CategoriesAktívne látky

Rhodiola rosea – Rhodiola stres a únava pod kontrolu

Rhodiola rosea - dostaň stres a únavu pod kontrolu

Čo je rozchodnica ružová (Rhodiola rosea)

Rozchodnica ružová, často nazývaná iba ako Rodiola (z lat. Rhodiola rosea) pochádza zo severských krajín, východnej Európy a Ázie, kde bola po stáročia používaná v tradičnej medicíne, a to hlavne pre jej povzbudzujúce účinky. Používa sa na zníženie stresu a únavy, zlepšenie nálady, či mentálnej a fyzickej výkonnosti. Dokonca z historických prameňov vieme, že už Vikingovia používali rhodiolu pre jej pozitívne účinky na zvýšenie vytrvalosti a fyzickej sily.  

Hoci má dlhú históriu v tradičnej a ľudovej medicíne, len nedávno začala Rozchodnica ružová získavať zvýšenú vedeckú pozornosť, a to vďaka jej adaptogénnym účinkom. 

Podobne ako Ashwagandha, je aj Rhodiola rosea adaptogén, čo znamená, že svojimi účinkami pomáha telu adaptovať sa lepšie na stresové situácie

Rhodiola Rosea – rozavíny a salidrozidy – ideálny pomer 3:1

Rozchodnica ružová obsahuje 140 rôznych zlúčenín. Aby bol extrakt z Rodioly účinný, musia v ňom byť prítomné isté zložky. Medzi najvýznamnejšie patria rozavín, rosarian a rosin (spoločne nazývané ako rozavíny) a salidrozid

Aby bolo zaistené, že extrakt obsahuje čistú prírodnú rozchodnicu ružovú, ako aj jeho najlepšia účinnosť, musí byť štandardizovaný na obsah s 3 % rozavínu a 1 % salidrozidu. Takýto pomer látok (3:1) sa prirodzene nachádza aj v jej koreni. Na rozdiel od mnoho prírodných látok, je salidrozid rozpustný vo vode a vysoko biologicko využiteľný pri perorálnom podaní. 

Rhodiola rosea je adaptogén, čo znamená, že pomáha telu adaptovať sa na stresové situácie

Rozchodnica ružová
môže pomôcť zmieniť chronický stres 

Chronický stres a kortizol, môžu poškodzovať mozog. Neurovedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley zistili, že chronický stres spúšťa dlhodobé zmeny v štruktúre a funkcii mozgu, kde mení neurónové spojenia. Kortizol následne vyvoláva domino efekt, ktorým sa menia spojenia medzi hipokampusom a amygdalou. (Amygdala je časť v mozgu zodpovedná za „bojuj alebo uteč“ reflex). Mozog ale nebol stavaný na takéto zmenené spojenia vyvolané stresom. Chronický, pretrvávajúci stres núti mozog, prestavať spojenia, ktoré tak ostávajú zmenené dlhodobo. 

Tieto zmeny sa zdajú byť trvalé, pokiaľ sa niečím nezasiahne. Pomôcť môže práve Rhodiola rosea

Zdá sa, že chronický stres „prepne spínač“ v kmeňových bunkách mozgu. Prepne ich do takých buniek, ktoré zamedzujú spojeniam s prefrontálnym kortexom. Výsledkom je sťažený proces učenia sa a pamätania si. Tento stav môže byť spojený aj s úzkosťou, či depresiou.

