adaptogény profilCategoriesAktívne látky Lifestyle

Adaptogény na zníženie stresu – úplný zoznam

Mnoho z nás hľadá spôsob, ako zmierniť stres. Bohužiaľ dnes, je už neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov. Možno aj preto, takmer polovica Američanov uvádza zvýšenú úroveň stresu od začiatku pandémie. Avšak ak pretrváva dlhšie časové obdobie, môže spôsobovať množstvo ochorení a zhoršovať kognitívny výkon. Jeden rastúci, ale nie nový, trend v jeho zmierňovaní zahŕňa užívanie adaptogénov. Sú to byliny a rastliny, o ktorých sa predpokladá, že minimalizujú negatívne účinky stresu na telo. V častiach Ázie a Indie ľudia po stáročia používajú adaptogény na liečbu rôznych ochorení. V Spojených štátoch a Európe si medicínski experti už tiež začínajú uvedomovať hodnotu týchto látok, a preto počet klinických výskumov rastie.

Adaptogény

Adaptogény: čo to je?

Medzi adaptogény sa zaraďujú niektoré typy rastlín a bylín, ktoré pomáhajú telu zvládať stres a adaptovať sa naň. Zvyčajne sa adaptogény užívajú, aby pomáhali zvládať rôzne stresory súvisiace so zdravotným stavom, fyzickým, či emočným stresom. Zatiaľ čo výskum adaptogénov je obmedzený, existujú dôkazy, že ponúkajú zdravotné výhody, ktoré pomáhajú pri úľave od stresu, únave a hormonálnej nerovnováhe. Rastlina alebo bylina, musí mať tieto tri vlastnosti, aby mohla byť označená ako adaptogénna:
 • Pri užívaní v bežných dávkach je netoxická.
 • Pomáha vyrovnať sa so stresom.
 • Umožňuje telu vrátiť sa do rovnováhy (homeostázy).
Adaptogény pomáhajú zvládať stres a adaptovať sa naň.

Aj keď to nie je bežné, niektoré výživové doplnky obsahujú aj syntetické adaptogény. Tieto zlúčeniny sú vytvorené v laboratóriu, aby napodobňovali účinky tých prirodzených. Ich bezpečnosť a účinnosť sa však môže líšiť v porovnaní s prírodnými adaptogénmi. Vo všeobecnosti sú preferované tie prírodné, kvôli ich dlhej histórii používania v tradičnej východnej medicíne a nižšiemu riziku nežiaducich účinkov. Medzi príklady syntetických adaptogénov, nazývaných aj ako aktoprotektory, patria:

 • Bromantane
 • Levamisole
 • Aphobazole
 • Bemethyl

V minulosti ich športovci používali na zvýšenie vytrvalosti. Niektoré však dnes už patria medzi tzv. doping, t.j. zakázané látky pre športovcov.

Vieš, že...?

Stresory sú súbory vecí, javov, situácií a myšlienok, ktoré vyvolávajú stres, nervozitu a strach. Spôsobujú napríklad búšenie srdca, zrýchlený dych a sucho v ústach.

Ako adaptogény fungujú?

Cieľom užívania adaptogénov je vrátiť telo späť do stavu rovnováhy (homeostázy). Pôsobenie bylín v adaptogénoch zvyšuje alebo znižuje chemické reakcie v tele. Keď si vystavený emocionálnemu alebo fyzickému stresu, zvýši sa hladina stresového hormónu, nazývaného kortizol. Tým sa obnoví homeostáza a udrží sa telo funkčné. Kortizol pomáha regulovať zápaly a stres. Ak sú ale hladiny kortizolu príliš vysoké, môže to viesť k zdravotným problémom, ako je úzkosť, vysoký krvný tlak a znížená imunitná odpoveď. Adaptogény pomáhajú balansovať uvoľňovanie kortizolu v tele. Napríklad, ak si v strese, tak sa to prejaví zvýšenou hladinou kortizolu. Adaptogén zareaguje tak, že zníži hladinu kortizolu v tele. Na druhej strane, ak pociťuješ chronickú únavu spojenú s nízkou hladinou kortizolu, adaptogén zvýši hladinu kortizolu v tele.
Adaptogény pomáhajú balansovať uvoľňovanie kortizolu v tele.

Ako adaptogény užívať

Tým, že pochádzajú z rastlín, tak ich môžeš prijímať niekoľkými rôznymi spôsobmi:
 • Pridaním do potravín alebo nápojov.
 • Užívaním vo forme kapsúl.
 • Užívaním tinktúr.
Je možné ich užívať aj vo forme čaju. Niektoré adaptogénne rastliny sa dajú sušiť, rozdrviť a namáčať v horúcej vode rovnakým spôsobom, akým by si lúhoval čaj.
Únava - príznaky

Na čo sa adaptogény používajú

Ľudia užívajú adaptogény, aby podporili schopnosť svojho tela zvládať stres, znížili únavu, posilnili imunitné funkcie a zvýšili celkovú vitalitu. Primárnym cieľom adaptogénov je pomôcť telu prispôsobiť sa rôznym fyzickým, emocionálnym a environmentálnym stresorom, čím sa zvyšuje odolnosť a znižuje sa negatívny vplyv stresu na telo. Predpokladá sa, že adaptogény pomáhajú zvládať reakciu tela na čokoľvek, čo spôsobuje stres. Medzi hlavné stresory patria infekcie, znečistenie životného prostredia, UV žiarenie, fyzická námaha, lieky a psychická záťaž. Štúdie adaptogénov na ľuďoch sú obmedzené, ale výskumy ukazujú, že môžu pomôcť:
Medzi hlavné stresory patria infekcie, znečistenie životného prostredia, lieky, fyzická a psychická záťaž.
 • Znížiť stres a úzkosť: zmierňujú stresovú reakciu tela znížením sekrécie stresového hormónu kortizolu. Úprava hladín kortizolu môže pomôcť znížiť pocity stresu a úzkosti.
 • Podporiť imunitu: regulujú imunitné bunky alebo posilňujú imunitné reakcie, aby pomohli telu bojovať proti infekciám a chorobám. Niektoré adaptogény tiež pomáhajú aktivovať bunky, ktoré inhibujú rast nádoru súvisiaceho s rakovinou.
 • Zníženie únavy: pomáhajú nadobličkám fungovať efektívnejšie, takže nebudú nadmerne produkovať hormóny, ako je kortizol, ktoré vedú k únave.
 • Zlepšenie kvality spánku: nadmerný stres môže ovplyvniť hladiny kortizolu potrebného na udržanie normálneho spánkového cyklu, čo vedie k nespavosti a iným problémom so spánkom. Adaptogény môžu pomôcť zvládnuť hladiny kortizolu, takže sa večer znížia a pripravia nervový systém na spánok.
 • Znižuje zápal a bolesť: stres a zápal často idú ruka v ruke. Adaptogény majú protizápalové vlastnosti, ktoré môžu pomôcť znížiť zápal a bolesť súvisiacu s osteoartritídou, reumatoidnou artritídou a fibromyalgiou.
 • Reguluje hormóny: ovplyvňujú neuroendokrinný systém – nervy, žľazy a orgány, ktoré spolupracujú na produkcii hormónov, aby telo fungovalo. Niektoré môžu pomôcť telu stabilizovať hladiny hormónov potom, čo stresory spôsobujú hormonálnu nerovnováhu.
Ashwagandha koreň

Ashwagandha (Withania somnifera) – najskúmanejší a najpredávanejší adaptogén na zníženie stresu na svete

Withania somnifera, tiež známa ako Ashwagandha, sa bežne používa v ajurvéde a iných tradičných medicínach. Posledné obdobie zaznamenala výrazný nárast celosvetového užívania, a to aj vďaka svojej povesti adaptogénu. To potvrdzuje aj fakt, že v roku 2019 bola uvedená ako 5. najpredávanejšia bylina v USA v doplnkoch výživy s ročným predajom presahujúcim 10 miliónov USD prostredníctvom bežných kanálov (napr. obchody s potravinami, drogérie) a viac ako 13 miliónov USD, pokiaľ ide o špecializované kanály (napr. doplnky a špeciálne maloobchodné predajne). Štúdia z roku 2021 (PMC8762185) sa snažila poskytnúť komplexný súhrn klinických štúdií skúmajúcich jej neuropsychiatrické účinky, konkrétne jej využitie pri strese, úzkosti, depresii a nespavosti. Výsledky týchto klinických štúdií poskytujú širokú podporu pre schopnosť Ashwagandhy znižovať stres a úzkosť a zlepšovať kvalitu spánku, keď sa podáva dva alebo viac mesiacov. Extrakty vyrobené z koreňa Ashwagandhy preukázali pozoruhodnú protistresovú a protiúzkostnú aktivitu v mnohých klinických štúdiách. Tiež znížila symptómy depresie a nespavosti, hoci takéto využitie bolo mene skúmané. Dôležitá je jej schopnosť potenciálne zlepšiť všetky tieto stavy. Doposiaľ vykonané štúdie naznačujú, že Ashwagandha má dobrý bezpečnostný profil, čím sa zvyšuje potenciál tejto tradičnej byliny poskytnúť odolnosť proti stresu a neuropsychiatrickým ochoreniam súvisiacim so stresom.
Žena v strese pred skúškou

Ashwagandha proti stresu

Na tento jej účinok sa zameralo 6 klinických štúdií, ktorých účastníci boli vo veku 18 až 75 rokov. Výskumy boli vykonané na zdravých jedincoch, ale aj na tých, ktorí trpia stresom, nadváhou, chronickým stresom, úzkosťou, či schizofréniou. Celkový počet účastníkov v jednotlivých štúdiách sa pohyboval od 52 do 130 jedincov. Väčšina štúdií ukázala, že suplementácia Ashwagandhy znižuje stres (merané na základe Perceived Stress Score, Depression Anxiety Stress Scale a General Health Questionnaire-28). Takisto znižuje hladinu kortizolu v porovnaní s placebom. Ďalšie Štúdie na ľuďoch zistili, že účastníkom užívajúcich extrakt z koreňa Ashwagandhy sa tiež znížil ich stres a úzkosť.

Mohlo by ťa zaujímať aj:

Ashwagandha na potlačenie úzkosti

Na potlačenie úzkosti sa zameralo 10 klinických štúdií s dobrovoľníkmi vo veku 18 až 75 rokov. Výskumy boli vykonané na zdravých jedincoch, ale aj na tých, ktorí trpia stresom, úzkosťou, nespavosťou, či schizofréniou. Celkový počet účastníkov v jednotlivých štúdiách sa pohyboval od 39 do 130 jedincov. Suplementácia Ashwahadhy pomohla výrazne znížiť úzkosť vo väčšine štúdií a vo väčšine vykonaných testoch. Dokonca v jednej štúdií (Lopresti et al., 2019) bolo zistené, že užívanie 240 mg Ashwagandhy denne po dobu 60 dní výrazne znížilo úzkosť v porovnaní s placebom (merané na základe Hamilton Anxiety Rating Scale (ide o najpoužívanejšiu formu merania úzkosti. Je to dotazník, kde si sledovaná osoba značí mieru úzkosti.)

Ashwagandha je vedecky najskúmanejší adaptogén.

Ashwagandha proti depresii

Na potlačenie depresie sa zamerali 3 klinické štúdie s dobrovoľníkmi vo veku 18 až 75 rokov. Výskumy boli vykonané na zdravých jedincoch, ale aj na tých, ktorým bola diagnostikovaná schizofrénia. Celkový počet účastníkov v jednotlivých štúdiách sa pohyboval od 60 do 66 jedincov. Jedna štúdia (Chandrasekhar et al., 2012) zaznamenala výrazne zníženie depresie meranej na základe Depression Anxiety Stress Scale (Je to dotazník, kde si sledovaná osoba sama značí mieru depresie, úzkosti a stresu na základe 21 alebo 42 otázok). Aj ďalšia štúdia (Gannon et al., 2019), zaznamenala výrazné zníženie depresie meranej na základe PANSS Score (ide o overený nástroj používaný na hodnotenie osôb so schizofréniou).

