomíš, že únava nie je doprevádzaná len nepríjemným pocitom pri rannom vstavaní, ale má dlhodobé negatívne dôsledky na tvoje kognitívne schopnosti.

Nedostatok spánku a únava za PC

Zhoršené kognitívne funkcie spôsobené nedostatkom spánku potvrdzujú aj vedecké štúdie

1. Schopnosť riešiť problémy sa zhoršuje

Štúdia z University of California zistila, že nedostatok spánku má negatívny vplyv na schopnosť rozhodovania a riešenia problémov. V tejto štúdii sa účastníci rozhodovali v určitých situáciách, pričom tí, ktorí mali nedostatok spánku, robili viac chýb, mali horšie výsledky a nedarilo sa im nájsť riešenie na problém tak rýchlo.

2. Nedostatok spánku ovplyvňuje aj tvoje sústredenie

Štúdia z University of Pennsylvania zistila, že nedostatok spánku má negatívny vplyv na pozornosť a sústredenie. Účastníci plnili rôzne úlohy, ktoré vyžadovali pozornosť a sústredenie. Tí, ktorí mali nedostatok spánku, boli menej schopní udržať pozornosť a koncentráciu, ako tí, ktorí ho mali dostatok.

Nedostatok spánku má negatívny vplyv na pozornosť a sústredenie.

3. Zhoršené kognitívne funkcie mozgu

Štúdia z University of California zistila, že málo spánku môže mať vplyv na schopnosť uchovávať si nové informácie v pamäti. Účastníci sa učili nové slová, pričom tí, ktorí mali nedostatok spánku, mali horšiu schopnosť si zapamätať nové slová.

4. Vplyv nedostatku spánku na schopnosť pamätať si

Účastníci v štúdii z University of Chicago si mali zapamätať obrázky a neskôr si mali spomenúť aj na detaily a kontext. Tí, ktorí mali nedostatok spánku, mali horšiu schopnosť si ich zapamätať.

5. Znížená schopnosť riešiť problémy

Štúdia z University of Michigan zistila, že nedostatok spánku môže mať negatívny vplyv na tvoju schopnosť riešiť problémy a rozhodovať sa. Účastníci riešili  rôzne problémy, pričom tí, ktorí mali nedostatok spánku, mali horšie výsledky a robili viac chýb.

6. Zhoršená schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam

Štúdia z University of Pittsburgh zistila, že nedostatok spánku má negatívny vplyv na tvoju schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam. Účastníci sa mali prispôsobovať zmenám, pričom tí, ktorí mali nedostatok spánku, boli menej schopní sa im prispôsobiť.

Rýchla otázka na zamyslenie

Priemerný energetický nápoj obsahuje až 55 g cukru! To je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako celodenná odporúčaná dávka cukru! Dokonca podľa Americkej srdcovej organizácie (America heart association) maximálna denná dávka pridaného cukru je pre mužov 150 kalórií (38 g cukru) a pre ženy 100 kalórií (25 g cukru). A teda, ak vypiješ priemerný energetický nápoj, tak skonzumuješ 145 %, resp. 220 % odporúčaného denného príjmu pridaného cukru! Viac sa dozvieš tu.

7. Zhoršené rozpoznávanie emócií z mimiky tváre

Štúdia z University of Wisconsin-Madison zistila, že nedostatok spánku môže mať vplyv na tvoju schopnosť rozpoznať emócie z mimiky tváre. Účastníci mali za úlohu rozpoznať emócie na tvári na rôznych fotografiách. Tí, ktorí mali nedostatok spánku, mali horšiu schopnosť rozpoznávať tieto emócie.

8. Znížená schopnosť učiť sa

Štúdia z Harvard Medical School zistila, že nedostatok spánku má negatívny vplyv na tvoju schopnosť učiť sa nové veci a rozvíjať nové zručnosti. Táto štúdia skúmala vplyv nedostatku spánku na rozvoj nových motorických zručností. Účastníci, ktorí mali nedostatok spánku, mali oslabenú schopnosť naučiť sa nové zručnosti.

Mohlo by ťa tiež zaujímať:

9. Zhoršené verbálne vyjadrovanie

Štúdia z University of Michigan zistila, že nedostatok spánku má negatívny vplyv na tvoju schopnosť sa verbálne vyjadrovať. Účastníci sa verbálne vyjadrovali v rôznych situáciách. Jedinci s nedostatkom spánku, mali túto schopnosť zhoršenú.

10. Obmedzená kontrola emócií

Štúdia z University of California zistila, že nedostatok spánku môže mať negatívny vplyv na schopnosť kontrolovať tvoje emócie. Účastníci mali kontrolovať svoje emócie v určitej situácii. Tí, ktorí mali nedostatok spánku, mali horšiu schopnosť kontrolovať tieto emócie.

Dostatok spánku zlepší kognitívne funkcie

Dostatok spánku môže zlepšiť kognitívne funkcie v každodennom živote

Všetky tieto štúdie ukazujú, že nedostatok spánku môže mať negatívny vplyv na tvoje kognitívne funkcie. Tvoja schopnosť rozhodovania, pozornosti, pamäte, riešenia problémov, prispôsobenia sa meniacim podmienkam, rozpoznávania emócií, či učenia sa nových zručností môže byť zhoršená. Je preto dôležité dbať na dostatočný a kvalitný spánok pre zlepšenie kognitívnych funkcií mozgu, ako aj celkového zdravia.

Veríme, že tento článok ti pomohol uvedomiť si význam dostatočného a kvalitného spánku pre tvoje kognitívne funkcie. Niekedy ti môže záležať na každej minúte a čas na spánok sa zdá byť luxusom. Avšak, môžeš si to uľahčiť a optimalizovať svoj životný štýl vďaka Energy & Brain hacker, ktorý ti pomôže zlepšiť tvoje sústredenie, pozornosť, či pamäť. To aj vtedy, keď si unavený alebo v zhone.

Energy & Brain hacker pre podporu kognitívnych funkcií

Energy & Brain hacker od Rayzzer je výživový doplnok, ktorý obsahuje unikátne zloženie látok, ktoré podporujú optimálnu funkciu tvojho mozgu. Jeho prírodné zloženie je šetrné k tvojmu organizmu a pomáha ti získať potrebnú energiu, ktorá ti pomôže zvládať náročné situácie a prekonať všetky prekážky.

Nezanedbávaj svoje zdravie a využi výhody, ktoré ti ponúka Energy & Brain hacker. Vychutnávaj si plný potenciál svojej mysle a ži svoj život naplno!

Čo o Energy & Brain hacker hovoria naši zákazníci?
Sleduj nás button
únava - čo proti únaveCategoriesZdravie

Únava – čo zaberá proti únave a vyčerpaniu na 100 %

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Únava organizmu

Ťažko sa ti ráno vstáva z postele? Cítiš sa bez energie? Stále si unavený a chce sa ti spať? Si vyčerpaný? Ak si aspoň na jednu otázku odpovedal áno, tak je tento článok určený práve pre teba. Pozor, keď si unavený, strácaš motiváciu a energiu. Nemáš chuť nič riešiť a môžeš mať problém jasne premýšľať. Tvoj štandardný výkon podávaš iba s ťažkosťami a máš problém plniť svoje úlohy včas. Tieto problémy môžeš mať v práci, či škole. Ak sa chceš opäť cítiť plný energie a pozitívne naladený, tak tento článok je presne pre teba.

