CategoriesZdravie

Čo sú nootropiká? 2023 úplný prehľad – všetko čo potrebuješ vedieť

Všetko o nootropikách - profil

Čo ak by si si mohol zapamätať obrovské množstvo informácií v priebehu niekoľkých hodín? Čo ak by si sa mohol zdokonaliť v cudzom jazyku alebo dosahovať lepšie výsledky v škole alebo v práci? V dnešnej dobe, kedy čelíme zvyšujúcim sa nárokom na kognitívne schopnosti, môžu byť práve nootropiká riešením, ktoré hľadáš.

Nootropiká zlepšujú tvoje kognitívne funkcie, čím ti umožňujú dosiahnuť lepšie výsledky v práci i štúdiu. Sú to doplnky výživy alebo lieky na pamäť, sústredenie a učenie. V tomto článku sa pozrieme na najnovšie vedecké poznatky, aby si sa mohol informovane rozhodnúť, či sú pre teba tou správnou voľbou. Si pripravený objaviť ich skutočný potenciál?

Nootropiká - rýchle učenie

Čo sú nootropiká a ako fungujú?

Tieto tzv. “mozgové posilňovače” zlepšujú pamäť, sústredenie a mentálny výkon. Nootropiká sú látky, ktoré majú pozitívny vplyv na kognitívne funkcie. Tieto látky môžu byť syntetické alebo prírodné. Na trhu ich môžeš nájsť vo forme liekov alebo doplnkov výživy. Špecifické sú tým, že pôsobia na mozog a zvyšujú hladinu kľúčových chemikálií (ako sú napríklad neurotransmitery, acetylcholín a dopamín).

Nootropiká zlepšujú pamäť, sústredenie a mentálny výkon.

Zlepšenie kognitívnych funkcií v dnešnom svete

V dnešnej dobe neustále čelíme potrebe zvýšeného mentálneho výkonu. Zdá sa, že každý chce byť výkonnejší, šikovnejší a úspešnejší. Preto nie je prekvapením, že nootropiká získavajú na popularite ako prostriedok na zvýšenie mentálneho výkonu.

Sú skvelým prostriedkom ako si zlepšiť sústredenie, pamäť a zvládať zložité úlohy a problémy jednoduchšie. Či už pracuješ v náročnom a stresujúcom pracovnom prostredí alebo sa snažíš učiť nové veci, nootropiká môžu byť skvelým riešením ako dosiahnuť svoj cieľ.

Je dôležité poznamenať, že nie sú určené iba pre pracujúcich a študentov. Každý, kto sa chce stať lepšou verziou seba samého, môže využiť ich výhody a zlepšiť sa. Zlepšenie mozgových funkcií ti pomôže byť produktívnejším, kreatívnejším a schopnejším riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v každodennom živote.

Mohlo by ťa zaujímať aj:

Nootropiká a ich história – Piracetam ako prvé nootropikum

Ešte v 60. rokov 20. storočia bol po prvýkrát syntetizovaný Piracetam. Táto chemická zlúčenina bola navrhnutá s cieľom zlepšiť pamäť a zvýšiť kognitívny výkon u pacientov s kognitívnymi poruchami. Po klinických štúdiách sa zistilo, že Piracetam má výhody aj pre zdravých jednotlivcov, ktorí hľadajú spôsob, ako zlepšiť kognitívne funkcie.

Odvtedy sa nootropiká stali súčasťou každodennej spoločnosti. Dnes na trhu existuje mnoho druhov, ktoré pomáhajú miliónom ľudí.

Nootropiká pre pracujúcich

Vývoj nootropík od 60. rokov až do súčasnosti

Od Piracetamu sa vyvinula celá skupina nootropík nazývaných “racetamy” alebo “ampakíny”, ktoré sa od seba líšia v molekulárnej štruktúre. V poslednej dobe však získavajú na popularite nootropiká založené na prírodnej báze ako napríklad Ashwagandha KSM-66®, Rhodiola rosea, L-teanín, Alpha-GPC cholín a iné. Ich výhodou je to, že sú bežne dostupné ako doplnky výživy bez potreby lekárskeho predpisu.