Ashwagandha na podporu kvality spánku

Na jej vplyv na spánok sa zameralo 5 klinických štúdií s dobrovoľníkmi vo veku 18 až 85 rokov. Výskumy boli vykonané na zdravých jedincoch, ale aj na tých, ktorým bola diagnostikovaná nespavosť a problémy so spánkom, či pociťovali stres. Celkový počet účastníkov v jednotlivých štúdiách sa pohyboval od 50 do 150 jedincov. Celkovo Ashwagandha pomohla znížiť príznaky nespavosti vo viacerých štúdiách. Aj iné výskumy tiež ukazujú, že má upokojujúci účinok a pomáha zlepšiť spánok ľuďom s nespavosťou alebo úzkosťou.

Aké ďalšie adaptogény poznáme

Jednotlivé adaptogény môžeme rozdeliť do jednotlivých skupín na základe toho, ako pôsobia na organizmus.

Adaptogény proti stresu, úzkosti a lepší spánok

Všetky adaptogény pomáhajú telu vyrovnať sa so stresom. Napriek tomu sú niektoré z nich známe najmä svojimi účinkami na emočný stres, úzkosť a spánok.

Bazalka posvätná (Ocimum tenuiflorum)

Užívanie bazalky posvätnej (aka Tulsi) môže zlepšiť náladu a znížiť stres. Osemtýždňová štúdia tiež zistila, že bazalka posvätná pomáha znižovať stres a zlepšuje kvalitu spánku. Iné štúdie ukazujú, že môže pomôcť regulovať hladinu cukru a cholesterolu v krvi.

Koreň valeriány lekárskej (Valeriana officinalis)

Táto bylina je obľúbeným prírodným pomocníkom na spánok. Pomáha zlepšiť trvanie a kvalitu spánku u niektorých ľudí. Výsledky výskumu sú však zmiešané, pričom niektoré štúdie neukázali žiadne zlepšenie spánku. Koreň valeriány okrem adaptogénnych vlastností obsahuje aj kyselinu valérovú, ktorá pôsobí sedatívne.
Mohlo by ťa zaujímať aj:

Adaptogény proti únave

Stres môže ovplyvniť nadobličky, ktoré sú zodpovedné za vylučovanie hormónov, ktoré vyrovnávajú energetickú hladinu. Výsledkom je, že príliš veľa stresu môže spôsobiť únavu alebo slabosť. Adaptogény, ktoré môžu pomôcť zlepšiť energetickú hladinu a pôsobiť proti únave sú:

Rozchodnica ružová (Rhodiola rosea)

Výskum ukazuje, že táto kvitnúca rastlina môže znížiť vyčerpanie a únavu súvisiacu so stresom. Ďalšie štúdie zistili, že extrakt z Rhodioly zvyšuje energiu v reakcii na stres a pomáha zvládať stres a zápaly. Viac o Rhodiole si môžeš prečítať v našom článku – Rhodiola rosea – Rhodiola stres a únava pod kontrolu.

Ázijský ženšen (Panax ginseng)

Obmedzený výskum ukazuje, že tento mäsitý koreň má energizujúce vlastnosti a môže pomôcť znížiť únavu súvisiacu s rakovinou. Štúdie tiež zistili, že ázijský ženšen má antibakteriálne a antivírusové vlastnosti a bylina môže pomôcť pri liečbe a prevencii sezónnych respiračných infekcií.

Adaptogény na podporu imunity

Stresová reakcia tela si môže vybrať daň na imunitnom systéme, čo telu sťažuje boj s infekciami. Keďže adaptogény pomáhajú vyrovnávať a riadiť stresovú reakciu, môžu tiež pomôcť posilniť imunitnú odpoveď. Niektoré populárne adaptogény známe pre podporu imunity sú:

Astragalus (Astragalus membranaceus)

Štúdie ukazujú, že táto kvitnúca rastlina môže pomôcť podporiť imunitný systém a znížiť riziko nákazy vírusovými infekciami. Výskumníci tiež zistili, že užívanie astragalusu môže pomôcť ľuďom s cukrovkou znížiť lipidy a hladinu cukru v krvi.

Eleuthero (Eleutherococcus senticosus)

Tiež nazývaný sibírsky ženšen, tento drevitý ker nie je ženšenová rastlina, ale má podobné účinky na imunitné zdravie. Výskum zistil, že užívanie eleuthera ako prevencie pomohlo znížiť komplikácie chrípky, či zápalu pľúc. Rastlina sa používa na zníženie výskytu genitálneho herpesu a komplikácií vírusovej infekcie pľúc.
Nedostatok spánku a únava za PC

Adaptogény – zoznam

Primárne adaptogény

Primárne adaptogény sú hlavné bylinky, na ktoré si spomenieš, keď sa povie slovo „adaptogén“. Patria sem obľúbené byliny ako Ashwagandha, ženšen, Rhodiola atď. Vo všeobecnosti boli účinky primárnych adaptogénov preukázané dlhou históriou tradičného používania, ako aj prísnymi vedeckými štúdiami. Spĺňajú tiež hlavné kritériá adaptogénu, ktoré sme si uviedli na začiatku článku.
 1. Vitánia snodárma, Ashwagandha (Withania somnifera), koreň – viac info sa dozvieš v článku – Ashwagandha KSM-66® – najlepšia Ašvaganda
 2. Rozchodnica ružová, Rhodiola rosea (Rhodiola rosea), koreň – viac info sa dozvieš v článku – Rhodiola rosea – Rhodiola stres a únava pod kontrolu
 3. Americký ženšen, American Ginseng (Panax quinquefolius), koreň
 4. Všehoj ázijský, Asian Ginseng (Panax ginseng), koreň
 5. Schizandra čínska, Schisandra (Schisandra chinensis), bobule
 6. Bazalka posvätná, Holy Basil (Ocimum tenuiflorum), celá bylina
 7. Cistanche (Cistanche deserticola), stonka
 8. Žezlovka hmyzová, Cordyceps (Cordyceps militaris), huba
 9. Cynomorium podivné, Cynomorium (Cynomorium coccineum), stonka
 10. Eleuterokok ostnitý, Eleuthero (Eleutherococcus senticosus), koreň/kôra
 11. Morinda citrifolia, Morinda (Morinda citrifolia), koreň
 12. Leskokôrovka obyčajná, Reishi (Ganoderma lucidum), huba
 13. Leuzeja šuštivá, Rhaponticum (Rhaponticum carthamoides), koreň
 14. Špargľa hroznovitá, Shatavari (Asparagus racemosus), koreň
 15. Shilajit, spracovaný exsudát

Sekundárne adaptogény

Sekundárne adaptogény sú byliny, ktoré buď spĺňajú len 2 z uvedených podmienok pre zaradenie medzi adaptogény. Alebo sú to bylinky, ktoré neboli dostatočne preštudované na to, aby boli presunuté do kategórie primárnych adaptogénov.
 1. Dang šen, Codonopsis (Codonopsis pilosula), koreň
 2. Tinospóra srdcolistá, Guduchi (Tinospora cordifolia), koreň, stonka
 3. Oplopanax hrozivý, Devil’s Club (Oplopanax horridus), koreň, kôra
 4. Krpčiarka veľkokvetá, Horny Goat Weed (Epimedium grandiflorum), listy
 5. Ženšen päťlistý, Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum), celá bylina
 6. Sladovka hladkoplodá, Licorice (Glycyrrhiza glabra), celá bylina
 7. Žerucha peruánska, Maca (Lepidium meyenii), koreň
 8. Arália mandžusk, Manchurian Aralia (Aralia mandschurica), kôra
 9. Prince seng (Pseudostellaria heterophylla), koreň
 10. Kurkumovník dlhý, Turmeric (Curcuma longa), koreň/podzemok
 11. Posed biely, White Bryony (Bryonia alba), koreň

Načo si dávať pozor

Niektoré skupiny ľudí môžu byť viac ohrozené nepriaznivými vedľajšími účinkami. Keďže existujú obmedzené údaje, ktoré by dokázali, že adaptogény sú bezpečné počas tehotenstva a dojčenia, tehotným a dojčiacim ženám sa vo všeobecnosti odporúča im vyhýbať. Niektoré môžu tiež interagovať s liekmi alebo zhoršiť zdravotný stav. Ak užívaš lieky, pred užitím akéhokoľvek adaptogénu sa porozprávaj so svojím lekárom. A to aj preto, že môžu ovplyvniť fungovanie niektorých liekov. Ak máš zdravotné problémy, akými sú napríklad hypertenzia, nespavosť, hypotyreóza, či depresia. Interakcie s adaptogénmi zahŕňajú:
 • Zvýšenie krvného tlaku.
 • Zníženie hladiny cukru v krvi.
 • Narušenie spánkových vzorcov.
 • Zvýšenie aktivity štítnej žľazy.
 • Zmena účinnosti antidepresív.

Adaptogény a Energy & Brain hacker

RAYZZER® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov. Dômyselným spojením prírody, vedy a skúseností sme vyvinuli jedinečnú cmúľaciu tabletu na podporu mentálneho a fyzického výkonu – Energy & Brain hacker. Využi benefity nielen najprebádanejších adaptogénov akými sú klinicky testovaná Ashwagandha KSM-66®Rhodiola rosea. RAYZZER® obsahuje starostlivo navrhnutú zmes 7 jedinečných aktívnych látok prírodného pôvodu najvyššej kvality. Vďaka jedinečnému komplexu účinných látok zlepšuje dlhodobé sústredenie, dodáva stabilnú dávku energie, ktorá nie je sprevádzaná búšením srdca. Navyše obsahuje tie najkvalitnejšie adaptogény, ktoré znižujú únavu a odbúravajú stres. Zlepši svoj mentálny výkon a zvýš svoju produktivitu spoločne s RAYZZER®.

Vyskúšaj unikátne energizujúce nootropikum Energy & Brain hacker ešte dnes!

Sleduj nás button
mozog ako zlepšiť jeho výkonCategoriesAktívne látky Lifestyle Tips & Tricks

Mozog – ako funguje a ako si zlepšiť jeho výkon?

Ľudský mozog je najzložitejšia vec, akú poznáme. V tomto článku ti priblížime, ako funguje mozog. Avšak hlavne sa dozvieš mnoho zaujímavých a praktických tipov ako si môžeš zlepšiť svoj mozog, ale aj to, čomu sa vyvarovať. Dozvieš sa mnoho faktov o mozgu, o ktorých si ešte možno nevedel. A zistíš aj to, v akom čase je ideálne ísť spať tak, aby si tvoj mozog oddýchol, čo najviac.

Mozog môžeme považovať za jeden z najdôležitejších orgánov nášho tela. Je riadiacim centrom nervovej sústavy. Prijíma, spracováva a vyhodnocuje informácie prijaté zmyslovými orgánmi z okolitého prostredia. Je ľahko rozoznateľný od ostatných orgánov, za čo môže jeho špongiózna štruktúra a tiež typický tvar. Jeho hmotnosť sa pohybuje medzi 1,3 až 1,5 kg v závislosti od pohlavia a zdravia.

Hneď na prvý pohľad si môžeme všimnúť, že sa skladá z dvoch pologúľ, tzv. hemisfér, prepojených prostredníctvom corpus callosum, ktoré slúži na výmenu informácií medzi hemisférami. Na takmer celom povrchu sa nachádzajú charakteristické početné záhyby, ktoré majú jasnú funkciu – zväčšiť objem mozgovej kôry. Tá ma viac ako 50 oblastí (Brodmanove oblasti) a každá ma svoje jedinečné vnútorné usporiadanie a prepojenia s ostatnými časťami mozgu. 

