CategoriesLifestyle

Dopamín – vplyv sociálnych sietí, pornografie a fastfoodu na mozog

Dopamín – vplyv sociálnych sietí, pornografie a fastfoodu na mozog

Pozná to každý z nás, ráno keď vstaneme, hneď ako prvé siahneme po mobilnom telefóne a skontrolujeme všetky sociálne siete. Stalo sa to už zvykom, neuvedomujeme si to, robíme to podvedome. Náš mozog si na to zvykol, potrebuje to. Prečo tomu tak je? Aké biochemické procesy v našom mozgu sú za to zodpovedné? Čo nás hneď ráno motivuje siahnuť po sociálnych sieťach ako Instagram, TikTok alebo Facebook? A ako pôsobia nielen sociálne siete, ale aj pornografia, či fastfood na tvorbu dopamínu a celkovo na mozog človeka?

Svoju zodpovednosť za to nesie dopamín. Dopamín je chemická látka v mozgu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v tvojom vnútornom odmeňovacom systéme. Motivuje ťa k tomu, aby si vyhľadával aktivity, ktoré ti prinášajú potešenie a uspokojenie. V tom lepšom prípade je to konzumácia tvojej obľúbenej čokolády alebo naplnenie tvojich ambicióznych cieľov. Dopamín je práve preto označovaný za „hormón šťastia“, pretože jeho uvoľňovanie je spojené s pocitom potešenia a spokojnosti.

Dopamín a moderný životný štýl

Máme to šťastie, že žijeme v časti sveta, ktorá je charakteristická každodenným prebytkom. Prebytkom jedla, dostupnosti informácií, či   všeobecne, prebytkom možností. Žijeme v prostredí, ktoré je navrhnuté tak, aby maximalizovalo uvoľnenie dopamínu. V úvode som hovoril o stimulantoch dopamínu v pozitívnom slova zmysle, žiaľ moderný životný štýl má aj svoju odvrátenú stranu. Moderný životný štýl stimuluje vylučovanie dopamínu pri skrolovaní sociálnych sietí, sledovaní pornografie, ale aj pri konzumácií nezdravého fastfoodu.

Dopamín v živote moderného človeka je dobrý sluha, ale zlý pán. Na jednej strane je kľúčovým faktorom, ktorý motivuje, podporuje zvedavosť a chuť vzdelávať sa. Na druhej strane jeho nadmerné vylučovanie z dôvodu umelých stimulov vytvára nezdravé návyky, rozhodovacie vzorce, ktoré sa neskôr zmenia na závislosť. Čoho výsledkom je neschopnosť sa tešiť z bežných radostí života.

Teraz si spoločne zanalyzujeme umelé stimulanty vylučovania dopamínu, ktoré priniesla nielen éra sociálnych sieti.  

Dopamín v živote moderného človeka je dobrý sluha, ale zlý pán.

Sociálne siete a digitálny dopamín

Dnes sú sociálne siete neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Len nedávno vznikol nový termín „digitálny dopamín“, ktorý vyjadruje pocit uspokojenia z času stráveného na sociálnej sieti. Sú navrhnuté tak, aby nám neustále ponúkali atraktívny obsah, ktorý predlžuje náš čas strávený za obrazovkou smartfónu. Neuvedomujeme si to, ale každý lajk, nový komentár alebo zdieľanie pôsobí namozog ako odmena, ktorá spôsobí pocit šťastia. Algoritmus sa rýchlo učí a ponúka nám neustále nový obsah, ktorý je pre nás atraktívny. Pocit okamžitého uspokojenia z neustále prichádzajúceho obsahu je silný stimul premozog. Motivuje nás, aby sme sa opakovane vracali na sociálne siete a kontrolovali ich. Rovnako nás stimuluje na sledovane nového pútavého obsahu sociálnych sietí. Z krátkodobého hľadiska to môže pôsobiť ako neškodné alebo príjemné trávenie času, ale z dlhodobého hľadiska je to cyklus, ktorý vedie k závislosti.

Nadmerné používanie sociálnych sietí sa spája s množstvom negatívnych duševných stavov, vrátane úzkosti, depresie a osamelosti. Nereálne vykreslenie života iných nás privádza k skreslenému vnímaniu reality. Sledovanie tzv. „toxického“ obsahu v nás vyvolá nesprávne vnímanie samého seba, navodí pocit menej cennosti, ktorý nás privedie k nespokojnosti s vlastným životom.