V poslednej dobe však získavajú na popularite nootropiká založené na prírodnej báze.

Ako nootropiká fungujú

Tieto tabletky na pamäť pôsobia na zlepšenie kognitívnych funkcií a mozgových procesov. Mechanizmus ich účinku je rôznorodý a závisí od konkrétneho typu nootropika. Niektoré môžu napríklad zvyšovať hladiny neuromodulátorov, ako je acetylcholín, dopamín a sérotonín, ktoré majú dôležitú úlohu pri zlepšovaní pamäte a učenia.

Najpopulárnejšie z prírodných nootropík sú Rhodiola rosea, Ashwagandha KSM-66®, Alpha-GPC cholín, či L-teanín.

Rhodiola rosea sa tradične používa na zvýšenie výdrže a zlepšenie nálady, ale tiež sa ukázalo, že zlepšuje kognitívne funkcie. Ashwagandha KSM-66® zvyšuje hladiny acetylcholínu a dopamínu, čo zlepšuje pozornosť, pamäť a učenie. Alpha-GPC cholín je prekurzorom acetylcholínu, ktorý je dôležitý pre kognitívne funkcie. L-teanín zvyšuje hladiny GABA, ktoré zlepšujú náladu a redukujú stres.

Je dôležité poznamenať, že ich účinky môžu byť individuálne a závisia od viacerých faktorov, ako sú genetika, zdravotný stav a dávkovanie. Okrem toho sa nemajú používať ako náhrada zdravého životného štýlu, ako je zdravá strava, spánok a cvičenie.

Nootropiká – lieky na pamäť, pozornosť a učenie

Samotné zlepšenie kognitívnych funkcií, ako sú pamäť, pozornosť a učenie, je hlavným dôvodom, prečo sa nootropiká užívajú. Zvyšujú hladinu neurotransmiterov v mozgu, čo môže viesť k lepšej komunikácii medzi neurónmi.

Pamäť je kľúčová kognitívna funkcia, ktorú môžu zlepšiť. Existuje niekoľko typov nootropík, ktoré zlepšujú jej rôzne aspekty, vrátane krátkodobej, dlhodobej, pracovnej, či epizodickej pamäte. Príkladom je Alpha-GPC cholín, ktorý zvyšuje množstvo neurotransmitera acetylcholínu, ktorý je dôležitý pre pamäťové funkcie.

Pozornosť a sústredenie sú ďalšími kognitívnymi funkciami, ktoré môžu byť zlepšené užívaním napríklad Ashwagandy KSM-66®. Nootropiká pomáhajú zlepšiť pozornosť tým, že zvyšujú hladinu dopamínu v mozgu. Dopamín je neurotransmiter, ktorý sa podieľa na regulácii nálady, motivácie a pozornosti.

Pomáhajú aj pri učení. Štúdie ukázali, že niektoré z nich zvyšujú rýchlosť učenia a pamäťovú retenciu. Tento účinok je spojený s moduláciou glutamátových receptorov v mozgu, ktoré sú dôležité pre učenie a pamäť.

Štúdie ukázali, že niektoré z nich zvyšujú rýchlosť učenia.

Nootropiká pre študentov a pracujúcich

Tieto výživové doplnky môžu byť užitočné pre rôzne skupiny ľudí, no hlavne pre tých, ktorí sa chcú neustále zlepšovať.

Pre študentov môžu byť prospešné pri zlepšení ich schopnosti učiť sa a zapamätať si nové informácie. Študenti môžu často čeliť veľkému tlaku a stresu, a práve nootropiká im môžu pomôcť zmierniť tento stres a zlepšiť ich schopnosť sústrediť sa.

Pracujúci musia často pracovať s vyššou úrovňou kognitívneho zaťaženia. Manažéri, programátori, lekári a iní, môžu využívať nootropiká na zlepšenie svojej výkonnosti a produktivity. Zvýšená pozornosť a lepšia pamäť môžu byť pre nich kritické, aby si udržali konkurenčnú výhodu a zvládli svoje povinnosti bez väčších problémov.