Zaujímavé fakty o mozgu, o ktorých si ešte možno nepočul

 • Mozog je považovaný za obsahovo najviac tukový orgán v tele. Približne 65 % mozgu sa skladá z A tak je to orgán s najvyššiu koncentráciu lipidov v zdravom tele. Okrem toho, 75 % celkovej hmoty mozgu tvorí voda, ktorá reguluje rôzne funkcie.
 • Nové spojenia sa v mozgu tvoria po celý život, nezáleží na veku. Vždy, keď si človek na niečo spomenie alebo mu niečo nové napadne, vytvorí sa v mozgu nové spojenie. Najviac sa ich tvorí počas učenia sa. Zosilňujú sa po učení a upevňujú sa počas spánku. Preto čím viac spojení, tým to lepšie myslí.
Neurón a jeho spojenia
 • Každý neurón vytvára spojenia s inými neurónmi. Takto môžu vytvoriť až 1 kvadrilión (1 milión biliónov) spojení. Postupom času sa tieto neuróny môžu spájať, čím sa zvyšuje úložná kapacita pre rôzne informácie.
 • Pri Alzheimerovej chorobe sa mnohé neuróny môžu poškodiť a prestať fungovať, čo má vplyv najmä na pamäť. Pri porovnaní veľkostí mozgu zdravého jedinca a človeka s Alzheimerovou chorobou je rozdiel jasne definovateľný.
mozog bez kyslíka
 • Ľudský mozog necíti bolesť, pretože nemá receptory citlivé na bolesť. Necíti ani zmeny teploty, tlaku, ani zranenia, až kým nie je zasiahnutá oblasť spojená s určitou funkciou. Keď ľudia cítia bolesť, ktorú im spôsobuje na mozgu nejaký nádor alebo cysta, je to spôsobené tým, že tlačí na nervové tkanivo, ktoré mozog obklopuje alebo žily, ktoré sú ním pretkané. To sa využíva pri operáciách mozgu, keď počas celého zákroku zostáva pacient pri vedomí. Môže tak komunikovať s neurochirurgom o zmenách svojho cítenia, čo chirurgovi pomôže vyhnúť sa poškodeniu kritických mozgových oblastí.
 • Mozog dokáže žiť bez kyslíka asi 5 minút. Keď zostane bez kyslíka dlhšie, začne postupne odumierať, a môže dôjsť k závažným, mnohokrát až ťažko rehabilitovateľným poškodeniam.
mozog a jeho teplota
 • “Sphenopalatine ganglioneuralgia“ je vedecké pomenovanie javu keď tzv. „mrzne mozog“ napríklad pri jedení zmrzliny alebo iných ľadových potravinách.
 • Mozog ako taký má zo všetkých orgánov najvyššiu teplotu, a to až o 2,5 stupňa Celzia vyššiu ako zvyšok tela.

Mozog, jeho časti a ich funkcie

Ľudský mozog si môžeme predstaviť ako 1 300 gramovú špongióznu hmotu uloženú v lebečnej dutine, ktorá má za úlohu ho chrániť. Z hodín biológie vieme, že sa skladá z 3 častí.

predný mozog, stredný mozog a zadný mozog

Predný mozog (prosencephalon)

Pozostáva z dvoch hemisfér, čiže koncového mozgu a Koncový mozog je tvorený zo šedej a bielej mozgovej hmoty. V bielej nájdeme myelizované axóny neurónov, ktoré prepájajú časti mozgu. Naopak šedá hmota sa skladá z tiel nervových buniek a je zodpovedná za vnímanie, rozmýšľanie a vedomie. Jeho druhá časť, medzimozog, riadi produkciou hormónov v tele a prenos signálov.

Stredný mozog (mesencephalon)

Je najmenší oddiel mozgu, ktorý spolu s predĺženou miechou a Varolovým mostom tvoria mozgový kmeň, kde sú centrá životne dôležitých funkcií a  Máme tu centrum zraku a sluchu.

Zadný mozog (rhombencephalon)

Evolučne najstaršia časť mozgu. Je zložená z predĺženej miechy, mostu a mozočku. Predĺžená miecha kontroluje v tele autonómne funkcie ako sú dýchanie alebo tep srdca. Má tiež úlohu sprostredkovateľa signálov do mozgu. Most tvorí plynulý prechod z predĺženej miechy, nachádzajú sa tu jadrá niektorých hlavových nervov. Je podobne ako mozog tvorený dvoma pologuľami, avšak nezodpovedá za vnímanie ale za koordináciu pohybov, napätie kostrových svalov a udržiavanie vzpriamenej polohy tela.

Aké potraviny konzumovať pre zdravie mozgu?

Náš mozog je orgán, ktorý je závislý na neustálom dodávaní energie – glukózy. Nevie ju skladovať, a preto je jej dodávanie tak veľmi dôležité pre jeho správny chod. Navyše je to jediný zdroj energie, ktorý dokážu nervové bunky využiť. Najlepšie využiteľné sú zložené sacharidy. Sú celodenným zdrojom energie, nakoľko sa z nich glukóza uvoľňuje postupne. Najviac sú obsiahnuté v ovsených vločkách, strukovinách a v celozrnných výrobkoch.
Okrem tejto energie je potrebné mozgu dodávať aj prospešné živiny, na základe ktorých bude schopný podávať najlepšie výkony. Preto netreba zabúdať na vyváženú stravu a správne doplnky výživy.

Potraviny pre zdravie mozgu

Azda medzi najviac potrebné sú potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Patria medzi esenciálne látky, čiže naše telo nie je schopné si ich samo vytvoriť a je potrebné ich telu dodávať dodatočne. Nachádzajú sa v rybách (hlavne losos a sardinky), v ľanových a dyňových semiačkach a v neposlednom rade aj v olejoch. Sú nevyhnutné na tvorbu bunkových membrán a izoláciu nervových vlákien. Ich pozitívne účinky vplývajú okrem mozgu aj na cievy, cholesterol, zrak a aj srdce.

Pre mozog sú najpotrebnejšie potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny.

Neodmysliteľným doplnkom výživy pre správnu činnosť mozgu sú aj vitamíny. Takisto sú esenciálne, a preto ich je potrebné dodávať telu dodatočne. Medzi najdôležitejšie patria:

 • Vitamín B1 (tiamín) – zohráva významnú úlohu vo fungovaní centrálneho a periférneho systému.
 • Vitamín B3 (niacín) – stimuluje tvorbu nových nervových spojení – synáps, vďaka čomu nám to rýchlejšie “páli”.
 • Vitamín B6 (pyridoxín) – chráni nervové bunky, a tým predchádza vzniku neuroochorení ako Parkinsonova choroba, či demencia. Tiež sa podieľa na tvorbe neurotransmiterov.
 • Vitamín E (tokoferol) – eliminuje pokles kognitívnych funkcií.

Čo má pozitívny vplyv na výkon mozgu?

Okrem stravovania sa, je potrebné zamerať sa aj na naše fyzické a psychické zdravie. Počas dňa mozog neustále pracuje a veľakrát prijíma podvedome informácie, ktoré ho zaťažujú. Či už ide o scrollovanie sociálnych sietí, počúvanie rozhovorov iných a pod., je potrebné mozog na nejaký čas “vypnúť”. Mozog si tak oddýchne a načerpá znova energiu. Môže ísť o športové aktivity, hobby alebo krátky oddych. Základom všetkého je však kvalitný spánok.

spánok pre mozog

Mozog – čo mu škodí a čomu sa vyvarovať

Nedostatok spánku

Spánok je nevyhnutným procesom regenerácie ako pre telo, tak aj pre mozog. Mozog sa nezastaví počas dňa ani na chvíľu a stále prijíma nové informácie. Jediný oddych mu môžeme dopriať počas spánku, kedy ukladá naučené informácie do dlhodobej pamäte a dopĺňa zásoby energie. Čiže nedostatkom spánku sa narúša sústredenie a poškodzuje sa pamäť. Za tento proces je zodpovedný tzv. somatotropný hormón (rastový hormón), ktorého najväčšia sekrécia prebieha v nočných hodinách približne okolo 2 hodiny. Preto sa odporúča chodievať spávať pred 23 hodinou aby sa telo na režim regenerácie vedelo dostatočne pripraviť.

Overené tipy ako sa zbaviť stresu

Stres

Mozog je citlivý na stresové situácie a preťaženie sa prejavuje poruchami pozornosti, ktoré môžu prerásť až k problémom s pamäťou.

Negatívne myslenie

Ľudský mozog je veľmi prispôsobivý a dokáže sa prispôsobiť pozitívnemu aj negatívnemu. Každá negatívna myšlienka vytvára ďalšiu negatívnu myšlienku a dlhodobý pesimizmus môže mať za následok zníženie imunity, problémy s trávením, sústredením a pamäťou.

Dlhodobý pesimizmus môže mať za následok zníženie imunity, problémy s trávením, sústredením a pamäťou.

Vykonávanie viacerých činností súčasne

Pre mozog človeka nie je prirodzené vykonávanie viacerých činností súčasne. Spôsobuje to pokles sústredenia, znižuje sa kvalita a efektivita práce, sťažuje sa organizovanie a filtrovanie získaných informácií. Mozog tak využíva príliš veľa energie av skutočnosti z toho až tak neprofitujeme.

alkohol ničí mozog

Alkohol

Dlhodobé a pravidelné požívanie alkoholu môže spôsobiť trvalé poškodenie mozgu.

Fajčenie

Ako určite vieš, nikotín poškodzuje cievy a tým pádom zvyšuje riziko vzniku mozgovej cievnej príhody.

Ako mozog funguje?

Ako sme už spomenuli vyššie mozog tvoria dve hemisféry, na ktorých sa nachádzajú oblasti centier nášho tela. Základnou morfologickou a funkčnou jednotkou nervového systému sú neuróny. Sú zložené z tela s rozlíšiteľným jadrom. Na povrchu na zachádzajú krátke početné výbežky dendrity, ktoré vedú vzruchy k telu a odovzdávajú informáciu axónu, dlhému výbežku vedúcemu vzruch do tela.

Axóny sú pokryté obalom – axolémou, ktorej úloha je šírenie nervových vzruchov. Je tu však jeden zásadný rozdiel. Nervové vlákna na periférií tvorí Schwannova pošva oddelená Ranvierovými zárezmi, vytvárajúca internódia (segmenty). Tá slúži ako izolant a vzruch sa vďaka nej prenáša “skákavým” vedením v zárezoch. Zatiaľ čo na periférií dosahuje rýchlosť vzruchu až 120 m/s, v centrálnom systéme je to menej. Tieto neuróny sú obalené oligodendrocytmi, špecifickými nervovými bunkami, ktoré neobsahujú zárezy, preto ich najvyššia rýchlosť je iba do 2 m/s.

Neurón a jeho zloženie

Na to aby neuróny mohli medzi sebou komunikovať a vzájomne fungovať musia vytvoriť spojenie – synapsu. Vďaka nej sú schopné vymieňať si informácie prijaté z okolia a spracovať ich v mozgu. Tvorí ju presynaptický a postsynaptický neurón. Medzi nimi sa nachádza synaptická štrbina brániaca priamemu prechodu prúdu medzi jednotlivými časťami.

Látky zodpovedné za prenos impulzu medzi 2 neurónmi sa nazývajú neurotransmitery. Delíme ich na excitačné (stimulujúce) a inhibičné (tlmivé), pričom každý z nich sa líši chemickou štruktúrou a zložením. Medzi najznámejšie patria:

 • Acetylcholín – zodpovedný za pohyb, prenos vzruchu z nervu na sval (nervovosvalová platnička).
 • Noradrenalín – pôsobí aj ako hormón, rozťahuje cievy, zvyšuje srdcový tep.
 • Adrenalín – tvorí sa v dreni nadobličky, zväčša má podobné účinky ako noradrenalín.
 • GABA – hlavný inhibičný neurotransmiter, znižuje aktivitu neurónov a znižuje stres.
 • Dopamín – dôležitý pri emóciách a
 • A mnoho ďalších ako napríklad sérotonín, glutamát, glycín a iné.
Látky zodpovedné za prenos impulzu medzi 2 neurónmi sa nazývajú neurotransmitery.

Citikolín (CDP-cholín)

CDP-cholín (cytidín difosfát cholín) tiež známy aj ako citikolín je nootropikum, ktoré pomáha pri mentálnom výkone, či už v práci alebo v škole. Je prekurzorom cholínu, ktorý slúži ako zdroj pri vzniku acetylcholínu. Táto látka má úlohu neurotransmitera v mozgu a na jeho periférií. V centrálnej nervovej sústave nám pomáha pri maximálnom sústredení, rýchleho zapamätania si textu, ochrane mozgu a posilnení ďalších kognitívnych funkcií. V periférií je zodpovedný za prenos nervových signálov v pregangliových neurónoch parasympatika a je vylučovaný na nervovosvalovej platničke, kde sprostredkuje prenos medzi neurónom a svalom. 