Dopamín - vplyv sociálnych sietí na dopamín

Pornografia a dopamín

Sledovanie pornografie je silný stimulant vyplavovania digitálneho dopamínu. Pornografia sa v poslednej dobe stala súčasťou bežného života dospievajúcich, mladých dospelých ale aj dospelých. Rýchly životný štýl, nedostatok voľného času, neprimeraný čas strávený na sociálnych sieťach, neaktívny životný štýl nás privádza k neschopnosti, resp. nemožnosti nadviazať partnerský vzťah. Toto sú dôvody, prečo hľadáme cesty k sebauspokojeniu s minimálnym úsilím. Ak sa sledovanie pornografie stane súčasťou tvojej pravidelnej rutiny, vytvorí v tebe nerealistické očakávania od partnerského vzťahu, ktoré neodrážajú skutočnú dynamiku a komplexnosť partnerského (sexuálneho) vzťahu.

Závislosť na pornografií vedie k problémom s intimitou, spôsobuje stratu záujmu o sex aneschopnosť dosiahnuť sexuálne uspokojenie. Rovnako môže viesť k strate záujmu o partnerský vzťah. Nadmerná konzumácia pornografie so sebou prináša aj radu psychických problémov ako je úzkosť, depresia a pocit viny. Nerealistické zobrazenie sexuálnych vzťahov môže navodiť pocit nedostatočnosti a nízkeho sebavedomia. To hlavne u adolescentov, kedy sa formuje identita jednotlivca. Dlhodobé a rutinné sledovanie pornografie môže viesť k poškodeniu sexuálneho zdravia a vytvoriť závislosť na digitálnom dopamíne.

Dopamín - vplyv pornografie na dopamín

Fastfood a proces uvoľňovania dopamínu

Fastfood je určite najkritickejší dopamínový stimulant súčasnosti, nakoľko sa týka úplne každého bez rozdielu na vek. Svojím zložením ide o vysoko spracované potraviny, ktoré sú bohaté na jednoduché sacharidy, nasýtené tuky a soľ. Na to aby som lepšie vysvetlil spojitosť medzi spracovanými potravinami a stimuláciou dopamínu musím zájsť takmer na začiatok evolúcie človeka. Z evolučného hľadiska je náš mozog naprogramovaný tak, aby nás motivoval si zaobstarať potraviny bohaté na energiu. Je tomu tak preto, aby zvýšil naše šance na prežitie. Konzumácia spracovaných potravín s vysokým obsahom cukrov a tukov, rýchlo zvýši hladinu glukózy v krvi, čo stimuluje okamžitú dopamínovú odpoveď. V minulosti nebola dostupnosť potravín taká ako je dnes. Mozog sa tejto zmene však nestihol ešte prispôsobiť. V dobe prebytku a dostupnosti to vedie k nadmernému prijímaniu kalórií a množstvu zdravotných problémov.

Pravidelná konzumácia fastfoodu so sebou prináša vážne následky nielen na fyzickom, ale aj na mentálnom zdraví. Nadmerná konzumácia spracovaných potravín môže viesť k obezite, cukrovke 2. stupňa, srdcovo-cievnym ochoreniam a ďalším problémom. Rovnako si vyberá svoju daň na mentálnom zdraví, kde spôsobuje depresie, úzkosť, poruchy príjmu potravy, závislosť na jedle, pocit menejcennosti, nízke sebavedomie a kognitívne dysfunkcie.

Dopamín - vplyv fastfoodu na psychicku človeka

Dopamín a jeho vplyv na duševné zdravie

Dopamín je biogénny amín, patriaci medzi katecholamíny, ktorý funguje ako neurotransmiter a neuromodulátor v centrálnom nervovom systéme, ako aj hormón v periférnom nervovom systéme. Jeho syntéza prebieha z aminokyseliny tyrozínu prostredníctvom dvojstupňovej biochemickej reakcie, kde je tyrozín najskôr hydroxylovaný na L-DOPA a následne dekarboxylovaný na dopamín. V mozgu sa dopamín podieľa na regulácii množstva funkcií, vrátane pohybu, motivácie, odmeňovania, a kognitívnych procesov, ako je učenie sa. Nerovnováha v dopamínovom systéme je spojená s rôznymi neuropsychiatrickými poruchami.

Nerovnováha dopamínu v mozgu môže mať rôzne následky na psychické a fyzické zdravie jednotlivca. Znížené hladiny dopamínu sú často spojené s depresiou, nedostatkom motivácie a určitými formami poruchy pozornosti. Na druhej strane, nadmerná hladina dopamínu môže prispievať k psychickým ochoreniam, ako je schizofrénia. Nerovnováha dopamínu môže ovplyvniť aj schopnosť cítiť potešenie a cítiť radosť z aktivít, ktoré boli predtým pre nás príjemné.

Mohlo by ťa zaujímať aj:

Ako si udržať zdravú hladinu dopamínu?

Žijeme v rýchlo sa meniacom prostredí. Svet moderných technológií, ktorého sme súčasťou, sa len od miléniového obdobia výrazne zmenil. Náš mozog sa z genetického hľadiska takto rýchlym zmenám nedokáže prispôsobiť. Je dôležité si uvedomiť, že dopamín, ktorý je zodpovedný za pocit šťastia nám v dnešnej digitálnej dobe môže spôsobiť množstvo komplikácií.