Je známe, že chronický stres:

 • Znižuje hladinu sérotonínu a noradrenalínu
 • Znižuje počet neurónov
 • Vyvoláva a prehlbuje úzkosť a depresiu
 • Vedie k zahmlenému fungovaniu mozgu a straty pamäte
 • Prináša mentálnu a fyzickú únavu

Rhodiola rosea – účinky*

Štúdie na orgánoch, tkanivách, bunkách a enzýmoch ukazujú, že Rhodiola rosea vykazuje adaptogénne účinky spojené s protiúnavovými, antidepresívnymi, neuroprotektívnymi, kardioprotektívnymi a nootropnými vlastnosťami. Navyše môže pôsobiť aj ako antioxidant, protizápalovo a imunostimulačne s vlastnosťami predlžujúcimi život

Rhodiola účinky na zvýšenie mentálnej a fyzickej výkonnosti*

Doktorka Amy C. Kellerová PhD. prehľadala 693 štúdií a vedeckých prác zameraných na rozchodnicu ružovú. Vybrala 11 štúdií, ktoré spĺňali všetky jej vstupné kritériá. V stručnosti štúdie boli publikované medzi rokmi 2000 –  2009 a pochádzali z Ruska, Arménska, USA, Švédska, Belgicka a Holandska. Zúčastnilo sa ich od 12 do 121 účastníkov. Celkový počet účastníkov štúdií bol 503. Väčšina z nich bola vykonaná na zdravých jedincoch, ktorí boli vystavení únave alebo stresu z práce, či skúšok. Všetky štúdie zahrňovali aj placebo.

Autorka ich skúmala z hľadiska fyzickej a mentálnej výkonnosti. Sledovanými parametrami mentálnej výkonnosti boli hlavne zmeny krátkodobej pamäte a reakčného času na rôzne stimuly a sústredenie.

Dve z týchto štúdií zaznamenali signifikantné zlepšenie v tzv. protiúnavovom indexe (Antifatigue Index), ako aj v indexe celkovej únavy (Total Fatigue Index) v prípade podania rozchodnice ružovej v porovnaní s placebom. Štúdie zamerané na mentálnu výkonnosť sa zameriavali na únavový syndróm a depresiu. Jedinci, ktorým bola podávaná rozchodnica ružová a ktorí pociťovali únavu spôsobenú stresom, alebo trpeli depresiou pocítili výrazné zlepšenie v porovnaní s placebom (hodnoty boli merané na základe Hamilton Rating Scale for Depression a Beck Depression Inventory, dotazníkou často používaných na meranie závažnosti symptómov depresie). Žiadna zo štúdií nezaznamenala vážne vedľajšie účinky.

Jedinci, ktorým bola podávaná rozchodnica ružová a ktorí pociťovali únavu spôsobenú stresom, pocítili výrazné zlepšenie v porovnaní s placebom.

Autorka dodáva, že prípravky z koreňa rozchodnice ružovej môžu byť účinné vo viacerých ohľadoch a mohli by sa použiť na liečbu niekoľkých ochorení, vrátané tých, ktoré sú spôsobené stresom a depresiou. Autorka dospela k záveru, že bioaktivita rozchodnice ružovej si ale vyžaduje ďalšie výskumy.

Bežkyňa plná energie vďaka Rhodiola rosea

Ďalšie štúdie zamerané na mentálnu a fyzickú výkonnosť*

 1. Zhrnutie PMID 21036578 uvádza viacero štúdií, ktoré ukázali, že Rhodiola rosea môže zvyšovať mentálnu a fyzickú výkonnosť.
 2. Štúdia zverejnená v „Journal of the International Society of Sports Nutrition“ ukázala možné účinky na zlepšenie fyzického výkonu. Bola vykonaná na vzorke pätnástich študentiek vysokých škôl.
 3. Štúdia PMID 30564123 ukázala, že Rhodiola rosea môže zlepšiť učenie a pamäť.

Zníženie stresu a únavy*

Rhodiola rosea odstraňuje poškodenie mozgu spôsobené chronickým stresom. Pomáha tak udržiavať zdravý mozog. Dokonca zlepšuje odozvu tela a mozgu na stres. Zmierňuje ho tým, že vyrovnáva reakciu tela na stres. Pomáha telu vrátiť sa do pokojného stavu pôsobením na kľúčové hormóny, ako napríklad sérotonín, noradrenalín a beta-endorfíny.