Medzi jeho najdôležitejšie funkcie nemožno nespomenúť syntézu fosfatidylcholínu, hlavnú zložku bunkových membrán a neuroprotekciu. Suplementácia CDP-cholínu pomáha neurónom v mozgu pri regenerácií a obnove spojení (synáps), čo vedie z lepšiemu dlhodobému uchovaniu informácií. Taktiež prispieva ku spomaleniu ich zániku a tým predchádza rôznym neurodegeneratívnym ochoreniam ako demencia alebo Alzheimerova choroba, kedy sa znižuje počet neurónov produkujúcich acetylcholín. Medzi jeho primárne zdroje patrí brokolica, vajíčka, hovädzia pečeň, listová zelenina alebo losos.

Mohlo by ťa zaujímať aj:

Kofeín

Kofeín je alkaloid, ktorého hlavnou úlohou je stimulácia centrálnej nervovej sústavy a tým pádom aj zlepšenie výkonnosti. Medzi hlavné zdroje kofeínu patri káva a čaj (najmä čierny a zelený).

L-teanín 

Je organická aminokyselina podporujúca produkciu GABA (upokojujúci neurotransmiter mozgu). Zodpovedá za relaxáciu, zmiernenie stresu a sústredenosť pri rôznych aktivitách. Práve preto po ňom siaha čoraz viac ľudí, hlavne študenti. Nájdeme ho v čajových listoch.

Vieš, že...?

Kofeín spolu s L-teanínom pracujú spoločne veľmi efektívne? Jedná sa o jednu z najlepších synergických kombinácií nootropík súčasnosti. (synergický efekt - vzájomné pôsobenie dvoch látok, ktoré znásobujú svoj efekt pri súčasnom pôsobení) . Spojenie týchto dvoch látok zlepšuje kognitívne funkcie a znižuje sklon k rozptyľovaniu. Získame tak optimálny focus, dobrú náladu a čistú energiu. Navyše L-teanín zmierňuje negatívne účinky kofeínu ako sú trasenie rúk, či búšenie srdca. 

Ashwagandha KSM-66®

Ashwagandha tiež známa ako „indický ženšen“ alebo Withania opojná. Označenie KSM-66® predstavuje jedinečný patentovaný extrakčný proces výroby. V posledných rokoch sa stala jednou z najvyhľadávanejších doplnkov výživy. Nájdeme ju v tropických a subtropických oblastiach Eurázie a Afriky. Na liečivé účely sa využíva jej koreň, ktorý obsahuje alkaloidy, steroidné laktóny a ďalšie prospešné látky pre organizmus. Medzi jej účinky patrí:

 • zlepšenie kognitívnych funkcií ako pamäť, učenie, vnímavosť a sústredenosť
 • zníženie stresu a navodenie pocitu pohody a relaxácie
 • zvyšovanie hladiny testosterónu
 • normálna činnosť kardiovaskulárneho systému
 • zlepšenie libida
 • zlepšenie stavu pokožky – omladzujúci efekt

Ako Energy & Brain hacker pozitívne vplýva na mozog?

Život človeka sprevádzajú pokojné časy ale aj časy plné stresov a naháňania sa, ktoré z človeka doslova ťahajú energiu. Veľa ľudí preto siaha po rôznych energických nápojoch alebo iných nakopávačoch. Tie bohužiaľ, vo väčšine prípadov vôbec nie sú pre naše zdravie prospešné. Naopak, organizmu je vyberaná za ne daň, v podobe rôznych ochorení a zdravotných komplikácií.

Aj kvôli tomu sme vyvinuli jedinečné energizujúce nootropikum Energy & Brain hacker od RAYZZER®. Je tvorený 100 % prírodnými zložkami, ktoré sú podporené vedou a overené stovkami Google recenzií. Navyše neobsahuje žiadne konzervanty, umelé dochucovadlá a je 100 % vegánsky!

Ani RAYZZER® nie je zázračná tabletka, ktorá ti bez vlastného pričinenia prinesie úspech. Keď ale dáš dokopy odhodlanie, motiváciu a dostatočný relax pre tvoj mozog a telo tak pomocou tohto vedecky preukázateľného komplexu stimulantov, vitamínov, minerálov a telu prospešných látok vieš podať ten najlepší výkon.

Autor:
Filip Šimko
Filip Šimko

študent Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Sleduj nás button
Citikolín ako neurotransmitterCategoriesAktívne látky

Citikolín a neurotransmiter acetylcholín – účinné nootropiká

Citikolín (známy aj ako CDP-cholín) je celosvetovo známe a účinné nootropikum. Pôvodne bol liekom, v súčasnosti je v Európe voľne dostupný. Citikolín dokáže ovplyvňovať neurotransmitter acetylcholín. Práve on posilňuje nervové spojenia pamäte. Preto hrá významnú úlohu v kognitívnych procesoch, ako napríklad učenie, spomínanie si, či udržanie pozornosti. CDP-cholín však ovplyvňuje viacero kľúčových látok nielen v mozgu. Sme radi, že ti môžeme priniesť najrozsiahlejší článok o citikolíne dostupný v slovenčine. Čítanie článku by ti nemalo zabrať viac ako 8 minút.

Čo je CDP-cholín? Zisti viac vo videu:

Citikolín (CDP-cholín) ako účinné nootropikum

Si vysokoškolák, ktorý dúfa, že zvládne nadchádzajúce skúšky? Alebo zaneprázdnený profesionál, ktorý sa snaží o povýšenie? Určite ťa už napadla myšlienka dať si tabletku, ktorá zlepší funkciu mozgu a podporí tvoju pamäť. Preto nie je prekvapivé, že užívanie nootropík, tzv. kognitívnych zosilňovačov je na vzostupe. Práve citikolín je jedným z účinných nootropík. [2]

Neurón a citikolín

Citikolín, tiež známy ako cytidín-5′-difosfocholín (CDP-cholín) je látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje najmä v mozgu a má neuroprotektívne účinky, čo znamená, že chráni a opravuje bunky, ich štruktúru a funkciu nervového systému. Zvykne sa používať vo vysokokvalitných a prémiových doplnkoch výživy. Pôvodne bol liekom na predpis v Japonsku, kde sa užíval na podporu pamäte  a mozgových funkcií po mŕtvici. Pravdepodobne zvyšuje chemickú látku v mozgu nazývanú fosfatidylcholín. Tiež môže zvyšovať aj iné látky, ktoré majú za úlohu výmenu informácií v mozgu. [1]

V súčasnosti ho zvyknú ľudia užívať pri zhoršovaní pamäte a myslenia, po mŕtvici, pri Alzheimerovej chorobe, bipolárnych poruchách, depresii a mnohých iných závažných ochorení súvisiacich s mozgom a jeho činnosťou. [1]

Cholín vs citikolín

Cholín aj citikolín sa používajú v doplnkoch výživy, avšak nemajú rovnakú úlohu ani účinok. Citikolín (CDP-cholín) poskytuje telu dve hlavné látky, a to cytidín a cholín. Po vstrebaní prechádzajú hematoencefalickou bariérou do mozgu a dostávajú sa do centrálneho nervového systému, kde vyvolávajú mnoho neuroprotektívnych účinkov. Na druhej strane cholín poskytuje iba cholín, základnú živinu, ktorá podporuje metabolizmus tukov a zdravie pečene. [5]

Vieš, že...?

Neurotransmitter je chemický prenášač správ. Bez nich by tvoje telo nemohlo fungovať. Ich úlohou je prenášať chemické signály („správy“) z jedného neurónu (nervovej bunky) do ďalšej cieľovej bunky. Cieľovou bunkou môže byť iná nervová bunka, svalová bunka alebo žľaza. [7]

Neurotransmitter – Acetylcholín

Acetylcholín je neurotransmitter, chemická látka, ktorá prenáša správy z mozgu do tela cez nervové bunky. Je to excitačný neurotransmitter. To znamená, že aktivuje nervovú bunku, a to vyvolá odoslanie informácie.

Potraviny s obsahom cholínu

Acetylcholín dostal svoj názov podľa dvoch látok, z ktorých sa skladá – z acetylovej skupiny (acetyl koenzým A, ktorý pochádza z molekuly cukru glukózy) a z cholínu. Cholín je prirodzene prítomný v niektorých potravinách, vrátane vaječných žĺtkov, sóje, pečene a strukovín. Cholín sa tvorí aj v pečeni. Má významnú úlohu v mozgových nervových bunkách, v procesoch ako je pamäť, myslenie a učenie. [6]

Citikolín a vedecké štúdie

Citikolín a jeho vplyv na organizmus

Citikolín pozitívne ovplyvňuje:

 • Glutamát (znižuje ho) v mozgu. Glutamát je najhojnejší excitačný neurotransmitter uvoľňovaný nervovými bunkami v mozgu. Hrá hlavnú úlohu pri učení a pamäti. Aby tvoj mozog správne fungoval, musí byť prítomný glutamát v správnej koncentrácii, na správnych miestach a v správnom čase. Príliš veľa glutamátu sa spája s takými chorobami, ako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a Huntingtonova choroba.
 • Adenozíntrifosfát (ATP), čo je chemická zlúčenina, ktorá je univerzálnym zdrojom energie všetkých živých organizmov. ATP zachytáva chemickú energiu získanú rozkladom molekúl potravy a uvoľňuje ju ako palivo pre ďalšie bunkové procesy. Citikolín, ako účinné nootropikum, dokáže zvyšovať hladinu ATP, vďaka čomu stimuluje mozog.
 • Metabolizmus glukózy v mozgu. Práve glukóza predstavuje pre mozog kľúčový zdroj energie pre jeho fungovanie. Plní mnoho kritických funkcií, vrátane produkcie ATP, zvládania oxidačného stresu a syntézy neurotransmitterov, či neuromodulátorov. Zvyšuje aj cerebrálny prietok krvi. Je to prietok krvi cez sieť mozgových tepien a žíl zásobujúcich mozog.
 • Neurotransmitter acetylcholín. Acetylcholín sa podieľa na mnohých dôležitých funkciách v tvojom tele. Hrá hlavnú úlohu pri dobrovoľnom pohybe svalov po celom tele. Je to pohyb svalov, ktorý vedome ovládaš. Nervové bunky stimulujú svalové nervové bunky, čo spôsobuje kontrakciu svalov. Tiež hrá dôležitú úlohu v mozgových nervových bunkách, v takých procesoch, ako je pamäť, myslenie a učenie.
 • Neurotransmitter norepinefrín, známy aj ako noradrenalín. Je najznámejší pre svoje účinky na bdelosť, rozhodovanie, pozornosť a sústredenie. Mnohé lieky sa pri liečbe ADHD alebo zlepšenia symptómov depresie zameriavajú na zvýšenie hladín norepinefrínu, čo vedie k zlepšeniu sústredenia.
 • Dopamín, tzv. hormón šťastia. Citikolín zvyšuje jeho uvoľňovanie do mozgu. Dopamín je zodpovedný za pocity ako potešenie, či dosiahnutie zvýšeného vzrušenia. Dopamín tiež pomáha pri sústredení, koncentrácii, pamäti, spánku, nálade a motivácii. Preto vďaka citikolínu dokážeš udržať pozornosť na vykonávanú činnosť omnoho dlhšie ako zvyčajne a tiež dokážeš ignorovať okolité nepodstatné vzruchy. Medzi choroby spojené s dysfunkciou dopamínového systému patrí Parkinsonova choroba, schizofrénia, bipolárna choroba, syndróm nepokojných nôh a ADHD.
Neurotransmitter acetylcholín

Nootropikum citikolín (CDP-cholín) a jeho účinky

Vedci skúmali v mnohých štúdiách vplyv citikolínu na organizmus zdravých, ale aj chorých jedincov. Mnohé štúdie boli zamerané hlavne na kognitívne funkcie, psychomotorické funkcie, neuroprotektivitu, depresiu, či bipolárnu ponuku.

Navyše, štúdie naznačujú, že citikolín je ľahko absorbovaný a vysoko biologicky dostupný pri perorálnom podávaní.

Citikolín je ľahko absorbovaný a vysoko biologicky dostupný pri perorálnom podávaní.