Únava - príznaky

Únava príznaky

Únava sa často postupne zhoršuje. Možno si ani neuvedomíš, ako veľmi ťa ovplyvňuje, až kým sa nezamyslíš nad tým, čo všetko si mohol dovtedy urobiť. Častá únava môže vyvolať celý rad fyzických, psychických, či emocionálnych symptómov. Medzi jej najčastejšie príznaky patrí:

 • Pocit veľkej únavy a ospalosť
 • Strata motivácie
 • Rozmazané videnie
 • Slabá koncentrácia
 • Problémy s pamäťou
 • Zla nálada a podráždenosť
 • Bolesť hlavy a svalov
 • Strata chuti do jedla
 • Znížená funkcia imunitného systému
 • A mnoho ďalších

Možno si ani neuvedomíš, ako veľmi ťa únava ovplyvňuje, až kým sa nezamyslíš nad tým, čo všetko si mohol dovtedy urobiť.

Čo spôsobuje únavu?

Vedel si, že existujú dva hlavné typy únavy, a to fyzická a psychická? Ak trpíš tou fyzickou, môžeš mať problém s vykonávaním aj ľahších fyzických aktivít, ktoré ti za normálnych okolností nerobia žiaden problém (rýchla chôdza, chôdza po schodoch,…).

Ako poraziť únavu

Psychická únava spôsobuje to, že sa ťažko sústredíš a rýchlo sa necháš vyrušiť pri práci. Cítiš sa unavený a len ťažko dokážeš pracovať a nezaspať.

Medzi najčastejšie faktory, ktoré spôsobujú únavu patrí:

 • Nesprávny životný štýl
 • Zhoršený zdravotný stav (anémia, chronický únavový syndróm, nespavosť, porucha príjmu potravy, autoimunitné poruchy, cukrovka a iné)
 • Psychické ochorenia ako napríklad úzkosť, či depresia
 • Užívanie istých typov liekov – najmä antidepresív a sedatív

Najčastejšie je únava spôsobená nesprávnym životným štýlom.

Jarná únava

Vzniká ako reakcia organizmu na teplotné a tlakové výkyvy, zmeny v trvaní slnečného svitu, ako aj na zmeny v životospráve. Spravidla po zimných pasívnejších mesiacoch dochádza k úprave stravy a k zvýšeniu fyzickej aktivity. Je typická tým, že má prechodný ráz a jej príznaky zväčša ustupujú, keď sa telo prispôsobí na vonkajšie zmeny. To môže trvať 1 až 3 týždne. Ak máš problém s týmto typom únavy, máme pre teba v tomto článku 5 skvelých tipov, ako sa jej rýchlo zbaviť.

Mohlo by ťa zaujímať:

Čo na únavu a prečo si stále unavený?

Častá únava je problém. Môže ju spôsobovať dlhodobo nevhodný životný štýl. Môže byť vyvolaná:

5 tipov ako sa zbaviť únavy – čo na únavu zaberá na 100 %

Chceš vyriešiť svoj problém s únavou rýchlo, efektívne a navždy? Stačí aplikovať týchto 5 tipov a porazíš ju bez problémov. Navyše sa budeš cítiť sviežo, revitalizovane, plne koncentrovaný a zo svojich kognitívnych schopností vyťažíš maximum.

Zatoč s únavou ihneď

Často sa ti stáva, že si v práci, či škole unavený? Na tento problém máme rýchle a zdravé riešenie. Kedykoľvek počas dňa ak sa budeš cítiť bez energie, daj si Energy & Brain hacker od Rayzzer. Energy & Brain hacker je slovenský prírodný produkt, ktorý ti dodá stabilnú dávku energie v momente, keď to najviac potrebuješ. Energy & Brain hacker ti pomôže prekonať náročné stresové situácie, maximalizovať tvoje sústredenie a navyše minimalizuje tvoju chybovosť. Odolnosť voči stresu, pohotovosť a bystrá myseľ sa stanú tvojou každodennou devízou. Navyše neobsahuje žiaden cukor, nevhodné umelé farbivá a je 100 % vegán.

Čo o Energy & Brain hacker hovoria naši zákazníci?

Dávkovanie je úplne jednoduché a balenie je kompaktné na cesty. Preto, či už šoféruješ, letíš, študuješ, pracuješ, trénuješ, či športuješ, tvoj Energy & Brain hacker maj vždy po ruke. Bez obáv, že by ti zabral veľa miesta v taške, či  bez strachu z vyliatia (keďže nejde o nápoj). Stačí 1 cmúľacia vegánska tableta denne.

Tak čo, pridáš sa aj Ty k mnohým spokojným zákazníkom Rayzzer?

Sleduj nás button
5 tipov ako sa zbaviť únavy – čo na únavu zaberá na 100 %CategoriesZdravie

5 tipov ako sa zbaviť únavy + špeciálny bonusový tip

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Trápi ťa v práci, či škole únava? Nevieš sa sústrediť, si nepozorný a nemáš chuť nič robiť? V tom prípade máme pre teba týchto 5 skvelých tipov. Vďaka nim sa tvoj problém s únavou vyrieši rýchlo a efektívne. Ty sa tak budeš opäť cítiť plný energie a budeš mať chuť robiť to, čo ťa najviac baví.

Prinášame ti 5 účinných tipov, ako sa vieš sám zbaviť únavy. Existuje mnoho spôsobov, ako sa zbaviť únavy, avšak tieto sa dajú považovať za najjednoduchšie a najúčinnejšie.

Dostatok tekutín - rýchly boj proti únave

1. Pi dostatok tekutín, je to rýchly boj proti únave

Dehydratácia odoberá energiu a zhoršuje tvoju fyzickú aj mentálnu výkonnosť. Navyše nedostatok tekutín znižuje bdelosť a sústredenie. Preto je veľmi dôležité, aby si pil dostatok tekutín a ostal hydratovaný počas celého dňa. Množstvo tekutín, ktoré by si mal počas dňa vypiť závisí od mnohých faktorov ako napríklad – teplota okolia, typ fyzickej aktivity, tvoja hmotnosti, vek a pod.

ODPORÚČANIE: Všeobecné odporúčanie od Americkej národnej akadémie vied, inžinierstva a medicíny je 2,7 litra tekutín pre ženy a 3,7 litra tekutín pre mužov. To zahŕňa všetky tekutiny (voda, čaj, šťavy, strava). V tomto čísle už je započítaných aj asi 20 % vody, ktoré prijmeš zo stravy.

PRO TIP: Ako zistíš, či piješ dostatok tekutín? Jednoducho, moč by mal byť svetložltej farby. Ak je tmavší, musíš piť viac vody.

Prestaň piť sladené nápoje.

V boji proti únave pomáha obmedziť cukor

2. Obmedz cukor

Na začiatok úplne stačí ak začneš s tým, čo je najjednoduchšie. Úplne prestaň piť sladené nápoje (aj tie bez cukru). Obsahujú veľké množstvo nezdravého cukru. Viac o sladených nápojoch a energetických nápojoch nájdeš v tomto článku. Škodlivé môžu byť aj nápoje bez cukru, ktoré môžu byť sladené nebezpečnými umelým sladidlami. Ak chceš spoznať najnezdravšie umelé sladidlá, ktorým by si sa mal určite vyhnúť, pozri si tento článok.