Spoločne sme si vymenovali najkritickejšie výzvy, ktorým v dnešnej modernej dobe čelíme, a síce: sociálne siete, pornografiafastfood. Je dôležité si uvedomiť, že sú súčasťou nášho života, či už to akceptujeme alebo nie. Keďže tieto kritické nástrahy vieme identifikovať, vieme proti ich negatívnym dôsledkom aj vhodne postupovať. Preto si uvedieme niekoľko spôsobov ako dostať dopamín pod kontrolu.

Dopamín - hormón šťastia

Zdravá strava

Kvalitná a vyvážená zdravá strava môže pozitívne ovplyvniť duševné zdravie, teda zdravú hladinu dopamínu, a to buď priamo alebo nepriamo. Pre zdravú funkciu organizmu je dôležité konzumovať mäso, vajíčka, mliečne výrobky, ktoré obsahujú aminokyselinu tyrozín, ktorá syntetizuje dopamín. Podstatné sú aj vitamíny skupiny B, hlavne vitamín B6, ktorý je aj súčasťou Energy & Brain hackeru. Pre správnu funkciu mozgu sú dôležité aj omega-3 mastné kyseliny a antioxidanty, ktoré nájdeš v avokáde. Zo svojej stravy vylúč jednoduché sacharidy zo sladkostí a tuk z fastfoodu. Pomôžeš tak nielen svojmu mentálnemu zdraviu.

Fyzická aktivita

Akákoľvek fyzická aktivita, resp. šport uvoľňuje produkciu dopamínu v mozgu. Ak sa pravidelnou súčasťou tvojho života stane fyzická aktivita, zbavíš sa stresu a pocitu úzkosti. Podporíš neuroplasticitu mozgu, zlepšíš kvalitu svojho spánku a zvýšiš svoje sebavedomie a pocit spokojnosti so sebou samým.

Dostatočný spánok

Vzťah medzi spánkom a dopamínom je veľmi úzky. Dostatočný a kvalitný spánok je nevyhnutný pre adekvátnu regeneráciu tela a mysle. Spánok je zodpovedný za kognitívne funkcie a pozornosť. Zabezpečuje nám emocionálnu stabilitu. O spánku a jeho dôležitosti pre tvoje telo sme si napísali v článku: Prečo je spánok tak dôležitý?

Meditácia

Pravidelná meditácia môže podporiť duševné zdravie, zlepšuje náladu, znižuje stres a úzkosť. Podpora celkovej duševnej rovnováhy má v dnešnej uponáhľanej dobe pre teba veľký význam. Ak chceš vedieť ako začať s meditáciou, pozri sa na tento článok: Meditácia na vnútorný pokoj.

Digitálna detoxikácia

V kontexte nášho článku je táto časť asi najpodstatnejšia. Digitálna detoxikácia je vedomý proces obmedzenia používania digitálnych zariadení a konzumácie online obsahu. Vedome obmedzenie sociálnych sietí, e-mailov a rôznych online platforiem, znížistres a pocity úzkosti. Rovnako ťa zabaví toxických myšlienok, ktoré negatívne vplývajú na tvoj osobnostný rast. Neexistuje univerzálna rada ako zredukovať čas strávený na sociálnych sieťach, ale za úvahu stojí vymedzenie si presného času, ktorý počas dňa venuješ sociálnym sieťam, pracovným aktivitám a iným online aktivitám.

Dopamín - zdravý prístup k dopamínu

Niet pochýb o tom, že v dnešnej modernej dobe, už nie je možné fungovať bez aktívneho pripojenia na sociálne siete. Je dôležité si uvedomiť hodnotu času a fungovanie mozgu. Uvoľnenie dopamínu, resp. pocitu šťastia môže byť spôsobené lajkom, sledovaním reels alebo aj napĺňaním rôznych osobných ambícií. Výber tvojej dopamínovej odmeny máš vo svojich rukách. Urob správne rozhodnutie a využi svoj čas zodpovedne. Spoločne s RAYZZER®,  môžeš svoje ciele dosiahnuť zdravšie, jednoduchšie a o niečo rýchlejšie.

Zmes 7 účinných látok, ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili tvoje sústredenie, dodali ti dlhotrvajúcu energiu, ktorá nie je sprevádzaná búšením srdca a nepríjemnými pocitmi úzkosti a nervozity. Objav unikátne spojenie vedya ajurvédy, a zbav sa presladených, nezdravých energetických nápojov. Dopraj svojmu telu najvyššiu kvalitu použitých surovín a zlepši svoj mentálny výkon.

Sleduj nás button