Kognitívne funkcie

 • U 40 zdravých dobrovoľníkoch, ktorým bol podávaný citikolín, sa počas dvojtýždňovej štúdie signifikantne zlepšili kognitívne funkcie, ako napríklad rýchlosť spracovania informácií, pamäť a bdelosť v porovnaní s placebom. PMID: 33613880
 • V inej placebo kontrolovanej štúdii na 100 pacientoch s poruchami pamäte súvisiacich s vekom sa signifikantne zvýšili 3 z 8 sledovaných faktorov, a to pri Spatian Span, Composit Memory a Feature Match testoch. PMID: 33978188
Pozornosť a citikolín

Psychomotorické funkcie a pozornosť

 • Psychomotorické funkcie a pozornosť sa výrazne zlepšili u 75 zdravých dospievajúcich mužov (od 13 až 18 rokov) po 28 dňoch užívania citikolínu v porovnaní s placebom v randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii. PMID: 26179181

Neuroprotektivita

 • U hospitalizovaných detí, ktoré prekonali zástavu srdca bol podávaný počas 6 týždňov citikolín ako doplnok ku konvenčnej liečbe. Pacienti v skupine s konvenčnou liečbou aj citikolínom zaznamenali zlepšenie (merané pomocou stupnice Glascow coma a tzv. skóre disability). Tiež sa znížil počet a frekvencia záchvatov, skrátil sa pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti a znížila sa miera úmrtnosti v porovnaní so skupinou, ktorej nebol podávaný citikolín. PMID: 33169240

Depresia

 • V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii sa pacientom s diagnostikovanou závažnou depresiou signifikantne zlepšilo skóre depresie počas 2, 4 a aj 6 týždňoch užívania citikolínu. PMID: 28085707

Bipolárna porucha

 • 12 týždňová, randomizovaná dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia 130 dospelých trpiacich bipolárnou poruchou a kokaínovou závislosťou ukázala signifikantný liečebný účinok pri podaní citikolínu v porovnaní s placebom. PMID: 25998279
V súčasnosti nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.

Vedľajšie účinky citikolínu

V súčasnosti nie sú známe žiadne nežiadúce účinky. Vo všeobecnosti je považovaný za bezpečný. Toto tvrdenie podporuje aj vykonávacie rozhodnutie európskej komisie z 1. júla 2014, ktorým povolila umiestnenie citikolínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.  [2,3]

RAYZZER® – zlepši si kognitívne funkcie nielen s citikolínom

Cmúľacie tablety Energy & Brain hacker od RAYZZER® je starostlivo navrhnutá a vedou podporená zmes 7 jedinečných aktívnych látok prírodného pôvodu v najvyššej kvalite. Jednou z účinných látok je aj práve citikolín, ktorý podporí tvoju produktivitu a sústredenie. Zvyšuje produkciu acetylcholínu v mozgu, ktorý zlepší tvoje kognitívne funkcie. Odnesieš si tak z každej porady a prednášky maximum. RAYZZER® ako energizujúce nootropikum ide ešte ďalej. Dodá ti stabilnú dávku energie s postupným uvoľňovaním, maximalizuje sústredenie a minimalizuje chybovosť. RAYZZER® si môžeš vyskúšať aj Ty. Navyše s našou 100-dňovou garanciou vrátenia peňazí nič neriskuješ. Tiež si môžeš prečítať stovky overených Google recenzií.

*Neslúži na diagnostiku, liečbu, či prevenciu chorôb. Vyššie uvedené tvrdenia neboli prehodnotené a schválené Európskou liekovou agentúrou.

Právna doložka: Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené v tomto článku sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení výživových doplnkov alebo ich častí, prípadne ich liečivých účinkoch. Energy & Brain hacker je doplnkom výživy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek “zdravotné, alebo výživové tvrdenie”, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Rady a informácie v tomto článku sú len základné a nenahrádzajú individuálne rady odborníkov, preto použitie výživových doplnkov konzultuj so svojím lekárom alebo odborníkom na zdravú výživu. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za zdravotné problémy alebo ujmu na zdraví, ktoré budú výsledkom nesprávneho výkladu obsahu tohto článku bez porady s odborníkmi.

Sleduj nás button
Kofeínové tablety, káva alebo lieky na zvýšenie energie?CategoriesAktívne látky

Kofeínové tablety, káva alebo lieky na zvýšenie energie? Nájdi zdravú alternatívu!

Kofeín je jednou z najpoužívanejších psychoaktívnych látok na svete a je bežne konzumovaný vo forme nápojov ako káva a čaj, ale aj prostredníctvom kofeínových tabliet. V tomto článku sa dozvieš viac o jeho účinkoch, aké množstvo kofeínu je v káve, aké negatívne účinky môže vyvolať nadmerná konzumácia kávy, čí 10 zaujímavých faktov o kofeíne.

Čo je kofeín

Kofeín je prírodná látka so stimulačnými účinkami centrálnej nervovej sústavy. Nachádza sa vo viac ako 60 produktoch, a to hlavne v káve, čaji, kakau alebo guarane. Najčastejšie sa používa na dodanie energie, ale aj na zlepšenie fyzického výkonu.

Ľudské telo vstrebáva kofeín rýchlo. Stimulačné účinky sa môžu prejaviť už po 15 až 30 minútach po jeho užití a trvajú niekoľko hodín. U dospelých sa polčas rozpadu kofeínu, t.j. čas, ktorý telo potrebuje na odstránenie 50 % kofeínu z tela, značne líši v závislosti od faktorov ako napríklad vek, telesná hmotnosť, stav tehotenstva, príjem liekov, či zdravia pečene. U zdravých dospelých je to v priemere približne štyri hodiny s rozsahom od dvoch do ôsmich hodín.

Obsah kofeínu v čaji

Koľko kofeínu má káva, či iné potraviny a nápoje

Káva je jedným z hlavných zdrojov kofeínu pre mnoho ľudí. Jeho množstvo v šálke kávy sa môže líšiť v závislosti od spôsobu prípravy a druhu kávy. Preto espresso môže obsahovať 30 až 100 mg kofeínu (v priemere cca 60 mg).

Obsah kofeínu vybraných potravín a nápojov:

 • Energetický nápoj 250 ml – 80 mg
 • Horká čokoláda 70 – 85 % 100 g – 80 mg
 • Espresso – cca 60 mg
 • Šálka čierneho čaju – 47 mg
 • Coca cola 350 ml – 34 mg
 • Šálka zeleného čaju – 28 mg
Espresso obsahuje v priemere cca 60 mg kofeínu.
Kofeín

Koľko kofeínu za deň – maximálne denné množstvo kofeínu

FDA (Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv), ako aj EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) považujú za bezpečné denne spotrebovať do 400 mg kofeínu, resp. 5,7 mg/kg telesnej hmotnosti za deň. Tieto odporúčania sa vzťahujú na zdravých dospelých v bežnej populácii, s výnimkou tehotných a dojčiacich žien.

U týchto žien sa celkový príjem kofeínu konzumovaný počas dňa zo všetkých zdrojov obmedzuje na maximálne 200 mg.

Pre deti a dospievajúcich sa za bezpečnú hranicu kofeínu považujú 3 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Aj z toho dôvodu, že u detí je „miera vstrebateľnosti“ kofeínu prinajmenšom taká ako u dospelých. Navyše dostupné štúdie o účinkoch kofeínu na úzkosť a správanie u detí a dospievajúcich podporujú toto odporúčanie.

EFSA ďalej uvádza, že priemerný dospelý obyvateľ Európskej únie príjme za deň 40 – 320 mg kofeínu.

Priaznivé účinky kofeínu - podpora fyzického výkonu

Priaznivé účinky kávy

Káva obsahuje kofeín, ktorý môže zvýšiť energiu, ostražitosť a fyzickú výkonnosť. Zároveň môže pomôcť znížiť riziko niektorých ochorení, ako je Parkinsonova choroba a niektoré typy rakoviny.

Negatívne účinky kávy

Štúdie ukázali, že kofeín, resp. káva je pre väčšinu ľudí bezpečná, keď sa konzumuje v odporúčaných množstvách. Avšak, príliš veľa káv môže mať nepríjemné až nebezpečné vedľajšie účinky.

Medzi najčastejšie vedľajších účinky príliš veľkého množstva kofeínu patrí:

Účinky kofeínu sa prejavia po 15 až 30 min. po jeho konzumácii.

10 Rýchlych faktov o kofeíne

 • Kofeín je najpoužívanejší psychoaktívny stimulant na svete.
 • Môže zvýšiť rýchlosť a výkon, preto ho mnoho športovcov používa na zlepšenie výkonu a vytrvalosti
 • Jeho účinky sa prejavia približne 15 až 30 minút po jeho konzumácii
 • Môže ovplyvniť spánok, preto sa neodporúča užívať ho pred spaním.
 • Niektoré potraviny a nápoje ako napríklad čaj, energetické nápoje, či čokoláda obsahujú kofeín.
 • Pôsobí tak, že blokuje účinky neurotransmitera adenosínu v mozgu, čo vedie k zvýšenej ostražitosti a zlepšenej reakčnej schopnosti.
 • Môže stimulovať produkciu dopamínu, ktorý je spojený s pocitom radosti a dobrou náladou.
 • Množstvo kofeínu v káve sa môže líšiť v závislosti od spôsobu prípravy. Napríklad, espresso ho na objem obsahuje viac ako filtrovaná káva.
 • Môže zlepšiť fyzickú výkonnosť tým, že zvyšuje produkciu adrenalínu a pomáha využívať tuky ako zdroj energie.
 • Niektoré štúdie naznačujú, že jeho konzumácia je spojená so zníženým rizikom niektorých ochorení, ako je Parkinsonova choroba, cukrovka 2. typu a isté formy rakoviny.

Kofeínové tabletky

Rovnako ako káva, či kofeínové nápoje, aj kofeínové tabletky ti pomôžu zostať čulým na niekoľko hodín. Ak si unavený alebo ospalý, môžu ti pomôcť.

Pre ich bezpečné užívanie postupuj podľa týchto pokynov:

 • Obmedz denný príjem kofeínu na max. 400 mg. Pamätaj, že jedlá alebo nápoje ako je káva, čaj, čokoláda, obsahujú kofeín. Možno je lepšie sa im vyhnúť, keď užívaš kofeínové tabletky.
 • Neužívaj ich v čase, keď sa snažíš zaspať, alebo tesne pred spaním.
 • Obmedz grapefruitovú šťavu, ktorá môže zvyšovať účinky kofeínu.
 • Sleduj príznaky predávkovania, ako je zrýchlený tep, nervozita, podráždenosť a problémy so spánkom.

Odporúčaná max. denná dávka kofeínu je 400 mg.

Kofeínovým tabletkám by sa mali vyhýbať deti mladšie ako 12 rokov. Ak si dospievajúci alebo mladý dospelý, porozprávaj sa so svojím lekárom a uisti sa, že ich nemiešaš s alkoholom alebo inými drogami.  Ak nemáš dostatok spánku, možno bude najlepšie vyhnúť sa im úplne. Ľahko môžeš skĺznuť do začarovaného kruhu ich užívania, aby si ostal bdelí. To ale narúša tvoj spánok a potom spôsobuje spánkový deficit, čo môže viesť k problémom s udržaním pozornosti počas dňa.  Preto kofeínové tablety iba s obsahom kofeínu, nemajú žiadne väčšie výhody oproti potravinám, či nápojom s jeho obsahom, ako napríklad káva.

Energy & Brain hacker – zdravá alternatíva kávy, nielen na dodanie energie

Piješ kávu, či energeťáky, no tie ti pomôžu len na 2-3 hodiny a potom si unavený ešte viac? Máme pre teba zdravé riešenie. Z Energy & Brain hacker od Rayzzer® sa energia v tvojom tele bude uvoľňovať postupne až po dobu 6 hodín. A to nie je všetko! Tým, že obsahuje 7 jedinečných aktívnych látok, pocítiš aj výrazné zlepšenie sústredenia, a z dlhodobého hľadiska aj zlepšenie pamäte a kognitívnych schopností. A to sa ti v práci, či škole určite hodí.