PRO TIP: Vždy maj po ruke pohár/fľašu s vodou. Aby si prekonal zo začiatku chuť na sladený nápoj, daj si do vody ovocie – kúsok citróna, pomaranča alebo dokonca uhorky, či mäty.

Cvičením proti únave

3. Nezanedbávaj cvičenie

Pravidelné cvičenie ti pomôže v boji proti únave. Pohyb je perfektný spôsob, ako načerpať nové sily. Vďaka tomu sa tvoje telo doslova dobije energiou, zníži sa stres a ty si tak sústredenejší a pozornejší. Nemusíš hneď zabehnúť maratón. Opäť začni postupne napríklad s rýchlou chôdzou, behom, plávaním, či bicyklovaním. 

PRO TIP: Skús pohyb zakomponovať úplne prirodzene do tvojho každodenného života. Ak cestuješ autobusom, vystúp o zastávku skôr. Ak ideš autom, zaparkuj na vedľajšom parkovisku. V budovách nevyužívaj výťah, ale prejdi sa po schodoch.

Dostatočný spánok zaberá proti únave

4. Dopraj si dostatočný spánok

Tento bod je veľmi dôležitý. Aby si nebol unavený počas dňa, musíš mať dostatočný spánok počas noci. Kvalitný a dostatočný spánok je veľmi dôležitý. Mal by si si každý deň dopriať aspoň 7 hodinový spánok. Pre lepšiu kvalitu spánku, by si mal chodiť spávať približne v rovnaký čas (ideálny čas je okolo 22:00). Pred spaním si nezabudni vyvetrať, zatiahnuť závesy a minimalizovať akékoľvek zvukové vnemy v miestnosti, kde spíš.

PRO TIP: Aby bol tvoj spánok ešte kvalitnejší, vyhýbaj sa obrazovke asi pol hodinu pred spaním. Daj si pravidlo, že keď už si v posteli, tak už nebudeš kontrolovať mobil. Vďaka tomu rýchlejšie zaspíš a tvoj spánok bude plnohodnotnejší.

Vyhýbaj sa obrazovke pol hodinu pred spaním.

Nepi alkohol a nefajčí - zbav sa únavy

5. Nepi alkohol, nefajči a neužívaj iné drogy

Alkohol ti v žiadnom prípade nepomôže skvalitniť spánok. Možno ti pomôže skôr zaspať, avšak takýto spánok bude menej kvalitný, a teda ty sa budeš cítiť menej oddýchnutý. Preto by si sa mal alkoholu vyhýbať. Samozrejme, to isté platí aj pri cigaretách, či iných drogách.

Tieto zmeny životného štýlu ti pomôžu zmierniť únavu.

BONUSOVÝ TIP: Zatoč s únavou vďaka Energy & Brain hacker

Dodržuješ vyššie spomenuté zásady, no aj tak sa ti stáva, že si v práci, či škole unavený? Na tento problém máme rýchle a zdravé riešenie. Kedykoľvek počas dňa ak budeš pociťovať únavu, daj si Energy & Brain hacker od Rayzzer. Energy & Brain hacker je slovenský prírodný produkt, ktorý ti dodá stabilnú dávku energie v momente, keď to najviac potrebuješ. Energy & Brain hacker ti pomôže prekonať náročné stresové situácie, maximalizovať tvoje sústredenie a navyše minimalizuje tvoju chybovosť. Odolnosť voči stresu, pohotovosť a bystrá myseľ sa stanú tvojou každodennou devízou. Navyše neobsahuje žiaden cukor, nevhodné umelé farbivá a je 100 % vegán.

Dávkovanie je úplne jednoduché a balenie je kompaktné na cesty. Preto, či už šoféruješ, letíš, študuješ, pracuješ, trénuješ, či športuješ, tvoj Energy & Brain hacker maj vždy po ruke. Bez obáv, že by ti zabral veľa miesta v taške, či bez strachu z vyliatia (keďže nejde o nápoj). Stačí 1 cmúľacia vegánska tableta denne.

Tak čo, pridáš sa aj Ty k mnohým spokojným zákazníkom Rayzzer?

Sleduj nás button
Energetické nápoje a ich rizikáCategoriesNezaradené

Energetické nápoje – prečo ti energy drinky škodia viac ako si myslíš

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Či už piješ energetické nápoje pravidelne alebo nie, pravdepodobne ich piješ preto, že pociťuješ počas dňa nedostatok energie. Áno, energeťáky ti pomôžu proti únave, vyčerpaniu a nedostatku energie. Avšak, poznáš skutočné zložky energetických nápojov, ktoré prostredníctvom nich prijímaš? Najväčšou výhodou energy drinkov je fakt, že obsahujú kofeín a tak dodávajú tvojmu telu energiu. Myslíš si, že jediný dopad „energeťákov“ na tvoje telo je to, že ti dodajú energiu?  

Energetické nápoje, tzv. „energeťáky“, ale obsahujú vysokú dávku cukru – priemerný 500 ml energetický nápoj (napr. Redbull, Hell, Monster, Tiger a pod.) obsahuje až 55 g cukru! POZOR, vedel si, že je viac ako celodenná odporúčaná dávka cukru? Nadmerné užívanie cukru môže viesť k poruchám spánku, dentálnym problémom, obezite a cukrovke. Navyše, energetické nápoje môžu byť veľmi návykové práve preto, že obsahujú vysoké dávky cukru.

Priemerný energetický nápoj obsahuje až 55 g cukru!

Cukor v energetických nápojoch

Energetické nápoje – nedostatok energie rieši v energetákoch cukor

Optimálna denná dávka cukru závisí od viacerých faktorov, ako napríklad celková telesná hmotnosť, fyzická aktivita, plánované celkové množstvo prijatých kalórií na deň a pod. Vo všeobecnosti sa odporúča vyhnúť sa pridanému rafinovanému cukru v potravinách (ako napríklad v energetických nápojoch, cukrovinkách, sladených nápojoch a podobne). Dlhodobá nadpriemerná konzumácia cukru môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy a to z dôvodu, že dodáva organizmu prázdne kalórie bez akejkoľvek pridanej výživovej hodnoty.

Alpha-GPC cholín

Ako zlepšiť kognitívne funkcie?

Tento článok by ťa mohol tiež zaujímať.

Pridaný cukor v energeťákoch vs prirodzene sa vyskytujúci cukor v potrave

Je dôležité rozlišovať medzi pridaným cukrom (v potravinách) a cukrom, ktorý sa prirodzene nachádza v jedle (v ovocí, či zelenine). Takýto cukor obsahuje vodu, vlákninu a viacero mikro a makro živín. Preto prirodzene sa vyskytujúci cukor je v poriadku, avšak to isté neplatí pre pridaný cukor. Pridaný cukor je hlavnou zložkou sladených nápojov, energeťákov a cukroviniek. Najčastejším typom pridaného cukru je stolový cukor (sacharóza) alebo kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy. Pre tvoje zdravie je najlepšie, ak sa vyhneš potravinám, ktoré obsahujú takýto cukor.