Môže tiež pomôcť predchádzať a opravovať škody spôsobené voľnými radikálmi. Vďaka salidrozidu sú neuróny chránené pred odumretím vyvolaným oxidačným stresom. Aktivuje syntézu a resyntézu ATP, ktorý je hlavným zdrojom energie pre bunky. Poskytuje tiež ochranu a regeneráciu neurónov, ktoré boli poškodené počas stresu.

Rhodiola rosea pomáha znižovať stres a únavu, zvyšuje energiu, bdelosť, vytrvalosť a zároveň zvyšuje mentálnu výkonnosť v obdobiach chronického stresu.

 

Rhodiola rosea tak pomáha znižovať stres a únavu, zvyšuje energiu, bdelosť, vytrvalosť a zároveň zvyšuje mentálnu výkonnosť v obdobiach chronického stresu. Výskumy ukazujú, že rozchodnica ružová môže zvýšiť pozornosť pri úlohách zameraných na detail, ako aj zlepšiť a predĺžiť čas sústredenia.

Žena v strese pred skúškou

 1. Štúdia PMID 22228617 ukázala klinicky relevantné zlepšenie symptómov stresu.
 2. Štúdia PMID 28367055 ukázala jasné zlepšenie meraných parametrov ujedincov so syndrómom vyhorenia.
 3. Štúdia PMID 19016404 ukázala na vzorke 60 mužov ažien vo veku 20 až 55 rokov zníženie únavy a zvýšenie mentálneho výkonu, najmä schopnosť sústrediť sa.
 4. V inej štúdii, bolo zaznamenané na vzorke 20 študentov medicíny výrazné zlepšenie fyzickej zdatnosti, psychomotorickej výkonnosti, celkovej pohody a zníženie mentálnej únavy. Tiež bol u nich zaznamenaný zlepšený spánkový režim, znížená potreba spánku, znížená náladovosť a väčšia motivácia študovať.
 5. Ďalšia štúdia, ktorá bola uskutočnená na 56 mladých lekároch, ktorí slúžili nočné služby ukázala, signifikantné zníženie únavy a zlepšenie mentálnej výkonnosti počas prvých dvoch týždňov.

Žena na prechádzke - Rodiola

Zlepšenie nálady*

Rhodiola rosea zlepšuje náladu tým, že ovplyvňuje hladiny serotonínu a noradrenalínu v mozgu.

Kognitívne schopnosti*

Štúdia PMID 20374974, ktorá sledovala pôsobenie rozchodnice ružovej spolu s ďalšími látkami, ukázala signifikantné zvýšenie pozornosti a rýchlosti plnenia kognitívnych úloh vykonávaných pod stresom. Došlo k zníženiu chýb, čo viedlo k lepšej presnosti a kvality práce. Štúdia bola vykonaná na vzorke štyridsiatich žien vo veku 20 až 68 rokov, ktoré pociťovali dlhodobý stres. Hlava s prepojeniami, Rhodiola rosea s 3 % rozavínu a 1 % salidrozidu

Protirakovinové účinky*

Štúdia publikovaná na “The National Center for Biotechnology” ukázala, že Rhodiola rosea môže mať protirakovinové účinky a môže pozitívne vplývať na normálne fyziologické funkcie podobným spôsobom ako zdravý životný štýl.

Rhodiola rosea – nástup účinku

Účinok rozchodnice ružovej závisí od genetiky, mentálnej a fyzickej kondície, okolitého prostredia, správania, či životného štýlu. Niektorí ľudia uvádzajú zlepšenie už po pár dňoch, zatiaľ čo iní až po takmer 3 týždňoch. Mnohí uvádzajú, že poskytuje výraznú ochranu pred úzkosťou a zlepšuje celkovú kvalitu života. Dodáva energiu, zlepšuje náladu, sústredenie a bdelosť. Športovec v dobrej kondícií bez stresu vďaka Rhodiola rosea

Rayzzer® a rozchodnica ružová

Rayzzer® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov.