A vieš, čo ešte? Rayzzer® pozitívne pôsobí aj na tvoje zuby. Tým, že neobsahuje žiaden cukor a obsahuje Xylitol sa ti pri jeho cmúľaní bude zlepšovať zdravie zubov. A to je presný opak energeťákov, ktoré sú plné cukru a ničia tvoje zuby viac a rýchlejšie, ako si myslíš.

A navyše:

 • 100 % prírodný a vegánsky
 • Prospešný pre zuby
 • Obsahuje adaptogény a antioxidanty
 • Slovenský produkt

Neobsahuje nič, čo nechceš:

 • Bez cukru
 • Bez lepku
 • Bez GMO
 • Bez konzervantov a umelých farbív

Neváhaj a objednaj si svoj Rayzzer® už TERAZ.

Sleduj nás button
Alpha-GPC cholín – najlepší cholín pre mentálnu a fyzickú výkonnosťCategoriesAktívne látky

Alpha-GPC cholín – ako zlepšiť kognitívne funkcie?

Najlepší cholín, ako “Všemocný” zmenil trh

Pred viac ako 10 rokmi vyvolal kasový trhák „Všemocný” záujem miliónov ľudí o tzv. posilňovače mozgu (známe aj ako nootropiká). Ich užívatelia majú rovnaký cieľ – Každý deň chcú prekonať samého seba. Chcú zlepšiť kognitívne funkcie a neustále sa zlepšovať. Inými slovami, chcú byť najlepšou verziou seba samého.

Ako prví, tieto produkty na podporu mozgu používali pracovníci v Silicon Valley. Používali však hlavne lieky na predpis, ktoré boli určené na liečbu rôznych chorôb, avšak ich vedľajším efektom boli práve zlepšené kognitívne funkcie. Podobne Oxfordská univerzita v roku 2015 uviedla, že až 20 % jej študentov užíva tabletky na podporu koncentrácie a zvýšenia bdelosti.

Užívanie liekov na predpis z dôvodu zlepšenia funkcií mozgu môže mať ale mnoho nežiadúcich účinkov. A to okrem iného aj preto, že sú v nich často používané syntetické látky, ktoré môžu vyvolávať rôzne reakcie organizmu.

Existujú však aj prírodné a bezpečnejšie alternatívy na podporu kognitívnych funkcií mozgu, zvýšenie produktivity, či bdelosti. 

Cholín

Cholín je makroživina, podobná vitamínu a je jednou z najdôležitejších látok na podporu kognitívnych funkcií mozgu. Na trhu existuje viacero druhou cholínu. Otázka znie, ktorý cholín je najlepší pre podporu mozgu?

Mohlo by ťa zaujímať aj

Cholín Bitartrate

Je to najlacnejšia, najjednoduchšia a najčastejšie používaná forma cholínu. A to aj preto, že táto forma cholínu je veľmi neefektívna pri výžive mozgu. Cholín bitartrate nezlepšuje funkciu mozgu. To dokazuje aj štúdia, ktorá bola vykonaná na mladých, zdravých jedincoch. Tá dospela k záveru, že tento typ cholínu nemá žiaden efekt na pamäťové funkcie. A to preto, že tento cholín nedokáže prejsť priamo do mozgu cez hematoencefalickú bariéru, ktorá oddeľuje vnútorné prostredie mozgu od cievneho systému a umožňuje obmedzený transport látok medzi mozgovým tkanivom a krvou.

Cholín Bitartrate je najlacnejšia, najjednoduchšia a najčastejšie používaná forma cholínu.

Alpha-GPC cholín a acetylcholín

L-alpha glycerylphosphoryl cholín (skrátene „Alpha-GPC cholín“) sa prirodzene nachádza v mozgu.

Alpha-GPC cholín dokáže prejsť do mozgu skrz hematoencefalickú bariéru. Aj preto je považovaný za jeden z najefektívnejších typov cholínu (spolu s citikolínom). Pre svoje jedinečné kvalitatívne vlastnosti a biologickú využiteľnosť, je dôležitou súčasťou najkvalitnejších výživových doplnkov zameraných na zlepšenie kognitívnych funkcií mozgu.

Alpha-GPC cholín dokáže zvýšiť produkciu acetylcholín v mozgu. Acetylcholín je významný neurotransmiter – chemikália, ktorú používajú neuróny pri vzájomnej komunikácii. Táto látka je dôležitá pre správnu funkciu mozgu, pamäť a schopnosť učiť sa.

Vyskytuje sa hlavne v červenom mäse, orgánoch, či sóji. Avšak pre dosiahnutie želaného efektu na mozog, by bolo potrebné skonzumovať obrovské množstvo týchto potravín.

Alpha-GPC cholín je považovaný za jeden z najefektívnejších typov cholínu.

Alpha-GPC cholín – účinky*

Alpha-GPC cholín zlepšuje mentálnu a fyzickú výkonnosť. Zvyšuje uvoľňovanie acetylcholínu, ktorý podporuje kognitívne funkcie mozgu, pamäť a učenie. U športovcov Alpha-GPC zabraňuje znižovaniu cholínu pri fyzickom výkone, zvyšuje fyzickú výkonnosť a podporuje tvorbu rastového hormónu.

Alpha-GPC cholín – dôležitý neurotransmiter

Zlepšenie kognitívnych funkcií, pamäte a sústredenia*

Alpha-GPC má silný vplyv na schopnosť sústrediť sa, pomáha pri zábudlivosti, kde dokáže navodiť stav jasnej mysle. Dokáže zabezpečiť prísun cholínu priamo do mozgu cez hematoencefalickú bariéru lepšie ako iné typy cholínu. Je využívaný pri syntéze acetylcholínu, ktorý je významný neurotransmiter. Alpha-GPC tak funguje ako silný kognitívny zosilňovač.

Nízka hladina cholínu vedie k problémom sústrediť sa. Štúdia ukázala, že deti s poruchou ADHD mali výrazne nižšiu hladinu acetylcholínu. Ďalšia štúdia ukázala, že Alpha-GPC môže zlepšiť reakčný čas a zvyšuje schopnosť sústrediť sa.

Štúdia na 2 044 ľuďoch ukázala, že až 71% jedincov s miernou kognitívnou poruchou už nezaznamenalo pokles kognitívnych schopností pri každodennom užívaní Alpha-GPC cholínu.

Ďalšia štúdia ukázala zmiernenie poruchy pozornosti, zlepšenie kognitívnych schopností a pamäte pri mladých jedincoch s poruchami pamäte.

Alpha-GPC cholín – podporuje výkonnosť

Podpora tvorby rastového hormónu*

Alpha-GPC cholín má veľký vplyv na fyzický výkon a rastový hormón, ktorý je veľmi dôležitý pri fyzickej aktivite a pomáha k nárastu sily a svalov. Preto sa stáva významnou súčasťou jedálnička atlétov a kulturistov.

Alpha-GPC cholín má veľký vplyv na fyzický výkon a rastový hormón.


To potvrdila aj ďalšia štúdia, do ktorej boli zahrnutí muži s približne rovnakým vekom, váhou, množstvom tuku v tele a mali aspoň dva roky skúseností so silovým tréningom. Alpha-GPC alebo placebo im bolo podané 90 minút pred fyzickou aktivitou. Ukázalo sa, že po 30 minútach po ukončení fyzickej aktivity, dosahovala hodnota rastového hormónu najvyššie hodnoty (8,4 ng/ml), pričom pri skupine s placebom to bolo len asi 5,0 ng/ml. To znamená, že Alpha-GPC dokázal zvýšiť hladinu rastového hormónu až o takmer 70 %! Navyše účastníci mali o 14 % viac sily pri bench presse v porovnaní s placebo skupinou.

Rayzzer® – zlepši si kognitívne funkcie s Alpha-GPC cholínom

Rayzzer® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov.

Dômyselným spojením vedy, skúseností a prírody sme vyvinuli prvú cmúľaciu tabletu venovanú motivovaným a tvrdo pracujúcim jednotlivcom, ktorí sú odhodlaní uspieť!

Ak chceš naplniť svoje ciele, potrebuješ byť sústredený, mať jasnú myseľ a množstvo sily. Využi dokonalé spojenie toho najlepšieho na trhu. Energy & Brain hacker je svojím zložením unikátnym prostriedkom na dlhodobé zlepšovanie mentálneho zdravia ako aj aktuálneho výkonu. Vyskúšaj spojenie 7 unikátnych látok prírodného pôvodu v najvyššej kvalite. Nestrácaj čas s bežnými doplnkami výživy v priemernej kvalite a objednaj si to najlepšie hneď teraz!

Zhrnutie

Rayzzer® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov. Jedinečné spojenie tých najkvalitnejších prírodných látok ti pomôže napredovať ako nikdy predtým. Vykroč k svojim snom už dnes!

Cholín je makroživina, podobná vitamínu a je jednou z najdôležitejších látok na podporu funkcie mozgu.

Cholín bitartrate je najlacnejšou, najjednoduchšou a najčastejšie používanou  formou cholínu. Táto forma cholínu je veľmi neefektívna pri výžive mozgu. Cholín bitartrate nezlepšuje funkciu mozgu.

Alpha-GPC cholín dokáže prejsť do mozgu skrz hematoencefalickú bariéru. Je považovaný za jeden z najefektívnejších typov cholínu. Je dôležitou súčasťou najkvalitnejších výživových doplnkov zameraných na mozog.

Alpha-GPC cholín zlepšuje mentálnu a fyzickú výkonnosť. Zvyšuje uvoľňovanie acetylcholínu, ktorý podporuje pamäť a učenie. U športovcov Alpha-GPC zabraňuje znižovaniu cholínu pri fyzickom výkone, zvyšuje fyzickú výkonnosť a podporuje tvorbu rastového hormónu.

Sleduj nás button

 

*Tento produkt neslúži na diagnostiku, liečbu, či prevenciu chorôb. Vyššie uvedené tvrdenia neboli prehodnotené a schválené Európskou liekovou agentúrou.

Právna doložka: Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené v tomto článku sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení výživových doplnkov alebo ich častí, prípadne ich liečivých účinkoch. Energy & Brain hacker je doplnkom výživy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek “zdravotné, alebo výživové tvrdenie”, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Rady a informácie v tomto článku sú len základné a nenahrádzajú individuálne rady odborníkov, preto použitie výživových doplnkov konzultujte so svojím lekárom alebo odborníkom na zdravú výživu. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za zdravotné problémy alebo ujmu na zdraví, ktoré budú výsledkom nesprávneho výkladu obsahu tohto článku bez porady s odborníkmi.

Rhodiola rosea - dostaň stres a únavu pod kontroluCategoriesAktívne látky

Rhodiola rosea – Rhodiola stres a únava pod kontrolu

Čo je rozchodnica ružová (Rhodiola rosea)

Rozchodnica ružová, často nazývaná iba ako Rodiola (z lat. Rhodiola rosea) pochádza zo severských krajín, východnej Európy a Ázie, kde bola po stáročia používaná v tradičnej medicíne, a to hlavne pre jej povzbudzujúce účinky. Používa sa na zníženie stresu a únavy, zlepšenie nálady, či mentálnej a fyzickej výkonnosti. Dokonca z historických prameňov vieme, že už Vikingovia používali rhodiolu pre jej pozitívne účinky na zvýšenie vytrvalosti a fyzickej sily.  

Hoci má dlhú históriu v tradičnej a ľudovej medicíne, len nedávno začala Rozchodnica ružová získavať zvýšenú vedeckú pozornosť, a to vďaka jej adaptogénnym účinkom. 

Podobne ako Ashwagandha, je aj Rhodiola rosea adaptogén, čo znamená, že svojimi účinkami pomáha telu adaptovať sa lepšie na stresové situácie

Rhodiola Rosea – rozavíny a salidrozidy – ideálny pomer 3:1

Rozchodnica ružová obsahuje 140 rôznych zlúčenín. Aby bol extrakt z Rodioly účinný, musia v ňom byť prítomné isté zložky. Medzi najvýznamnejšie patria rozavín, rosarian a rosin (spoločne nazývané ako rozavíny) a salidrozid

Aby bolo zaistené, že extrakt obsahuje čistú prírodnú rozchodnicu ružovú, ako aj jeho najlepšia účinnosť, musí byť štandardizovaný na obsah s 3 % rozavínu a 1 % salidrozidu. Takýto pomer látok (3:1) sa prirodzene nachádza aj v jej koreni. Na rozdiel od mnoho prírodných látok, je salidrozid rozpustný vo vode a vysoko biologicko využiteľný pri perorálnom podaní. 