Obezita kvôli energeťákom

Priemerný energetický nápoj obsahuje až 55 g cukru! To je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako celodenná odporúčaná dávka cukru! Dokonca podľa Americkej srdcovej organizácie (America heart association) maximálna denná dávka pridaného cukru je pre mužov 150 kalórií (38 g cukru) a pre ženy 100 kalórií (25 g cukru). A teda, ak vypiješ priemerný energetický nápoj, tak skonzumuješ 145 %, resp. 220 % odporúčaného denného príjmu pridaného cukru!

Nadmerné užívanie cukru má mnoho neblahých dopadov na tvoje telo. Z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť obezitu, cukrovku, či srdcový infarkt.

Energeťáky cukor a cena

Nadmerné užívanie cukru môže spôsobiť obezitu, cukrovku, či srdcový infarkt.

Pozor na energetické nápoje bez cukru

Takže už vieme, že nadpriemerná konzumácia pridaného cukru je z dlhodobého hľadiska zdraviu škodlivá. Je preto logické, že spotrebiteľ, ktorý sa chce stravovať zdravo, siahne po potravinách bez cukru. Ale pozor! Niektoré potraviny, ktoré sú označené ako „bez cukru“, „Zero“, „sugar free“ a pod.,  môžu obsahovať nebezpečné umelé sladidlá. Najčastejšie ich obsahujú sladené nápoje, či energeťáky bez pridaného cukru. Bohužiaľ, práve energetické nápoje bez cukru obsahujú ako alternatívu cukru práve tie umelé sladidlá, ktoré sú považované za zdraviu škodlivé, resp. ich dopad na organizmus je diskutabilný.

Častokrát energeťáky bez cukru obsahujú nebezpečné umelé farbivá.

Energetické nápoje vs Energy & Brain hacker

Pozri si zoznam TOP 3 najhorších umelých sladidiel v tomto článku. Tiež sa v ňom dozvieš, ktoré umelé sladidla sú bezpečné a netvoria pre tvoj organizmus žiadne zvýšené riziko.

Vymeň energeťák za Energy & Brain hacker

Trápi ťa únava? Potrebuješ dobiť energiu? Chceš niečo proti únave a vyčerpaniu, čo neobsahuje cukor a škodlivé umelé farbivá? Tak zbystri! Vyvinuli sme pre teba jedinečné energizujúce nootropikum. Je to dokonalé spojenie najnovších poznatkov vedy a tisícročiami overenou ajurvédou. Energy & Brain hacker je slovenský produkt, ktorý ti dodá stabilnú dávku energie v momente, keď to najviac potrebuješ,  pomôže ti prekonať náročné stresové situácie, maximalizovať tvoje sústredenie a navyše minimalizuje tvoju chybovosť. Odolnosť voči stresu, pohotovosť a bystrá myseľ sa stanú tvojou každodennou devízou.

Rayzzer® je lídrom v kvalite použitých surovín. Všetky zložky Energy & Brain hackeru sú v tej najvyššej kvalite. Navyše, synergický efekt jednotlivých ingrediencií ti zaručí, že je ich účinok je ďaleko viac ako len ich súčet. Ak sa pozrieš na zloženie detailne, zistíš, že je to starostlivo navrhnutá zmes 7 jedinečných aktívnych látok prírodného pôvodu v najvyššej kvalite.

Čo o Energy & Brain hacker hovoria naši zákazníci?

Energetické nápoje obsahujú aj to, čo nechceš,  Energy & Brain hacker obsahuje iba to, čo chceš

 • Prírodný
 • 100 % vegán
 • Najvyššia kvalita použitých surovín
 • Certifikované zložky
 • Prospešný pre zuby
 • Klinicky overená Ashwagandha KSM-66®
 • Obsahuje adaptogény a antioxidanty
 • Viac ako 660 mg účinných látok
 • Certifikáty kvality IFS Food, ISO 9001, ISO 22000

Energy & Brain hacker neobsahuje nič, čo nechceš

 • Bez cukru – vhodné pre diabetikov
 • Bez lepku – vhodné pre celiatikov
 • Bez látok živočíšneho pôvodu – vhodné pre vegánov
 • Bez GMO – vhodné pre všetkých
 • Bez konzervantov a umelých farbív – šetrné k prírode
Sleduj nás button
Umelé sladidlá v energeťákochCategoriesNezaradené

Umelé sladidlá – ktoré sú nezdravé a ktoré sú neškodné

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

V článku o energetických nápojoch sme sa dozvedeli, že nadpriemerná konzumácia pridaného cukru je z dlhodobého hľadiska zdraviu škodlivá. Je preto logické, že spotrebiteľ, ktorý sa chce stravovať zdravo siahne po potravinách bez cukru. Ale pozor! Niektoré potraviny, ktoré sú označené ako „bez cukru“, „Zero“, „sugar free“ a pod.,  môžu obsahovať nebezpečné umelé sladidlá. Najčastejšie ich obsahujú sladené nápoje, či energeťáky bez pridaného cukru.

Najhoršie umelé sladidlá

Cyklamáty (E952)

Skóre škodlivosti: 6/6

Produkty s jeho obsahom: napr. Coca Cola Zero

V USA je látka zakázaná. V tele sa cyklamáty menia na cyklohexylamin, ktorý môže spôsobiť zápal močového mechúra. Ďalšie štúdie však toto tvrdenie nepotvrdili, preto je názor na cyklamáty taký, že sami o sebe rakovinu nespôsobujú, ale môžu zvyšovať účinky ostatných karcinogénov. Bolo totiž zistené, že používanie zmesi cyklamátov so sacharínom, vyvolalo vyšší výskyt rakoviny močového mechúra.

Aspartám (E951)

Skóre škodlivosti: 5/6

Produkty s jeho obsahom: napr. RedBull bez cukru, Coca Cola Zero, žuvačky Orbit

Je až 200x sladší ako cukor. Aspartám obsahuje aminokyseliny fenylalaníny, ktoré sú nebezpečné pre osoby s vrodenou poruchou metabolizmu, tzv. fenylketonuriou. Znižuje kyslosť moču, tým pádom zvyšuje riziko vzniku infekcie. Pozor by si mali dávať ľudia citliví na túto látku. Po nežiadúcich účinkoch, ktoré u nich Aspartám vyvolal, napr. závrate, bolenie hlavy, vyrážky, poruchy chovania u detí, by sa mali jeho ďalšej konzumácií vyhýbať. Určite by sa mu mali vyhýbať tehotné a dojčiace ženy (pretože Aspartam sa v tele rozkladá na methanol, ktorý nie je vhodný).

Sacharín (E954)

Skóre škodlivosti: 5/6

Produkty s jeho obsahom:

Je 200x až 700x sladší ako cukor. V USA bola látka najskôr zakázaná, potom dočasne povolená než budú uskutočnené ďalšie štúdie s podmienkou, že potraviny obsahujúce sacharín musia byť označené ako nebezpečné a že na testovaných zvieratách mali rakovinotvorné účinky. Nakoniec v roku 2000 bol sacharín odstránený zo zoznamu rakovinotvorných látok. V kombinácii s niektorými liekmi môže poškodiť sliznice. Ľudia s problémami močového mechúra, by sa mu mali vyhýbať. Vo výnimočných prípadoch môže vyvolať alergické reakcie.

