CategoriesAktívne látky

Citikolín a neurotransmiter acetylcholín – účinné nootropiká

Citikolín ako neurotransmitter

Citikolín (známy aj ako CDP-cholín) je celosvetovo známe a účinné nootropikum. Pôvodne bol liekom, v súčasnosti je v Európe voľne dostupný. Citikolín dokáže ovplyvňovať neurotransmitter acetylcholín. Práve on posilňuje nervové spojenia pamäte. Preto hrá významnú úlohu v kognitívnych procesoch, ako napríklad učenie, spomínanie si, či udržanie pozornosti. CDP-cholín však ovplyvňuje viacero kľúčových látok nielen v mozgu. Sme radi, že ti môžeme priniesť najrozsiahlejší článok o citikolíne dostupný v slovenčine. Čítanie článku by ti nemalo zabrať viac ako 8 minút.

Čo je CDP-cholín? Zisti viac vo videu:

Citikolín (CDP-cholín) ako účinné nootropikum

Si vysokoškolák, ktorý dúfa, že zvládne nadchádzajúce skúšky? Alebo zaneprázdnený profesionál, ktorý sa snaží o povýšenie? Určite ťa už napadla myšlienka dať si tabletku, ktorá zlepší funkciu mozgu a podporí tvoju pamäť. Preto nie je prekvapivé, že užívanie nootropík, tzv. kognitívnych zosilňovačov je na vzostupe. Práve citikolín je jedným z účinných nootropík. [2]

Neurón a citikolín

Citikolín, tiež známy ako cytidín-5′-difosfocholín (CDP-cholín) je látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje najmä v mozgu a má neuroprotektívne účinky, čo znamená, že chráni a opravuje bunky, ich štruktúru a funkciu nervového systému. Zvykne sa používať vo vysokokvalitných a prémiových doplnkoch výživy. Pôvodne bol liekom na predpis v Japonsku, kde sa užíval na podporu pamäte  a mozgových funkcií po mŕtvici. Pravdepodobne zvyšuje chemickú látku v mozgu nazývanú fosfatidylcholín. Tiež môže zvyšovať aj iné látky, ktoré majú za úlohu výmenu informácií v mozgu. [1]

V súčasnosti ho zvyknú ľudia užívať pri zhoršovaní pamäte a myslenia, po mŕtvici, pri Alzheimerovej chorobe, bipolárnych poruchách, depresii a mnohých iných závažných ochorení súvisiacich s mozgom a jeho činnosťou. [1]

Cholín vs citikolín

Cholín aj citikolín sa používajú v doplnkoch výživy, avšak nemajú rovnakú úlohu ani účinok. Citikolín (CDP-cholín) poskytuje telu dve hlavné látky, a to cytidín a cholín. Po vstrebaní prechádzajú hematoencefalickou bariérou do mozgu a dostávajú sa do centrálneho nervového systému, kde vyvolávajú mnoho neuroprotektívnych účinkov. Na druhej strane cholín poskytuje iba cholín, základnú živinu, ktorá podporuje metabolizmus tukov a zdravie pečene. [5]

Vieš, že...?

Neurotransmitter je chemický prenášač správ. Bez nich by tvoje telo nemohlo fungovať. Ich úlohou je prenášať chemické signály („správy“) z jedného neurónu (nervovej bunky) do ďalšej cieľovej bunky. Cieľovou bunkou môže byť iná nervová bunka, svalová bunka alebo žľaza. [7]

Neurotransmitter – Acetylcholín

Acetylcholín je neurotransmitter, chemická látka, ktorá prenáša správy z mozgu do tela cez nervové bunky. Je to excitačný neurotransmitter. To znamená, že aktivuje nervovú bunku, a to vyvolá odoslanie informácie.