Rhodiola rosea je adaptogén, čo znamená, že pomáha telu adaptovať sa na stresové situácie

Rozchodnica ružová
môže pomôcť zmieniť chronický stres 

Chronický stres a kortizol, môžu poškodzovať mozog. Neurovedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley zistili, že chronický stres spúšťa dlhodobé zmeny v štruktúre a funkcii mozgu, kde mení neurónové spojenia. Kortizol následne vyvoláva domino efekt, ktorým sa menia spojenia medzi hipokampusom a amygdalou. (Amygdala je časť v mozgu zodpovedná za „bojuj alebo uteč“ reflex). Mozog ale nebol stavaný na takéto zmenené spojenia vyvolané stresom. Chronický, pretrvávajúci stres núti mozog, prestavať spojenia, ktoré tak ostávajú zmenené dlhodobo. 

Tieto zmeny sa zdajú byť trvalé, pokiaľ sa niečím nezasiahne. Pomôcť môže práve Rhodiola rosea

Zdá sa, že chronický stres „prepne spínač“ v kmeňových bunkách mozgu. Prepne ich do takých buniek, ktoré zamedzujú spojeniam s prefrontálnym kortexom. Výsledkom je sťažený proces učenia sa a pamätania si. Tento stav môže byť spojený aj s úzkosťou, či depresiou.

Je známe, že chronický stres:

 • Znižuje hladinu sérotonínu a noradrenalínu
 • Znižuje počet neurónov
 • Vyvoláva a prehlbuje úzkosť a depresiu
 • Vedie k zahmlenému fungovaniu mozgu a straty pamäte
 • Prináša mentálnu a fyzickú únavu

Rhodiola rosea – účinky*

Štúdie na orgánoch, tkanivách, bunkách a enzýmoch ukazujú, že Rhodiola rosea vykazuje adaptogénne účinky spojené s protiúnavovými, antidepresívnymi, neuroprotektívnymi, kardioprotektívnymi a nootropnými vlastnosťami. Navyše môže pôsobiť aj ako antioxidant, protizápalovo a imunostimulačne s vlastnosťami predlžujúcimi život

Rhodiola účinky na zvýšenie mentálnej a fyzickej výkonnosti*

Doktorka Amy C. Kellerová PhD. prehľadala 693 štúdií a vedeckých prác zameraných na rozchodnicu ružovú. Vybrala 11 štúdií, ktoré spĺňali všetky jej vstupné kritériá. V stručnosti štúdie boli publikované medzi rokmi 2000 –  2009 a pochádzali z Ruska, Arménska, USA, Švédska, Belgicka a Holandska. Zúčastnilo sa ich od 12 do 121 účastníkov. Celkový počet účastníkov štúdií bol 503. Väčšina z nich bola vykonaná na zdravých jedincoch, ktorí boli vystavení únave alebo stresu z práce, či skúšok. Všetky štúdie zahrňovali aj placebo.

Autorka ich skúmala z hľadiska fyzickej a mentálnej výkonnosti. Sledovanými parametrami mentálnej výkonnosti boli hlavne zmeny krátkodobej pamäte a reakčného času na rôzne stimuly a sústredenie.

Dve z týchto štúdií zaznamenali signifikantné zlepšenie v tzv. protiúnavovom indexe (Antifatigue Index), ako aj v indexe celkovej únavy (Total Fatigue Index) v prípade podania rozchodnice ružovej v porovnaní s placebom. Štúdie zamerané na mentálnu výkonnosť sa zameriavali na únavový syndróm a depresiu. Jedinci, ktorým bola podávaná rozchodnica ružová a ktorí pociťovali únavu spôsobenú stresom, alebo trpeli depresiou pocítili výrazné zlepšenie v porovnaní s placebom (hodnoty boli merané na základe Hamilton Rating Scale for Depression a Beck Depression Inventory, dotazníkou často používaných na meranie závažnosti symptómov depresie). Žiadna zo štúdií nezaznamenala vážne vedľajšie účinky.

Jedinci, ktorým bola podávaná rozchodnica ružová a ktorí pociťovali únavu spôsobenú stresom, pocítili výrazné zlepšenie v porovnaní s placebom.

Autorka dodáva, že prípravky z koreňa rozchodnice ružovej môžu byť účinné vo viacerých ohľadoch a mohli by sa použiť na liečbu niekoľkých ochorení, vrátané tých, ktoré sú spôsobené stresom a depresiou. Autorka dospela k záveru, že bioaktivita rozchodnice ružovej si ale vyžaduje ďalšie výskumy.

Bežkyňa plná energie vďaka Rhodiola rosea

Ďalšie štúdie zamerané na mentálnu a fyzickú výkonnosť*

 1. Zhrnutie PMID 21036578 uvádza viacero štúdií, ktoré ukázali, že Rhodiola rosea môže zvyšovať mentálnu a fyzickú výkonnosť.
 2. Štúdia zverejnená v „Journal of the International Society of Sports Nutrition“ ukázala možné účinky na zlepšenie fyzického výkonu. Bola vykonaná na vzorke pätnástich študentiek vysokých škôl.
 3. Štúdia PMID 30564123 ukázala, že Rhodiola rosea môže zlepšiť učenie a pamäť.

Zníženie stresu a únavy*

Rhodiola rosea odstraňuje poškodenie mozgu spôsobené chronickým stresom. Pomáha tak udržiavať zdravý mozog. Dokonca zlepšuje odozvu tela a mozgu na stres. Zmierňuje ho tým, že vyrovnáva reakciu tela na stres. Pomáha telu vrátiť sa do pokojného stavu pôsobením na kľúčové hormóny, ako napríklad sérotonín, noradrenalín a beta-endorfíny.

Môže tiež pomôcť predchádzať a opravovať škody spôsobené voľnými radikálmi. Vďaka salidrozidu sú neuróny chránené pred odumretím vyvolaným oxidačným stresom. Aktivuje syntézu a resyntézu ATP, ktorý je hlavným zdrojom energie pre bunky. Poskytuje tiež ochranu a regeneráciu neurónov, ktoré boli poškodené počas stresu.

Rhodiola rosea pomáha znižovať stres a únavu, zvyšuje energiu, bdelosť, vytrvalosť a zároveň zvyšuje mentálnu výkonnosť v obdobiach chronického stresu.

 

Rhodiola rosea tak pomáha znižovať stres a únavu, zvyšuje energiu, bdelosť, vytrvalosť a zároveň zvyšuje mentálnu výkonnosť v obdobiach chronického stresu. Výskumy ukazujú, že rozchodnica ružová môže zvýšiť pozornosť pri úlohách zameraných na detail, ako aj zlepšiť a predĺžiť čas sústredenia.

Žena v strese pred skúškou

 1. Štúdia PMID 22228617 ukázala klinicky relevantné zlepšenie symptómov stresu.
 2. Štúdia PMID 28367055 ukázala jasné zlepšenie meraných parametrov ujedincov so syndrómom vyhorenia.
 3. Štúdia PMID 19016404 ukázala na vzorke 60 mužov ažien vo veku 20 až 55 rokov zníženie únavy a zvýšenie mentálneho výkonu, najmä schopnosť sústrediť sa.
 4. V inej štúdii, bolo zaznamenané na vzorke 20 študentov medicíny výrazné zlepšenie fyzickej zdatnosti, psychomotorickej výkonnosti, celkovej pohody a zníženie mentálnej únavy. Tiež bol u nich zaznamenaný zlepšený spánkový režim, znížená potreba spánku, znížená náladovosť a väčšia motivácia študovať.
 5. Ďalšia štúdia, ktorá bola uskutočnená na 56 mladých lekároch, ktorí slúžili nočné služby ukázala, signifikantné zníženie únavy a zlepšenie mentálnej výkonnosti počas prvých dvoch týždňov.

Žena na prechádzke - Rodiola

Zlepšenie nálady*

Rhodiola rosea zlepšuje náladu tým, že ovplyvňuje hladiny serotonínu a noradrenalínu v mozgu.

Kognitívne schopnosti*

Štúdia PMID 20374974, ktorá sledovala pôsobenie rozchodnice ružovej spolu s ďalšími látkami, ukázala signifikantné zvýšenie pozornosti a rýchlosti plnenia kognitívnych úloh vykonávaných pod stresom. Došlo k zníženiu chýb, čo viedlo k lepšej presnosti a kvality práce. Štúdia bola vykonaná na vzorke štyridsiatich žien vo veku 20 až 68 rokov, ktoré pociťovali dlhodobý stres. Hlava s prepojeniami, Rhodiola rosea s 3 % rozavínu a 1 % salidrozidu

Protirakovinové účinky*

Štúdia publikovaná na “The National Center for Biotechnology” ukázala, že Rhodiola rosea môže mať protirakovinové účinky a môže pozitívne vplývať na normálne fyziologické funkcie podobným spôsobom ako zdravý životný štýl.

Rhodiola rosea – nástup účinku

Účinok rozchodnice ružovej závisí od genetiky, mentálnej a fyzickej kondície, okolitého prostredia, správania, či životného štýlu. Niektorí ľudia uvádzajú zlepšenie už po pár dňoch, zatiaľ čo iní až po takmer 3 týždňoch. Mnohí uvádzajú, že poskytuje výraznú ochranu pred úzkosťou a zlepšuje celkovú kvalitu života. Dodáva energiu, zlepšuje náladu, sústredenie a bdelosť. Športovec v dobrej kondícií bez stresu vďaka Rhodiola rosea

Rayzzer® a rozchodnica ružová

Rayzzer® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov.

Dômyselným spojením vedy, skúseností a prírody sme vyvinuli prvú cmúľaciu tabletu venovanú motivovaným a tvrdo pracujúcim jednotlivcom, ktorí sú odhodlaní uspieť!

Stres nás častokrát limituje, významne ovplyvňuje náš mentálny ako aj fyzický výkon. Pre dlhodobé a zdravé napredovanie potrebujeme dostať stres pod kontrolu. Pri dosahovaní svojich cieľov nesmieme zabudnúť na správnu výživu mozgu. Energy & Brain hacker svojím unikátnym zložením obsahuje prírodnú Rhodiolu roseu, ktorá obsahuje tie najúčinnejšie látky v ich ideálnom pomere. 

Energy & Brain hacker svojím unikátnym zložením obsahuje prírodnú Rhodiolu roseu, ktorá obsahuje tie najúčinnejšie látky v ich ideálnom pomere.

Využi benefity nielen vysoko kvalitnej rozchodnice ružovej s dokonalým pomerom rozavínov a saldirozidov. Energy & Brain hacker je svojím zložením unikátnym prostriedkom na dlhodobé zlepšovanie mentálneho zdravia ako aj aktuálneho výkonu. Vyskúšaj spojenie 7 unikátnych látok prírodného pôvodu v najvyššej kvalite. Nestrácaj čas s bežnými doplnkami výživy v priemernej kvalite a objednaj si to najlepšie hneď teraz!

Zhrnutie

Rayzzer® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov. Spoznaj Energy & Brain hacker od Rayzzer®. Získaj tak zmes najkvalitnejších prírodných látok a vykroč k svojím snom už dnes!

Rhodiola rosea je adaptogén, čo znamená, že pomáha telu adaptovať sa na stresové situácie.

Aby bol extrakt z tejto rastliny účinný, musia v ňom byť prítomné isté zložky. Medzi najvýznamnejšie patria rozavín, rosarian a rosin (spoločne nazývané ako rozavíny) a salidrozid. Najúčinnejší pomer predstavuje 3 % rozavínu a 1 % salidrozidu. Takýto pomer účinných zložiek nájdeme iba v prírodnom koreni Rhodioly. 

Chronický stres a kortizol, môžu poškodzovať mozog. Neurovedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley zistili, že chronický stres spúšťa dlhodobé zmeny v štruktúre a funkcii mozgu.

Rhodiola rosea odstraňuje poškodenie mozgu spôsobené chronickým stresom.