Acesulfam K (E950)

Skóre škodlivosti 4/6

Produkty s jeho obsahom: napr. RedBull bez cukru, Hell Zero, Coca Cola Zero, žuvačky Orbit

Acesulfam K je tiež až 200x sladší ako cukor, vďaka čomu zvýrazňuje sladkosť ďalších umelých sladidiel. Jeho toxické účinky síce neboli s istotou dokázané, avšak na základe viacerých vedeckých štúdií sa mnoho vedcov prikláňa k názoru, že je toto umelé sladidlo v malých množstvách relatívne bezpečné.

Prírodné sladidlá

Stévia

Skóre škodlivosti 0/6

Produkty s jeho obsahom: napr. Energy & Brain hacker

Jedným zo zdravých sladidiel sú steviol-glykozidy. Získavajú sa z rastliny Stévia. Jej chuť je až 300x sladšia ako cukor. Toto sladidlo je nekalorické (energetická hodnota je 0) a je vhodné pre diabetikov (gylkemický index 0) a pre osoby s fenylketonúriou (vzácnou poruchou trávenie bielkovín). Zmierňuje chuť na sladké, alkohol a cigarety.

Xylitol

Skóre škodlivosti 0/6

Produkty s jeho obsahom: napr. Energy & Brain hacker

Brezový cukor sa vyrába z brezovej šťavy. Vzhľadom pripomína biely cukor. Je rovnako sladký ako klasický cukor, ale má menej kalórií a nízky glykemický index, iba 7. Je vhodnou voľbou pre diabetikov a pri redukčnej diéte a dá sa považovať za zdravý cukor. Využíva sa tiež na ochranu ústnej dutiny pred baktériami a pred tvorbou zubného kazu.

Sorbitol

Skóre škodlivosti 3/6

Produkty s jeho obsahom: napr. Energy & Brain hacker

Sorbitol patrí medzi cukry, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ovocí, najmä v čerešniach a je hojne využívaný ako sladidlo pre diabetikov. Nie je veľmi vhodný pre malé deti vo väčších dávkach a preto je jeho skóre škodlivosti mierne vyššie ako u xylitolu, či stévie.

Ak hľadáš niečo na dodanie zdravej dávky energie, bez cukru a škodlivých umelých sladidiel, tak máme pre teba skvelé riešenie.

Urob niečo pre svoje zdravie už DNES. Objednaj si prírodný slovenský produkt v zvýhodnenom balení. A dopravu máš ZADARMO.

Sleduj nás button
RayzzerReal 07 - profilová fotoCategoriesNezaradené

RayzzerReal 07 – biznismen v boxerských rukaviciach

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

“Človek sa nesmie nechať zraziť k zemi!” Pred pár dňami sme dotočili siedmy diel RayzzerReal.

Mojím hosťom bol Miroslav Tavel, čerstvý tridsiatnik, ktorý vedie developerskú skupinu. Už počas vysokej školy pripravoval základy pre vybudovanie sietí privátnych fitnes centier CVIČISKO. Následne sa stal generálnym riaditeľom developerskej skupiny OPC Group. Niekde medzi tým sa stal nominantom najprestížnejšieho rebríčka úspešných mladých Forbes 30 pod 30. Aby toho nebolo málo pred nedávnom odbehol do boxerského ringu na Titans Fight Night a porazil svojho súpera so skóre 0:3. Je ťažké hľadať slová a správne popísať takto dynamickú osobu. Jedno je však isté svoju FIGHTERskú povahu dokáže pretaviť v reálnom živote skutočne do unikátnych rozmerov!

Prinášame ti krátku časť z nášho rozhovoru. Celý podcast si môžeš vypočuť na Spotify, či Apple podcast alebo pozrieť na Youtube.

v

Koncept RayzzerReal

Podcast RayzzerReal je nový formát, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi, či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľmi veľa úspešných zahraničných príbehov, žiaľ tie slovenské sú nám menej známe.

Sponzori podcastu RayzzerReal

RayzzerReal by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Rayzzer. Rayzzer sa zaoberá vývojom a distribúciou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Rayzzer.

Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí v centre Bratislavy, The Spot je to správne miesto.

RayzzerReal 07 - Trnka a Tavel

Predstavenie spoločnosti OPC Group

OPC Group sa venuje najmä výstavbe a prevádzkovaniu komerčných nehnuteľností. Vo veľkej miere sa dnes zameriavajú na retail parky. Je to centrum, ktoré zoskupí viacero predajcov. Ich špecifikom je, že nemajú spoločné priestory a vstup do jednotlivých obchodov je priamo z parkovacích miest. Dva takéto projekty už postavili a sedem majú aktuálne v pláne. Ambíciou OPC Group je byť komplexnejšou spoločnosťou a mať diverzifikovanejšie portfólio.

Prinášame ti aj niekoľko otázok z podcastu

Ako si si získal dôveru hneď na začiatku, že si mohol vstúpiť práve do tohto biznisu?

Myslím si, že to bolo najmä na základe prezentácie, ktorú som realizoval úplne na začiatku pred mojimi dnešnými spoločníkmi. Pochopili, že mám dostatok informácií o trhu na to, aby som vedel identifikovať, čo je tá správna cesta vo vzťahu biznis developmentu. Ale bolo to asi aj kvôli mojej kredibilite a vnútornej energii nepodať sa nejakému zlyhaniu.

S akým najväčším problémom si sa v tomto biznise stretol?

Žiaden problém nie je tak veľký, aby som ho definoval ako najväčší. Problémy sú v každom projekte. Častokrát sa stáva, že človek natrafí na situáciu, ktorú nepredvídal, aj keď sa snaží odhaliť všetky riziká vopred, ale niekedy to jednoducho nejde. Každý problém má nejaké riešenie. Vtedy mi pomáha myšlienka na ľudí typu Elon Musk, ktorý založil Space X a vybudoval raketu, ktorá dokáže pristáť na Mesiaci, následne sa vrátiť na Zem, pristáť a ísť znova do vesmíru. Tak pri takomto pohľade sú problémy našich projektov zanedbateľné a neexistuje aby sa nevyriešili.

Žiaden problém nie je tak veľký, aby som ho definoval ako najväčší.

Si účastníkom súťaže Forbes 30 pod 30. Povedz nám o tom viac

Je to rebríček 30 ľudí, ktorí sú úspešní v nejakej oblasti a majú menej ako 30 rokov. Počas svojho štúdia som si kupoval Forbes a čítal som si, kto je v rebríčku 30 pod 30. Otvorene poviem, bolo mojou ambíciou sa tam raz dostať. Jeden môj známy ma odporučil šéfredaktorovi, s ktorým som sa aj stretol. Keď som už začal viesť OPC Group a mali sme viacero projektov vo výstavbe, tak sa na to pozrel. Povedal, že je to celkom veľké a významné a zaradí ma do výberového konania. Následne sa mi ozval, že ma vybrali, čo ma veľmi potešilo.

Ktorý český alebo slovenský športovec je pre teba najväčšou inšpiráciou?

Je ich asi viac. Napríklad Marián Hossa je ako jeden z mála Slovákov v Hall of fame a Chicago Bulls vyradili jeho číslo. Každý športovec, ktorý dokáže obetovať radosti života a zábavu pre svoj výkon a dosiahne úspech, je pre mňa obdivuhodný. Je to extrémne náročné byť takto disciplinovaný a tak dlho.