Potraviny s obsahom cholínu

Acetylcholín dostal svoj názov podľa dvoch látok, z ktorých sa skladá – z acetylovej skupiny (acetyl koenzým A, ktorý pochádza z molekuly cukru glukózy) a z cholínu. Cholín je prirodzene prítomný v niektorých potravinách, vrátane vaječných žĺtkov, sóje, pečene a strukovín. Cholín sa tvorí aj v pečeni. Má významnú úlohu v mozgových nervových bunkách, v procesoch ako je pamäť, myslenie a učenie. [6]

Citikolín a vedecké štúdie

Citikolín a jeho vplyv na organizmus

Citikolín pozitívne ovplyvňuje:

 • Glutamát (znižuje ho) v mozgu. Glutamát je najhojnejší excitačný neurotransmitter uvoľňovaný nervovými bunkami v mozgu. Hrá hlavnú úlohu pri učení a pamäti. Aby tvoj mozog správne fungoval, musí byť prítomný glutamát v správnej koncentrácii, na správnych miestach a v správnom čase. Príliš veľa glutamátu sa spája s takými chorobami, ako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a Huntingtonova choroba.
 • Adenozíntrifosfát (ATP), čo je chemická zlúčenina, ktorá je univerzálnym zdrojom energie všetkých živých organizmov. ATP zachytáva chemickú energiu získanú rozkladom molekúl potravy a uvoľňuje ju ako palivo pre ďalšie bunkové procesy. Citikolín, ako účinné nootropikum, dokáže zvyšovať hladinu ATP, vďaka čomu stimuluje mozog.
 • Metabolizmus glukózy v mozgu. Práve glukóza predstavuje pre mozog kľúčový zdroj energie pre jeho fungovanie. Plní mnoho kritických funkcií, vrátane produkcie ATP, zvládania oxidačného stresu a syntézy neurotransmitterov, či neuromodulátorov. Zvyšuje aj cerebrálny prietok krvi. Je to prietok krvi cez sieť mozgových tepien a žíl zásobujúcich mozog.
 • Neurotransmitter acetylcholín. Acetylcholín sa podieľa na mnohých dôležitých funkciách v tvojom tele. Hrá hlavnú úlohu pri dobrovoľnom pohybe svalov po celom tele. Je to pohyb svalov, ktorý vedome ovládaš. Nervové bunky stimulujú svalové nervové bunky, čo spôsobuje kontrakciu svalov. Tiež hrá dôležitú úlohu v mozgových nervových bunkách, v takých procesoch, ako je pamäť, myslenie a učenie.
 • Neurotransmitter norepinefrín, známy aj ako noradrenalín. Je najznámejší pre svoje účinky na bdelosť, rozhodovanie, pozornosť a sústredenie. Mnohé lieky sa pri liečbe ADHD alebo zlepšenia symptómov depresie zameriavajú na zvýšenie hladín norepinefrínu, čo vedie k zlepšeniu sústredenia.
 • Dopamín, tzv. hormón šťastia. Citikolín zvyšuje jeho uvoľňovanie do mozgu. Dopamín je zodpovedný za pocity ako potešenie, či dosiahnutie zvýšeného vzrušenia. Dopamín tiež pomáha pri sústredení, koncentrácii, pamäti, spánku, nálade a motivácii. Preto vďaka citikolínu dokážeš udržať pozornosť na vykonávanú činnosť omnoho dlhšie ako zvyčajne a tiež dokážeš ignorovať okolité nepodstatné vzruchy. Medzi choroby spojené s dysfunkciou dopamínového systému patrí Parkinsonova choroba, schizofrénia, bipolárna choroba, syndróm nepokojných nôh a ADHD.
Neurotransmitter acetylcholín

Nootropikum citikolín (CDP-cholín) a jeho účinky

Vedci skúmali v mnohých štúdiách vplyv citikolínu na organizmus zdravých, ale aj chorých jedincov. Mnohé štúdie boli zamerané hlavne na kognitívne funkcie, psychomotorické funkcie, neuroprotektivitu, depresiu, či bipolárnu ponuku.

Navyše, štúdie naznačujú, že citikolín je ľahko absorbovaný a vysoko biologicky dostupný pri perorálnom podávaní.

Citikolín je ľahko absorbovaný a vysoko biologicky dostupný pri perorálnom podávaní.