Nootropiká a vedecké štúdie

„Mozgové posilňovače“ sa stali populárnymi po celom svete vďaka svojim účinkom na kognitívne funkcie, vrátane zlepšenia pamäte, učenia a sústredenia. Medzi najpopulárnejšie patria Alpha-GPC cholín, Rhodiola rosea s 3 % rozavínov 1 % salidrozidov, Ashwagandha KSM-66® a L-teanín. Tieto zložky boli skúmané v rôznych vedeckých štúdiách s cieľom určiť ich účinnosť a bezpečnosť.

Alpha-GPC cholín

Výstup zo štúdie zameranej na alphaglycerophosphocholín (Alpha-GPC cholín) ukázal, že má pozitívny vplyv na kognitívne funkcie u zdravých dospelých. Metaanalýza 10 klinických štúdií ukázala, že Alpha-GPC cholín má signifikantné účinky na zlepšenie pamäte a pozornosti u zdravých dospelých. Tento výstup naznačuje, že Alpha-GPC môže byť účinným prostriedkom na zlepšenie kognitívnych funkcií u zdravých jedincov.

Všetko o Alpha-GPC cholíne sa dočítaš v tomto článku.

Rhodiola rosea s 3 % rozavínov 1 % salidrozidov

Štúdia zameraná na túto látku, potvrdila účinnosť Rodioly ako nootropika na zlepšenie kognitívnych funkcií. Štúdia zahrnula 56 zdravých jedincov, ktorí boli náhodne pridelení do jednej z dvoch skupín: skupina užívajúca Rhodiolu s 3 % rozavínov a 1 % salidrozidov alebo placebom. Štúdia trvala 28 dní a boli vyhodnotené rôzne kognitívne funkcie pred a po liečbe.

Všetko o Rodiole sa dočítaš tu.

Ashwagandha KSM-66®

Ďalšia štúdia sa zaoberala účinnosťou Ashwagandhy KSM-66® na zlepšenie kognitívnych funkcií u zdravých dospelých jedincov. Štúdia zahrnula 50 účastníkov, ktorí boli náhodne rozdelení do dvoch skupín – skupiny užívajúcej Ashwagandhu a skupiny užívajúcej placebo. Štúdia trvala 8 týždňov a bola hodnotená pomocou kognitívnych testov pred a po liečbe.

Výsledky ukázali, že užívanie Ashwagandhy KSM-66® má pozitívny vplyv na kognitívne funkcie u zdravých jedincov. Konkrétne, skupina užívajúca Ashwagandhu preukázala signifikantné zlepšenie v oblasti pamäte, rýchlosti a presnosti reakcií, a celkových kognitívnych funkcií v porovnaní s placebom.

Viac o Ashwagandhe sa dočítaš tu.

L-teanín

V štúdii sa 24 účastníkom podával L-teanín, kofeín alebo placebo, pričom ich kognitívne funkcie a nálada sa monitorovali počas troch hodín. Výsledky ukázali, že kombinácia L-teanínu a kofeínu zlepšila pozornosť, reakčný čas a pracovnú pamäť, zatiaľ čo neovplyvnila úzkosť a náladu.

Záver

Spoločne sme sa pozreli do histórie nootropík, spoznali sme ako fungujú a ako vplývajú na náš mozog. Dozvedeli sme sa ako dokážu zlepšiť tvoje kognitívne funkcie. Je dôležité si uvedomiť, že nootropiká sú doplnky výživy a nemôžu nahradiť zásady správneho životného štýlu ako je kvalitný spánok a vyvážená strava.

V prípade, že potrebuješ a chceš zlepšiť svoje kognitívne funkcie môžeš využiť pozitívne účinky nootropika Energy & Brain hacker od Rayzzer®, ktorý predstavuje jedinečné spojenie vedy a ajurvédy, ktoré podporuje kognitívne funkcie mozgu. Prírodné zloženie je šetrné k organizmu. Navyše každá dávka Energy & Brain hackeru ti dodá stabilnú dávku energie a pomôže prekonať náročné situácie a prekážky.

Využi svoj potenciál naplno spoločne s Rayzzer® aj Ty.

Čo o Energy & Brain hacker hovoria naši zákazníci?

Sleduj nás button