Aké je tvoje životné motto?

„Nobody cares, work harder.“ (z angl.: Nikoho to nezaujíma, pracuj tvrdšie.) Nikoho nezaujímajú naše problémy, jednoducho makaj ďalej. Nedarí sa ti alebo ti niečo nejde? A koho to zaujíma? Makaj ďalej.

Nikoho nezaujímajú naše problémy, jednoducho makaj ďalej.

Ak by si mal dať mladým iba jednu radu, aká by to bola?

Nebáť sa odmietnutia, či zlyhania a urobiť vždy prvý krok. Ak máš nejaký nápad, ale o ňom pochybuješ, tak sa neboj a vykopni tie dvere. Častokrát je to o tom, že máš v hlave nejakú predstavu a si to vizualizuješ. Avšak na konci dňa sa chlieb láme pri tom, keď to ideš robiť. Je dôležité plánovať, ale je aj veľmi dôležité urobiť prvý krok.

Pána Tavela som sa pýtal aj

 • Aké je to riadiť developerskú firmu v takto mladom veku?
 • Ako ťa vnímajú tvoji spolupracovníci a zamestnanci?
 • Čo bolo tvojim motívom vstúpiť do tohto biznisu?
 • Čo má podobné developerský biznis a thajský box?
 • Aký je najväčší mýtus spájaný s bojovými športami?
 • Ako sa ti darí skĺbiť život podnikateľa, manažéra, manžela a otca?
 • Čo by si chcel vedieť na začiatku svojho podnikania?
 • Aký bol tvoj najlepší športový zážitok?
 • Čo si si kúpil z prvej výplaty?
 • Čo a kto ťa v živote najviac ovplyvnil?
 • Čo je tvoja najväčšia životná túžba?

Chceš vedieť odpovede aj na tieto otázky? Tak neváhaj a vypočuj si celý podcast RayzzerReal na Spotify, či Apple podcast alebo si ho pozri na Youtube.

Ďakujeme našim partnerom Rayzzer a The Spot.

Sleduj nás button
RayzzerReal 5 profilCategoriesNezaradené

RayzzerReal 05 – úspech začína odvahou – TITANS freelancers

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Úspech začína odvahou! V tomto duchu sa niesol piaty diel RayzzerReal. Nediskutovali sme len o multimiliónovom IT biznise, hovorili sme aj o spôsoboch ako nevyhorieť, udržať si zdravý životný štýl pri plnom pracovnom nasadení a navyše reč bola aj o hoteloch na Mesiaci.

Mal som tú česť a vyspovedal som zakladateľov TITANS freelancers pána Mareka Greškapána Róberta Dusíka. Pozitívne naladení zakladatelia, ktorí sú finalistami Deloitte Technology Fast 500™ EMEA, niekoľkonásobnými nominantami súťaže EY Podnikateľ roka a nesú si ocenenie Diamanty slovenského biznisu.

To všetko a ešte viac sa dozvieš v piatom diele RayzzerReal. Prinášame ti krátku časť z nášho rozhovoru. Celý podcast si môžeš vypočuť na Spotify, či Apple podcast alebo pozrieť na Youtube.

v

Koncept RayzzerReal

Podcast RayzzerReal je nový formát, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi, či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľmi veľa úspešných zahraničných príbehov, žiaľ tie slovenské sú nám menej známe.

Sponzori podcastu RayzzerReal

RayzzerReal by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Rayzzer. Rayzzer sa zaoberá vývojom a distribúciou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Rayzzer.

Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí v centre Bratislavy, The Spot je to správne miesto.

RayzzerReal 5 - TITANS freelancers

Predstavenie spoločnosti TITANS freelancers

TITANS freelancers už viac ako 9 rokov poskytuje služby v oblasti outsourcingu IT freelancerov. Sú inovatívni, nezávislí, féroví a priami. Sú to TITANI! Posilňujú IT tímy, na ktorých chýbajú tí správni ľudia. Freelancerom ponúkajú projekty, ktorými sa neboja pochváliť. Spolupracujú s viac ako 300 globálnymi spoločnosťami na Slovensku a v zahraničí. Aktuálne majú viac ako 13 800 dostupných IT špecialistov.

Prinášame ti aj niekoľko otázok z podcastu

Kde ste sa vy dvaja spoznali?

Za to, že sa poznáme, vďačíme našim manželkám. Tie spolu sedeli v lavici osem rokov. Keby som nestretol moju manželku a Róbert by nestretol tú svoju, tak by sme sa my dvaja nikdy nespoznali. Zaujímavý je aj príbeh, ako som ja (Marek Greško) spoznal moju ženu. Býval som v malej dedinke Čierny Brod a manželka pochádza zo Šale. Robili sme spolu dva roky v tej istej firme a stretávali sme sa na rôznych pracovných stretnutiach, no nikdy neprebehla nejaká iskra. Do práce sme obaja chodili rôznymi vlakmi. Raz ale odklonili vlaky a nešiel som tak štandardnou trasou. Vďaka tomu sa stalo to, že sme boli obaja v tom istom vlaku. Keď som ju v tom vlaku zbadal, upútalo ma ako tam sedela a čítala knihu Harry Potter. Tiež som si všimol, že mala porezané ruky. Tak som sa jej opýtal, či ju tá kniha baví a od čoho má porezané ruky. Povedala mi, že bola na šípkach, a to vo mne nejako vzbudilo záujem o ňu. Takže, ak by neodklonili vlaky, ja by som ju nikdy vo vlaku nestretol a pravdepodobne by sme sa tak nikdy bližšie nespoznali a nespoznal by som ani Róberta. S ním som sa bližšie spoznal v kokteil bare Waikiki v Šali, kde sme sa spolu stretli aj s našimi terajšími manželkami (vtedajšími priateľkami). Veľmi sme si sadli po ľudskej stránke. Mali sme podobné zmýšľanie a zastávali sme podobné hodnoty.

Čo pre teba znamená životná rovnováha?

Zo začiatku podnikania je tá “rovnováha“ extrémne v prospech práce. Je to oveľa viac work, ako life balance. V istom okamihu príde nejaký spúšťač, ktorý ťa donúti zamyslieť sa nad tým, či je to tak v poriadku. A preto sme si v jednom okamihu povedali, že je kľúčové tlačiť aj na ten life balance – ako napríklad rodina, zdravie, či šport.

Pociťovali ste pocit vyhorenia?

Myslím si, že ten pocit sme mali obidvaja. Niekedy si to človek vôbec neuvedomuje, že k niečomu takému smeruje a tak potrebuje impulz z vonku. Ja som si to uvedomil vtedy, keď som dostal od manželky na Vianoce darček. Bola to pohľadnica so zemeguľou a hviezdami. Keď som sa jej opýtal, aký je to darček, povedala mi iba: „Vráť sa naspäť na Zem.“ Vtedy som si uvedomil, že to prepaľujem a práci obetujem omnoho viac času ako rodine.

Máš recept ako nestratiť chuť neustále napredovať?

Je to veľmi jednoduché. Je potrebné ostať stále mentálne a fyzicky zdravý. Neustále na sebe pracovať tak, aby si neostal stáť na mieste. A to čo robíš ťa musí baviť. Musíš do toho dať srdce.