Štúdie na orgánoch, tkanivách, bunkách a enzýmoch ukazujú, že Rhodiola rosea vykazuje adaptogénne účinky spojené s protiúnavovými, antidepresívnymi, neuroprotektívnymi, kardioprotektívnymi a nootropnými vlastnosťami. Navyše môže pôsobiť aj ako antioxidant, protizápalovo a imunostimulačne s vlastnosťami predlžujúcimi život.

Sleduj nás button

*Táto rastlina neslúži na diagnostiku, liečbu, či prevenciu chorôb. Vyššie uvedené tvrdenia neboli prehodnotené a schválené Európskou liekovou agentúrou.

Právna doložka: Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené v tomto článku sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení výživových doplnkov alebo ich častí, prípadne ich liečivých účinkoch. Energy & Brain hacker je doplnkom výživy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek “zdravotné, alebo výživové tvrdenie”, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Rady a informácie v tomto článku sú len základné a nenahrádzajú individuálne rady odborníkov, preto použitie výživových doplnkov konzultujte so svojím lekárom alebo odborníkom na zdravú výživu. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za zdravotné problémy alebo ujmu na zdraví, ktoré budú výsledkom nesprávneho výkladu obsahu tohto článku bez porady s odborníkmi.

Ashwagandha KSM-66 - najlepšia Ashwagandha na sveteCategoriesAktívne látky

Ashwagandha KSM-66® – najlepšia Ašvaganda

Ashwagandha KSM-66® je registrovaný extrakt z koreňa Ashwagandhy (hovorovo aj Ašvaganda), ktorý je jedným z najsilnejších na trhu. Výrobca tohto extraktu je držiteľom najväčšieho počtu výskumov, klinických štúdií a certifikátov. Má mnohostranné využitie a medzi jeho najvýznamnejšie účinky patri: úľava od stresu a úzkosti, zlepšenie pamäte a kognitívnych schopností, zvýšenie sily, vytrvalosti a regenerácie, a mnoho ďalších. Podrobne sa Ashwagandhe KSM-66® a jej účinkom budeme venovať v tomto článku.

Čo je Ashwagandha (Ašvaganda)

V slovenčine Vitánia snodárna, najčastejšie nazývaná ako Ashwagandha alebo aj Ašvaganda (latinsky Withania somnifera) pochádza z Indie a je jednou z hlavných ajurvédskych bylín. Jej zaužívaný názov je odvodený od slov  „ashwa“ (kôň) a „gandha“ (vôňa), dá sa teda preložiť ako vôňa koňa (v ajurvédskych textoch sa uvádza aj „vonia ako kôň“).

Síce je ľudstvu známa už stáročia, no až v posledných rokoch zažíva celosvetovo rastúci záujem. Ten sa zvyšuje tým, ako vychádzajú nové a nové vedecké štúdie o jej účinkoch a benefitoch.

Ashwagandha je adaptogén čo znamená, že pomáha telu adaptovať sa na stresové situácie. Patrí medzi hŕstku bylín, ktoré pôsobia ako na psychologické, tak aj fyziologické funkcie človeka.

Ašvaganda je adaptogén čo znamená, že pomáha telu adaptovať sa na stresové situácie.

Čo je Ashwagandha KSM-66®

KSM-66® je registrovaný extrakt z koreňa Ashwagandhy. Svojou koncentráciou patrí medzi najsilnejšie na trhu. Získava sa pomocou procesu šetrného k prírode – nepoužíva sa žiaden alkohol, ani žiadne chemické rozpúšťadlá. Na jeho vytvorenie bolo potrebných viac ako 14 rokov intenzívneho vývoja a výskumu.

Využitie koreňov Ašvagandy, nie listov

Ashwagandha KSM-66® používa pri výrobe extraktu iba korene tejto byliny, a to bez akéhokoľvek pridania jej listov. Samozrejme, ekonomicky výhodnejšie by bolo použiť práve listy, keďže ich cena je menej ako 1/20 ceny koreňov. KSM-66® je ale rodinná firma založená s jediným cieľom – dodávať na trh absolútne najvyššiu kvalitu Ashwagandhy.

Posledné vedecké výskumy dokazujú to, čo bolo o tejto byline tradované po tisícročia. Jej korene sú známe vďaka ich adaptogénnym benefitom a listy zas môžu pozitívne vplývať na kožné problémy (napr. pri popáleninách).

KSM-66® patrí svojou koncentráciou medzi najsilnejšie na trhu.

Ashwagandha účinky

Výrobca tejto Ašvagandy je s 24 štúdiami lídrom v oblasti výskumu. Aktuálne má  15 publikovaných, 3 doplnkové a 6 prebiehajúcich štúdií. Spolupracuje s významnými akademickými a výskumnými inštitúciami. Ashwagandha KSM-66® má najrozsiahlejší počet výskumov a klinických štúdií zameraných hlavne na účinky Ashwagandhy, ako napríklad:

Úľava od stresu a úzkosti (znižuje hladinu kortizolu)*

 1. Štúdia v „Indian Journal of Psychological Medicine“ ukázala signifikantné účinky pri znížení hladiny kortizolu, stresu a úzkosti, meranej na základe škály vnímaného stresu (Perceived Stress Scale), General Health Questionnaire-28 scale a Depression Anxiety Stress Scale.
 2. Štúdia v „Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine“ ukázala signifikantné účinky pri znížení chronického stresu (meraného na základe Perceived Stress and Serum Cortisol).
 3. Štúdia v „Cereus“ ukázala signifikantné účinky pri znížení stresu (meraného pomocou kortizolu a Perceived Stress score).

Rayzzer - Ašvaganda znižuje stres

Pamäť a kognitívne schopnosti*

 1. Článok v „Journal of Dietary Supplements“ ukázal signifikantné účinky pri zlepšení pamäte a kognitívnych funkcií (merané na základe Wechsler Memory Scale scores), pozornosti a rýchlosti spracovania informácií u zdravých jedincov.

Ašvaganda v Energy & Brain hacker podporuje pamäť

Sila, vytrvalosť a regenerácia*

 1. Štúdia v „Journal of the International Society of Sports Nutrition“ ukázala pozitívne efekty na zlepšenie sily a veľkosti svalov, percento telesného tuku, zrýchlenej regenerácie a produkcii testosterónu u zdravých atlétov.
 2. Štúdia v „AYU“ ukázala signifikantné zlepšenie kardiorespiračnej vytrvalosti a kvality života (WHOQOL škála) u zdravých atlétov.
 3. Štúdia v „Journal of Ethnopharmacology“ ukázala signifikantné zlepšenie kardiorespiračnej vytrvalosti (max), zníženie oxidačného stresu, únavy a tiež, že môže viesť k rýchlejšej regenerácií u atlétov.

Ashwagandha účinky - zlepšuje fyzický výkon

Kvalitný spánok*

 1. Štúdia publikovaná v „Cureus“ demonštrovala signifikantné zlepšenie celkového času a kvality spánku.

Ašvaganda podporuje lepší spánok

Sexuálne zdravie u mužov a žien*

 1. Štúdia publikovaná v „Biomed Research International“ ukázala zlepšenie sexuálneho zdravia u žien meraného na základe metrík zostrojených gynekológmi, kde sa posudzovala túžba, vzrušenie, lubrikácia, uspokojenie a orgazmus.
 2. Štúdia publikovaná v „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine“ ukázala signifikantné zvýšenie objemu spermií, ich koncentrácie a pohyblivosti, ako aj zvýšenie testosterónu.

Ashwagandha KSM-66 zlepšuje sexuálny výkon

Riadenie hmotnosti*

 1. Štúdia v „Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine“ ukázala signifikantné zníženie priberania na váhe spôsobeného stresom.

Ašvaganda pre chudnutie

Zdravie štítnej žľazy*

  1. Článok v „Journal of Alternative and Complementary Medicine“ ukázal, že môže dôjsť k normalizácii parametrov štítnej žľazy ako napríklad TSH, T3, T4 a obnoveniu normálneho fungovania štítnej žľazy.

Oceneniami ovešaná Ashwagandha KSM-66®

KSM-66® získala vo svete viacero ocenení, ako napríklad:

 • Sports Nutrition Ingredient of the Year NutraIngredients Asia 2018
 • Herbal Industry Leader Award 2016 Society of Ethnopharmacology
 • Product Innovation in Botanical Award Frost & Sullivan 2014
 • Best Botanical Ingredient Engredea 2013
 • Innovative Ingredient of the Year Panacea 2012

„KSM-66® zlepšuje moju schopnosť sústrediť sa počas mojich dlhých niekoľkohodinových zápasov. Najdôležitejšie ale je, že mi pomáha ostať pokojným aj pod tlakom. Môj šport vyžaduje neustálu koncentráciu. Vďaka KSM-66®, hrám lepšie a podávam lepšie výkony.“

Mohlo by ťa zaujímať aj:

Štandardy a známky kvality Ašvagandy KSM-66®

Výroba podlieha najprísnejším kontrolám čistoty, bezpečnosti a kvality. Ashwagandha KSM-66® je bylina s najvyšším počtom certifikátov a známok kvality ako napríklad:

 • USDA organic
 • Friend of the Earth
 • Health Canada
 • NON GMO project
 • Certified GF Gluten-free
 • Certified drug free
 • Certified RAW
 • Certified clean
 • JK Kosher
 • GRAS – Generally recognized as safe
 • WHO-GMP
 • Certified VegeCert
 • HACCP certified
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000

Rayzzer® a Ashwagandha KSM-66®

Rayzzer® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov.

Dômyselným spojením prírody, vedy a skúseností sme vyvinuli prvú cmúľaciu tabletu venovanú motivovaným a tvrdo pracujúcim jednotlivcom, ktorí sú odhodlaní uspieť!

Využi benefity jedinečnej Ashwagandhy KSM-66® v starostlivo navrhnutej zmesi 7 jedinečných aktívnych látok prírodného pôvodu najvyššej kvality. Vďaka synergickému efektu je ich účinok ďaleko viac ako len čistý súčet jednotlivých zložiek.

Záleží nám na tvojom úspechu. Nestrácaj čas s priemernými doplnkami výživy a objednaj si to najlepšie hneď teraz!

Energy & Brain hacker má 100+ Google recenzií s 4,9 hodnotením:

Zhrnutie

Ashwagandha (alebo aj Ašvaganda) je adaptogén čo znamená, že pomáha telu adaptovať sa na stresové situácie.

Medzi jej hlavné benefity patrí*:

 • úľava od stresu a úzkosti,
 • pamäť a kognitívne schopnosti,
 • sila, vytrvalosť a regenerácia,
 • kvalitný spánok,
 • sexuálne zdravie u mužov a žien,
 • riadenie hmotnosti,
 • zdravie štítnej žľazy.

KSM-66® je registrovaný extrakt z koreňa Ashwagandhy. Výhody KSM-66®:

 • Najsilnejšia koncentrácia extraktu na trhu
 • Na výrobu sa využívajú iba korene byliny
 • Je držiteľom najväčšieho počtu certifikátov a známok kvality
 • Získala množstvo medzinárodných ocenení
 • Líder v oblasti vedy a vývoja – aktuálne má až 24 štúdií
 • Vyrábaná procesom, ktorý je šetrný k prírode
 • Je vhodná aj pre vegánov

Rayzzer® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov. Spoznaj Energy & Brain hacker od Rayzzer®. Získaj tak zmes najkvalitnejších prírodných látok a vykroč k svojim snom už dnes!

Sleduj nás button

*Táto bylina neslúžia na diagnostiku, liečbu, či prevenciu chorôb. Vyššie uvedené tvrdenia neboli prehodnotené a schválené Európskou liekovou agentúrou.

Právna doložka: Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené v tomto článku sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení výživových doplnkov, alebo ich časti, prípadne ich liečivých účinkoch. Energy & Brain hacker je doplnkom výživy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek “zdravotné, alebo výživové tvrdenie”, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Rady a informácie v tomto článku sú len základné a nenahrádzajú individuálne rady odborníkov, preto použitie výživových doplnkov konzultujte so svojím lekárom alebo odborníkom na zdravú výživu. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za zdravotné problémy, alebo ujmu na zdraví, ktoré budú výsledkom nesprávneho výkladu obsahu tohto článku bez porady s odborníkmi.