Dômyselným spojením vedy, skúseností a prírody sme vyvinuli prvú cmúľaciu tabletu venovanú motivovaným a tvrdo pracujúcim jednotlivcom, ktorí sú odhodlaní uspieť!

Stres nás častokrát limituje, významne ovplyvňuje náš mentálny ako aj fyzický výkon. Pre dlhodobé a zdravé napredovanie potrebujeme dostať stres pod kontrolu. Pri dosahovaní svojich cieľov nesmieme zabudnúť na správnu výživu mozgu. Energy & Brain hacker svojím unikátnym zložením obsahuje prírodnú Rhodiolu roseu, ktorá obsahuje tie najúčinnejšie látky v ich ideálnom pomere. 

Energy & Brain hacker svojím unikátnym zložením obsahuje prírodnú Rhodiolu roseu, ktorá obsahuje tie najúčinnejšie látky v ich ideálnom pomere.

Využi benefity nielen vysoko kvalitnej rozchodnice ružovej s dokonalým pomerom rozavínov a saldirozidov. Energy & Brain hacker je svojím zložením unikátnym prostriedkom na dlhodobé zlepšovanie mentálneho zdravia ako aj aktuálneho výkonu. Vyskúšaj spojenie 7 unikátnych látok prírodného pôvodu v najvyššej kvalite. Nestrácaj čas s bežnými doplnkami výživy v priemernej kvalite a objednaj si to najlepšie hneď teraz!

Zhrnutie

Rayzzer® je zástancom prírodných, vysokokvalitných a účinných produktov. Spoznaj Energy & Brain hacker od Rayzzer®. Získaj tak zmes najkvalitnejších prírodných látok a vykroč k svojím snom už dnes!

Rhodiola rosea je adaptogén, čo znamená, že pomáha telu adaptovať sa na stresové situácie.

Aby bol extrakt z tejto rastliny účinný, musia v ňom byť prítomné isté zložky. Medzi najvýznamnejšie patria rozavín, rosarian a rosin (spoločne nazývané ako rozavíny) a salidrozid. Najúčinnejší pomer predstavuje 3 % rozavínu a 1 % salidrozidu. Takýto pomer účinných zložiek nájdeme iba v prírodnom koreni Rhodioly. 

Chronický stres a kortizol, môžu poškodzovať mozog. Neurovedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley zistili, že chronický stres spúšťa dlhodobé zmeny v štruktúre a funkcii mozgu.

Rhodiola rosea odstraňuje poškodenie mozgu spôsobené chronickým stresom.

Štúdie na orgánoch, tkanivách, bunkách a enzýmoch ukazujú, že Rhodiola rosea vykazuje adaptogénne účinky spojené s protiúnavovými, antidepresívnymi, neuroprotektívnymi, kardioprotektívnymi a nootropnými vlastnosťami. Navyše môže pôsobiť aj ako antioxidant, protizápalovo a imunostimulačne s vlastnosťami predlžujúcimi život.

Sleduj nás button

*Táto rastlina neslúži na diagnostiku, liečbu, či prevenciu chorôb. Vyššie uvedené tvrdenia neboli prehodnotené a schválené Európskou liekovou agentúrou.

Právna doložka: Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené v tomto článku sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení výživových doplnkov alebo ich častí, prípadne ich liečivých účinkoch. Energy & Brain hacker je doplnkom výživy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek “zdravotné, alebo výživové tvrdenie”, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Rady a informácie v tomto článku sú len základné a nenahrádzajú individuálne rady odborníkov, preto použitie výživových doplnkov konzultujte so svojím lekárom alebo odborníkom na zdravú výživu. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za zdravotné problémy alebo ujmu na zdraví, ktoré budú výsledkom nesprávneho výkladu obsahu tohto článku bez porady s odborníkmi.