Čo by si odkázal všetkým začínajúcim podnikateľom?

Nech si pozrú náš slogan: „Úspech začína odvahou.“ To znamená, že začať, chce veľkú odvahu, ale na konci je ten úspech. Nebáť sa, nebáť sa konkurencie, dávať si krátkodobé ciele a budovať zdravú firmu.

Akých chýb za dopúšťajú začínajúci podnikatelia?

Je veľmi dôležité nejednať zbrklo. Srdce tam musí byť. To by mal byť ten element, ktorý ti hovorí, že ťa to baví. Ale ďalšie rozhodnutia, by nemali byť emočné. Mal by si ich postaviť pred test rozumu.

Myslím si, že kryptomeny ako také zostanú.

Sú podľa teba kryptomeny platidlo budúcnosti?

Myslím si, že kryptomeny ako také zostanú. Či ale budú platidlom budúcnosti, to by som bol obozretný. Myslím si, že majú veľkú budúcnosť. Budú tu s nami a budú zohrávať čoraz väčšiu úlohu.

Kde vidíš budúcnosť virtuálnej reality?

Podľa mňa, v krátkej budúcnosti zažijeme to, že napríklad aj nakupovanie oblečenia v obchode, nahradí virtuálna realita. Nasadíš si okuliare a budeš sa cítiť, ako keby si bol v tom obchode. Budeš mať svojho avatara, všetko si vyskúšaš, vyberieš si a zaplatíš. Pomohlo by to aj pri pracovných online stretnutiach, ktorých sú súčasťou viacerí ľudia. Tak by si si iba nasadil virtuálne okuliare a cítil by si sa, ako keby si bol v miestnosti za stolom so všetkými zúčastnenými.

Čo je najväčšia výzva súčasnej generácie?

Čelíme obrovským ekologickým problémom. Sú to problémy, ktoré už sú tu, sú viditeľné a hmatateľné. Pokiaľ chceme, aby naše deti žili vo svete, v ktorom nemiznú krajiny pod úrovňami morí a kde sa neroztápajú ľadovce, tak je potrebné začať aplikovať veľmi jednoduché pravidlá. Nie je až také náročné začať. Samozrejme, vyrubovanie pralesov nemáme v rukách, ale je mnoho vecí, ktoré vieme ovplyvniť aj my, tu na Slovensku. Triedenie odpadu, menej kupovať a viac si požičiavať veci. Nemusíme všetko vlastniť a všetko staré zahodiť.

Pána Greška a pána Dusíka som sa pýtal aj

 • Aký bol Robov motív vstúpiť do TITANS?
 • Ako sa na ich rozhodnutie podnikať pozerali manželky?
 • Ako dokážu skĺbiť rodinu so svojim biznisom?
 • Ako trávia voľný čas?
 • Čo by si priali vedieť na začiatku podnikania?
 • Ktorý česko-slovenský podnikateľ im je najbližší a prečo?
 • Je podľa nich home-office udržateľný koncept?
 • Čo si kúpil Róbert z prvej výplaty?
 • Je kolonizácia Marsu reálna ešte za súčasnej generácie?
 • Vodík, alebo elektro-mobilita?
 • Kto podľa nich vyhrá hokejovú extraligu?

Chceš vedieť odpovede aj na tieto otázky? Tak neváhaj a vypočuj si celý podcast RayzzerReal na Spotify, či Apple podcast alebo si ho pozri na Youtube.

Ďakujeme naším partnerom Rayzzer a The Spot.

Sleduj nás button
Čo proti únave, stresu a vyčerpaniuCategoriesNezaradené

7 tipov ako bojovať proti stresu, únave a vyčerpaniu

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Únava, stres a vyčerpanie – ako ich zvládať?

Pociťuješ v práci únavu a stres? Máš problém s pamäťou?

Dnešná doba je charakteristická požiadavkami na zvýšený mentálny výkon v škole alebo v práci. Neustále zvyšujúce sa nároky na výkon, ťa prirodzene stresujú a vyčerpávajú. Dlhodobé vystavenie stresu spôsobuje okrem iného aj zvýšenú únavu. Následne únava a vyčerpanie so sebou prinášajú zhoršenie kognitívnych schopností.

Ako teda znížiť stres, únavu a zlepšiť pamäť?

Existujú prírodné účinné látky, ktoré dokážu zlepšiť pamäť, zlepšiť sústredenie, znížiť stres a zvýšiť energiu. V tomto článku sa venujem 7 najúčinnejším prírodným látkam.

Najlepšia Ashwagandha (5 % withanolidu)

Ashwagandha KSM-66® (latinsky Withania somnifera)je extrakt z koreňa Ashwagandhy s najvyššou koncentráciou na svete. Na jej výrobu sa používajú iba organicky pestované korene. Pri výrobe vegánskeho extraktu pre spoločnosť Rayzzer® nebol použitý alkohol ani iné chemické rozpúšťadlá. Ashwagandha ponúka celý rad klinicky overených benefitov pre ľudský organizmus, ako napríklad:

Harmónia a pokoj v lese na prechádzke po ťažkej práci

Najúčinnejšia Rhodiola rosea

Rozchodnica ružová (latinsky Rhodiola rosea) je adaptogén, čo znamená, že pomáha tvojmu telu lepšie sa adaptovať na stresové situácie. Rozchodnica ružová obsahuje viac ako 140 účinných látok. Najdôležitejšie z nich sú rozavíny a salidrozidy. Najúčinnejší a biologicky najvyužiteľnejší extrakt obsahuje 3 % rozavínu a 1 % salidrozidu. Tento pomer látok sa prirodzene nachádza aj v jej koreni.  Vedecké štúdie dokazujú, že Rhodiola má pozitívny vplyv na ľudský organizmus. Rhodiola účinky:

Withania somnifera - lepšia pamäť a perfektné funkcie mozgu

Najúčinnejší cholín

Cholín Alpha-GPC je najúčinnejšia a najefektívnejšia forma cholínu na svete. Na rozdiel od cholínu bitartrát, dokáže zvýšiť produkciu acetylcholínu v mozgu. Acetylcholín je dôležitý pre správnu funkciu mozgu, pamäte a schopnosti učiť sa. Táto biologicky najefektívnejšia forma L-alpha glycerylphosphoril cholínu má dokázané účinky, a to hlavne:

Prírodný L-teanín zo zeleného čaju

L-teanín je aminokyselina, ktorá sa prirodzene nachádza v zelenom čaji. Má nootropický účinok, čoho výsledkom je pozitívny vplyv na mentálny výkon. Jeho prírodný pôvod zabezpečuje vysokú biologickú využiteľnosť v organizme. Pri kombinácií s kofeínom v pomere 1:1 odstráni nežiadúce účinky typické pre kofeín samotný, ako napríklad rýchly a intenzívny nástup účinku sprevádzaný búšením srdca a s tým spojenými nepríjemnými stavmi.  L-teanín:

Dve fitness dievčatá cvičia spolu

Prírodný kofeín

Prírodný kofeín získaný z kávových zŕn priaznivo stimuluje centrálnu nervovú sústavu. Znižuje únavu, zlepšuje sústredenie a navodzuje príjemný pocit energie. Kofeín účinky:

Žena medituje v prírode pri západe slnka

Vegánsky vitamín B6

Vitamín B6 si telo nevie samo vytvoriť a preto sa prijíma prostredníctvom stravy alebo doplnkov výživy. Je dôležitý pri metabolizme bielkovín, tukov a sacharidov, rovnako aj pri tvorbe neurotransmiterov. Pomáha tiež pri tvorbe protilátok a  hemoglobínu, rozkladá bielkoviny, udržiava krvný cukor a funkcie nervovej sústavy. Vitamín B6 priaznivo pôsobí na:

Vitamín B6 si telo nevie samo vytvoriť a preto sa prijíma prostredníctvom stravy alebo doplnkov výživy.