Kognitívne funkcie

 • U 40 zdravých dobrovoľníkoch, ktorým bol podávaný citikolín, sa počas dvojtýždňovej štúdie signifikantne zlepšili kognitívne funkcie, ako napríklad rýchlosť spracovania informácií, pamäť a bdelosť v porovnaní s placebom. PMID: 33613880
 • V inej placebo kontrolovanej štúdii na 100 pacientoch s poruchami pamäte súvisiacich s vekom sa signifikantne zvýšili 3 z 8 sledovaných faktorov, a to pri Spatian Span, Composit Memory a Feature Match testoch. PMID: 33978188
Pozornosť a citikolín

Psychomotorické funkcie a pozornosť

 • Psychomotorické funkcie a pozornosť sa výrazne zlepšili u 75 zdravých dospievajúcich mužov (od 13 až 18 rokov) po 28 dňoch užívania citikolínu v porovnaní s placebom v randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii. PMID: 26179181

Neuroprotektivita

 • U hospitalizovaných detí, ktoré prekonali zástavu srdca bol podávaný počas 6 týždňov citikolín ako doplnok ku konvenčnej liečbe. Pacienti v skupine s konvenčnou liečbou aj citikolínom zaznamenali zlepšenie (merané pomocou stupnice Glascow coma a tzv. skóre disability). Tiež sa znížil počet a frekvencia záchvatov, skrátil sa pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti a znížila sa miera úmrtnosti v porovnaní so skupinou, ktorej nebol podávaný citikolín. PMID: 33169240

Depresia

 • V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii sa pacientom s diagnostikovanou závažnou depresiou signifikantne zlepšilo skóre depresie počas 2, 4 a aj 6 týždňoch užívania citikolínu. PMID: 28085707

Bipolárna porucha

 • 12 týždňová, randomizovaná dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia 130 dospelých trpiacich bipolárnou poruchou a kokaínovou závislosťou ukázala signifikantný liečebný účinok pri podaní citikolínu v porovnaní s placebom. PMID: 25998279
V súčasnosti nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.

Vedľajšie účinky citikolínu

V súčasnosti nie sú známe žiadne nežiadúce účinky. Vo všeobecnosti je považovaný za bezpečný. Toto tvrdenie podporuje aj vykonávacie rozhodnutie európskej komisie z 1. júla 2014, ktorým povolila umiestnenie citikolínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.  [2,3]

RAYZZER® – zlepši si kognitívne funkcie nielen s citikolínom

Cmúľacie tablety Energy & Brain hacker od RAYZZER® je starostlivo navrhnutá a vedou podporená zmes 7 jedinečných aktívnych látok prírodného pôvodu v najvyššej kvalite. Jednou z účinných látok je aj práve citikolín, ktorý podporí tvoju produktivitu a sústredenie. Zvyšuje produkciu acetylcholínu v mozgu, ktorý zlepší tvoje kognitívne funkcie. Odnesieš si tak z každej porady a prednášky maximum. RAYZZER® ako energizujúce nootropikum ide ešte ďalej. Dodá ti stabilnú dávku energie s postupným uvoľňovaním, maximalizuje sústredenie a minimalizuje chybovosť. RAYZZER® si môžeš vyskúšať aj Ty. Navyše s našou 100-dňovou garanciou vrátenia peňazí nič neriskuješ. Tiež si môžeš prečítať stovky overených Google recenzií.

*Neslúži na diagnostiku, liečbu, či prevenciu chorôb. Vyššie uvedené tvrdenia neboli prehodnotené a schválené Európskou liekovou agentúrou.

Právna doložka: Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené v tomto článku sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení výživových doplnkov alebo ich častí, prípadne ich liečivých účinkoch. Energy & Brain hacker je doplnkom výživy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek “zdravotné, alebo výživové tvrdenie”, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Rady a informácie v tomto článku sú len základné a nenahrádzajú individuálne rady odborníkov, preto použitie výživových doplnkov konzultuj so svojím lekárom alebo odborníkom na zdravú výživu. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za zdravotné problémy alebo ujmu na zdraví, ktoré budú výsledkom nesprávneho výkladu obsahu tohto článku bez porady s odborníkmi.

Sleduj nás button