Extrakt z čierneho korenia

Extrakt z čierneho korenia (nazývaný aj piperín extrakt) je látka, ktorá výrazne zvyšuje vstrebávanie a využitie živín. V ľudskom tele:

Energy & Brain hacker

Energy & Brain hacker obsahuje všetky spomenuté účinné látky v ich najvyššej kvalite. Ich vysoká biologická využiteľnosť dokáže vyriešiť problém s nedostatkom energie, vnútorným napätím, stratenou motiváciou, ako aj zlou pamäťou.

Zlepši svoje výsledky s Energy & Brain hackerom aj Ty. Dobi svoje baterky, zbav sa stresu a napätia, a zlepši svoju pamäť.

Odhaľ svoj skutočný potenciál!

Sleduj nás button
RayzzerReal - Peter Vlasatý a Adam TrnkaCategoriesNezaradené

RayzzerReal 04 – z consultingového gigantu k vlastnému startupu

OBSAH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Snívajte a používajte zdravý rozum, a Excel!

Štvrtý diel podcastu RayzzerReal je vonku. Mojim hosťom bol pán Peter Vlasatý, ktorý je partnerom v spoločnosti Grant Thornton a zakladateľ startupu Keners.

Aké to bolo hľadať si prvé zamestnanie z telefónnej búdky? Aké to bolo prijať výzvu a vybudovať súčasť globálneho gigantu? Aké to bolo vytvoriť vlastný startup? Alebo ako sa z hokejového brankára stal obranca, ktorý vedie svoju firmu na „pankáča“ ? To všetko a ešte viac sa dozvieš v štvrtom diele RayzzerReal. Prinášame ti krátku časť z nášho rozhovoru. Celý podcast si môžeš vypočuť na Spotify, či Apple podcast alebo pozrieť na Youtube.

Snívajte, používajte zdravý rozum a Excel.
v

Koncept RayzzerReal

Podcast RayzzerReal je nový formát, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi, či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľmi veľa úspešných zahraničných príbehov, žiaľ tie slovenské sú nám menej známe.

RayzzerReal je nový formát, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi, či športovcami.

Sponzori podcastu RayzzerReal

RayzzerReal by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Rayzzer. Rayzzer sa zaoberá vývojom a distribúciou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Rayzzer.

Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí v centre Bratislavy, The Spot je to správne miesto.

Predstavenie spoločnosti Keners

Pán Vlasatý založil pred šiestimi rokmi spolu s priateľmi technologický startup Keners. Bola to jedna z prvých spoločností na slovenskom trhu, ktorá sa zaoberala tzv. internetom vecí (z angl. Internet of Things, alebo skrátene IoT). Aktuálne v Keners pracuje 5 ľudí. Viac o spoločnosti sa dozvieš v podcaste.

Pán Peter Vlasatý založil technologický startup Keners.
RayzzerReal - Peter Vlasatý a Adam Trnka

O zakladateľovi

Pán Vlasatý pôsobil v Deloitte viac ako 12 rokov (6 rokov v Prahe a 6 rokov v Bratislave). Vo firme si prešiel celou hierarchiou od konzultanta až po senior manažéra. Posledným krokom bolo už iba stať sa partnerom. Avšak vtedy mu prišla do cesty jedinečná príležitosť. Vybudovať slovenskú pobočku Grant Thornton Advisory, šiestej najväčšej poradenskej spoločnosti na svete, ktorá zamestnáva viac ako 70 000 ľudí po celom svete. Preto spolu s pár priateľmi z Prahy sa rozhodol, že túto príležitosť využije a vybuduje základy tejto poradenskej firmy na Slovensku úplne od začiatku.

Aktuálne je v Grant Thornton zodpovedný primárne za slovenský trh. Riešil ale aj projekty v Českej republike, Srbsku, či Uzbekistane.

Začiatky podnikania

Svoju prvú pracovnú skúsenosť zažil už počas štúdia na vysokej škole, kde spolu so spolužiakmi prevádzkoval študentský bar na internátoch. Po roku to museli ale ukončiť, pretože by asi nedoštudovali.

Posledný ročník na vysokej škole pracoval ako asistent a vyučoval semináre. Vďaka čomu mal aj prístup k vlastnému počítaču, čo vtedy nebolo vôbec bežné.

Po vyštudovaní Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa rozhodol, že odíde do Prahy. Kúpil si telefónnu kartu do automatu, inzertný časopis s inzertnými ponukami, zatvoril sa do telefónnej búdky a začal telefonovať. Absolvoval niekoľko pohovorov a cca o tri týždne si našiel pracovné miesto v menšej poradenskej spoločnosti. Po dvoch rokoch túto firmu kúpil Deloitte.

Prinášame ti aj niekoľko otázok z podcastu

Zažili ste niekedy pocit vyhorenia alebo extrémnej mentálnej únavy?

Pocit vyhorenia asi nie, pocit extrémnej mentálnej únavy áno. Tento pocit sa zvykne objavovať v cykloch a vtedy treba vykonať nejakú zmenu, ktorá to vyrieši. Napríklad ja som sa presťahoval z Prahy späť do Bratislavy, zmenil som spoločnosť alebo som začal riešiť startup. Proste je potrebné vniesť do života niečo, čo vás opäť nakopne a vykoľají z tej cesty, ktorá môže viesť k vyhoreniu.

Akú knihu by ste odporučili každému motivovanému človeku?

Knihu Ekonómia dobra a zla od pána Tomáša Sedláčka (ISBN 9788087506257). Kniha sa dobre číta, dá čitateľovi veľmi veľa a je krásne prepojená s históriou.

Všetkým by som tiež odporučil knihu Faktomluva od Hansa Roslinga (ISBN 9788075550569). Táto kniha popisuje náš súčasný svet cez verejne dostupné štatistiky a dáta od renomovaných zdrojov ako sú Svetová banka, OSN a pod. Autor s týmito dátami dokáže skvelo pracovať a ukazuje, že náš svet je omnoho lepší ako sa nám možno zdá byť.

Pána Vlasatého som sa pýtal aj

Spravili ste niekedy aj chybu? Ako vnímate svoje pochybenia?

Ako dokážete skĺbiť funkciu top manažéra s rodinou?

Prečo ste sa vrátili naspäť na Slovensko?

Ako trávite voľný čas?

Ako by mali ľudia pristupovať k výberu svojho prvého zamestnania?

Akú radu do života by ste odovzdali mladým?

Chceš vedieť odpovede aj na tieto otázky? Tak neváhaj a vypočuj si celý podcast RayzzerReal na Spotify, či Apple podcast alebo si ho pozri na Youtube.

Ďakujeme naším partnerom Rayzzer a The Spot.

Sleduj nás button